Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Видатні правознавці Людина великої душі, мужності та доброти - Федір Андрійович Лопушанський

Людина великої душі, мужності та доброти - Федір Андрійович Лопушанський

Людина великої душі, мужності і доброти – Федір Андрійович Лопушанський

Немає мужності другої,
Як не боятися життя.
Павло Тичина

У квітні 2015 року виповнюється 95 років від дня народження Ф. А. Лопушанського – відомого вченого у галузі кримінології, кримінального права і процесу, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора юридичних наук.
Федір Андрійович Лопушанський народився 28 квітня 1920 року у м. Києві. На жаль інформації про життя Федора Андрійовича до 1941 року не знайдено.
22 червня 1941 року розпочалася Велика Вітчизняна війна. У лавах захисників нашої держави тієї буремної пори був і Ф. А. Лопушанський. З перших днів війни він був учасником бойових дій. В 1943 році отримав тяжке поранення, довго лікувався, став інвалідом. За бойові заслуги він був нагороджений орденом «Червоної Зірки», орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня, медаллю «За відвагу», орденом «За мужність» 3-го ступеня.
В 1945-1950 роках Федір Андрійович навчався на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. По закінченні університету, на протязі 15 років, він працював у Прокуратурі УРСР. Першою посадою його була - прокурор слідчого відділу у справах неповнолітніх, потім прокурор-криміналіст і заступник начальника слідчого управління. Своїй роботі він віддавався  без останку, був дисциплінованим, принциповим, знаючим свою справу.
Ф. А. Лопушанський, використовуючи надбання практичної роботи з неповнолітніми злочинцями, почав свою наукову діяльність. В 1965 році його запрошують до  Сектора держави і права Академії наук УРСР, де в цьому ж році створено Інститут держави і права, якому було присвоєно ім’я В. М. Корецького,
Координацію кримінологічних досліджень здійснював відділ кримінально-правових та кримінологічних проблем. Наукові співробітники відділу,  в тому числі і Федір Андрійович, наприкінці 60-х - початку 70-х рр. проводили широкі кримінологічні дослідження в різних містах України.
В цей час Федір Андрійович розпочав роботу над кандидатською дисертацією на здобуття наукового ступеня «Участь громадськості у роботі слідчого по попередженню злочинів (на матеріалах УРСР)» і в 1967 році успішно її захистив. В 1973 році видано монографію Ф. А. Лопушанського «Запобігання злочинам органами попереднього слідства».
У 1979 р.  він підготував  монографію « Теоретичні  проблеми  профілактики правопорушень,  які  здійснюються  органами попереднього слідства», цього ж року в Києві була  захищена докторська  дисертація з цієї теми. Науковець спробував у цьому дослідженні розвити теорію слідчої профілактики, визначити її систему та коло питань, які входять до цієї теорії, дослідити специфічні закономірності, що обумовили потребу суспільства у вказаній профілактичній діяльності.
Монографія (видана в межах дослідження), а також більше 20 статей автора з цієї проблематики були  присвячені кримінально-процесуальним і криміналістичним  аспектам розслідування та попередження окремих видів злочинів.
Крім цього, Ф. А Лопушанський. підготвував праці "Расследование и предупреждение хищений на предприятиях сахарной промышленности Украинской СССР (Методическое пособие для прокуроров и следователей)" (1969 р., у співавторстві); "На варті соціалістичної законності" (у співавторстві з П.Г. Осипенком) (1973 р.), "Следственная профилактика преступлений: опыт, проблемы решения" (1980).
Спираючись на досвід роботи з неповнолітніми злочинцями, були підготовлені та видані колективні монографії: "Попередження правопорушень неповнолітніх" (1967 р., відп. ред. М. Міхеєнко); "Кримінальноправова боротьба з хуліганством" (1971 р., відп. ред. Ф. Лопушанський); "Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність" (1971р., відп. ред. І. Лановенко); "Теоретичні проблеми попередження правопорушень неповнолітніх" (1977 р., відп. ред. Ф. А. Лопушанський), "Боротьба з правопорушеннями і злочинністю" ( 1969 р.,  відп. ред. І. Лановенко) та інші. 
В 1980-х роках було здійснено ряд ґрунтовних кримінологічних досліджень. Так, під керівництвом Ф. А. Лопушанського досліджували проблеми попередження злочинів, що виникають в сфері сімейно-побутових відносин, і надрукована монографія "Попередження сімейно-побутових правопорушень" (1989, автори Ф. А. Лопушанський (відп. ред.), В.В. Скибицький, Ю.М. Крупка, С.Я. Лихова). У 1982-1983 роках було надруковано монографії "Удосконалення кримінально-процесуального законодавства та охорона прав особистості" (Ф.А. Лопушанський (відп. ред.), В. В. Леоненко, Г. І. Чангулі) та "Правопорушення та відповідальність" (Ф. А. Лопушанський, І. К. Туркевич).
В Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Федір Андрійович працював науковим співробітником, а з 1986 року – провідним науковим співробітником. В дев’яностих роках Ф. А. Лопушанський, разом з науковцями інституту, досліджував актуальні теми на той час, серед яких боротьба з екологічними злочинами, вживання наркотичних виробів та пов’язана з цим злочинність, боротьба з господарськими злочинами, злочинами у сфері підприємницької діяльності.
До останніх днів свого життя Федір Андрійович був великим трудівником, завжди викликав повагу і авторитет у своїх колег. Вражали його сила духу, терпіння, життєва мудрість.
Помер Ф. А. Лопушанський 8 березня 2001 року.

У фондах нашої книгозбірні можна ознайомитися з роботами вченого:

1. Боротьба з правопорушеннями і злочинністю / АН УРСР. Інститут держави і права. - К. : Наукова думка, 1969. - 199 c.
2. Кримінальноправова робота з хуліганством : соціологічне дослідження діяльності слідчих і судових органів по запобіганню хуліганства / АН УРСР. Інститут держави і права ; відп. ред. Ф. А. Лопушанський. - К. : Наук. думка, 1971. – 151 с.
3. Лопушанский, Ф. А. Криминологические проблемы профилактики правонарушений молодежи : опыт конкрет.-социол. исслед. / Ф. А. Лопушанский, Ю. Н. Крупка, И. К. Туркевич. - К. : Наук. думка, 1986. - 206 c.
4. Лопушанський Ф. А. Запобігання злочинам органами попереднього слідства / Ф. А. Лопушанський. - К. : Наук. думка, 1973. – 175 с.
5. Лопушанський Ф. А. На варті соціалістичної законності / Ф. А. Лопушанський, П. Г. Осипенко. – К. : Знання, 1973. – 47 с.
6. Лопушанський Ф. А. Правопорушення та відповідальність / Ф. А. Лопушанський, І. К. Туркевич. - К. : Наукова. думка, 1982. - 112 c.
7. Лопушанський Ф. А. Следственная профилактика преступлений : опыт, проблемы, решения / Ф. А. Лопушанский ; отв. ред  И. П. Лановенко. - К. : Наук. думка, 1980. – 212 с.
8. Предупреждение семейно-бытовых правонарушений / АН СССР, АН УССР, Ин-т государства и права ; отв. ред. Ф. А. Лопушанский. - М. : Наука, 1989. - 235 с.
9. Совершенствование уголовно-процесуального законодательства и охрана прав личности / Ф. А. Лопушанский, В. В. Леоненко, Г. И. Чангули и др.. ;  отв. ред. Ф. А. Лопушанский . - К. : Наукова. думка, 1983. – 224 с.
10. Теоретические проблемы предупреждения правонарушений несовершеннолетних : отв. ред. Ф. А. Лопушанский. - К. : Наук. думка, 1977. - 327 c.

Література про нього:

1. Лопушанський Федір Андрійович (1920-2001). – С. 291 // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.] ; авт.-упоряд.: В. В. Лень [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Леня. - Запоріжжя : Дніпр. металург, 2012. – 350 с.
2. Лопушанський Федір Андрійович (28.IV 1920). – С. 523 //  Юридична енциклопедiя : в 6 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана, 1998 - Т. 3 : К - М. - 2001. - 789 c.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031