М. Т. Рильський – майстер художнього перекладу

М. Т. Рильський – майстер художнього перекладу

1. Рыльский М. Т. Искусство перевода : статьи, заметки, письма / М. Т. Рыльский ; вступ. ст. Л. Новиченко. - М. : Сов. писатель, 1986. - 334 c.
2. Рильський М Т. Вибрані твори : у 2 т. / М. Т. Рильський ; редкол.: Д. В. Павличко (голова) та ін. - К. : "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана, 2005. - Т. 2 : Переклади / уклад., комент., прим.: В. Л. Колесник, В. Є. Панченко, А. Я. Слободяник, упоряд.-ред. М. П. Зяблюк, іл.: М. І. Стратілата, О. Є. Кочубей. - 2006. - 607 с. : портр., ілюстр.
3. Рильський М. Т. Вибрані переклади / М. Т. Рыльский. - К. : Держлітвидав, 1952. - 322 c.
4. Рильський М. Т. Про переклади поетичних творів / М. Т. Рильський // Рад. Україна. – 1951. – 2 листоп.
5. Рильський М. Т. Із думок перекладача / М. Т. Рильський // Дніпро. – 1954. - № 4. – С. 98-105.
6. Рильський М. Т. Ще раз про переклади / М. Т. Рильський. – С. 111-123. // Письменники про свою роботу. - К. : Молодь, 1956. - 156 c.

Деякі переклади художніх творів

1. Бедье Ж. Роман про Трістана та Ізольду / Ж. Бедье ; пер. с фр. М. Т. Рильський ; іл. М. С. Гуровський. - К. : Держлітвидав УРСР, 1957. - 193 c
2. Буало Н. Мистецтво поетичне / Н. Буало ; пер. с фр. М. Т. Рильський. - К. : Мистецтво, 1967. - 136 c.
3. Верлен П. Лірика / П. Верлен ; пер. с фр. М. Т. Рильського, М. Лукаш, Г. Кочур. - К. : Дніпро, 1968. - 14 c
4. Вольтер Франсуа Марі. Орлеанська діва : поема ; пер. з франц. / Ф. М. Вольтер ; пер. М. Рильского. - К. : Держлiтвидав УРСР, 1956. - 315 c.
5. Гейне Г. Книга пісень : поезії / Г. Гейне; пер. з нім. Л. Первомайського, М. Рильського, А. Малишка, передм. Н. Мотузової. - К. : Котигорошко, 1994. - 112 с
6. Гюго В. Ернані / В. Гюго ; пер. М. Т. Рильський. - К. : "Мистецтво", 1952. - 185 c.
7. Гюго В. Король бавиться = Le roi S`amuse ; Ернані = Hernani : [п'єси] / В. Гюго ; пер. з фр. М. Т. Рильського, вступ. ст. С. Родзевича. - Х. ; К. : Л-ра i мистец., 1931. - 310 с.
8. Данте Алігієрі. Божественна комедія ; Пекло / Алігієрі Данте ; пер. з італ. П. С. Карманського, М. Т. Рильського ; вступ. ст. О. І. Білецького, портр. роботи нар. худож. СРСР В. І. Касіяна. - К. : Держлітвидав УРСР, 1956. - 220, [1] с. : портр.
9. Куаїд Юсуф аль. Війна на землі єгипетській : повість, оповідання / Юсуф аль- Куаїд ; пер. М. Т. Рильський. - К. : Дніпро, 1983. - 174 c.
10. Міцкевич А. Кримські сонети / А. Міцкевич; пер. з пол. М. Рильського та ін. - К. : Етнос, 2004. - 128 с. : ілюстр.
11. Міцкевич А. Пан Тадеуш, або Останній наїзд на Литві : шляхетна історія 1811-1812 рр. : у 12 кн., писана віршами / А. Міцкевич ; пер. з пол. та вступ. ст. М. Т. Рильського, іл. Е. Андріолі. - К. : Дніпро, 1964. - 426 с. : портр. 
12. Пушкін О. С. Лірика : пер. з рос. / О. С. Пушкін ; пер. М. Рильський - К. : Дніпро, 1969. - 214 c
13. Пушкін О. С. Мідний вершник / О. Пушкін ; пер. з рос. Максима Рильського ; ред. М. Терещенко. - К. : Держлітвидав України, 1946. – 14 с.
14. Синенко В. І. Країна Офір : роман з життя Є. П. Ковалевського, російського мандрівника, письменника, дипломата (1811-1868 рр.) / В.І. Синенко ; пер. М. Т. Рильский, іл. В. Савадов. - К. : Молодь, 1959. - 510 c.
15. Слово о полку Ігоревім = Слово о плъку Игоревъ / підг. давньоруського тексту і прим. В. В. Німчука, пер. М. Рильского, ілюстр. Г. В. Якутовича. - К. : Дніпро, 1985. - 174 с. : ілюстр.
16. Шекспір В. Король Лір : трагедія на 5 дій ; пер. З англ. / В. Шекспір ; пер. М. Рильський. - К. : Держлiтвидав УРСР, 1958. - 199 c.

Про М. Т. Рильського – перекладача

1. Богосвятська А. І. Особливості перекладу поеми О. С. Пушкіна "Мідний вершник" М. Рильським: синкретичний стиль, образ автора, поетичний дух: (матеріали до уроку компаративного аналізу) / А. І. Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2013. - № 5. - С. 31-34. - Бібліогр.
2. Братко В. О. М. Т. Рильський - автор і перекладач сонетної форми. Основні поняття про теорію і практику перекладу : матеріал до проведення спецкурсу / В. О. Братко // Зарубіжна література в школах України. - 2010. - № 3. - С. 26-30.
3. Гавришків Б. М. Рильський як перекладач А. Міцкевича / Б. Гавришків // Жовтень. – 1959. - № 12. – С. 126-130
4. Гуць М. Золотий міст єднання [переклади М. Т. Рильським сербо- хорват. нар. пісень] // Жовтень. – 1967. - № 8. – С. 116-120.
5. З трудів і днів Максима Рильського : вірші, поеми, переклади, спогади, док. : [до 115-річчя з дня народж.] / упоряд.: С. А. Гальченко [та ін.] ; худож. оформ.: П. С. Починка, І. М. Ткачук. - К. : А.С.К., 2009. - 655 с. : портр.
6. Ільєнко І. О. Жага : труди i днi Максима Рильського : док. життєпис / І.О.  Ільєнко. - К. : Дніпро, 1995. - 413 c.
7. Крижанівський С. А. Максим Рильський : критико-біографічний нарис / С. А. Крижанівський. - К. : Рад. письменник, 1955. - 144 c.
8. Куцевол О. Будівничий перекладацьких мостів : М. Рильський / О. Куцевол // Укр. мова й л-ра в середн. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. - № 2. – С. 30-44.
9. Максим Рильський - теоретик і практик українського перекладу // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 3. - С. 51-53. - Бібліогр. наприкінці ст.
10. Мартич Ю. М. Довга, довга весна : в гостях у М. Рильського : біографічна повість / Ю. М. Мартич. - К. : Рад. письменник, 1969. - 245 c.
11. Новохацький П. М. Рильський і французька класична драма [про переклади поета] / П. Новохацький // Всесвіт. – 1970. - № 5. – С. 145-146.
12. Новохацький П. Максим Рильський редагує переклад… [Про роботу М. Т. Рильського над перекладом П. Карманського «Божественної комедії» Данте] / П. Новохатський // Всесвіт. – 1973. - № 4. С. 164-166.
13. Підпала Н. Невідомий переклад Максима Рильського / Н. Підпала // Всесвіт. – 1988. - № 10. – С. 150.
14. Погребенник Я. Д. М. Рильський – перекладач «Орлеанської діви» / Я. Д. Погребенник // Рад. Літературознавство. – 1973. - № 6. – С. 69-74.
15. Чамата Н. П. Неопубліковані переклади М. Рильського / Н. П. Чамата // Рад. Літературознавство. – 1981. - № 6. – С. 87-89.
16. Ющенко О. О. Максим Рильський – редактор і перекладач / О. О. Ющенко // Рад. літературознавство. – 1974. - № 2. – С. 70-77.

Довідка виконана 24.03.2015. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30