Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Мережева економіка - нова економіка для нової України

Мережева економіка - нова економіка для нової України

Мережева економіка - нова економіка для нової України

1. Брегеда О. Місце банківських послуг в інтернет-просторі України / О. Брегеда // Вісник Національного банку України. - 2001. - № 6. - С. 23-25.
2. Бульба С. А. Економічна сутність підприємницьких мереж // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 78-82. - Бібліогр. у кінці ст.
3. Гощинський А. Віртуальні кластери як об'єкти інтегрованого маркетингового управління / А. Гощинський // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 2. - С. 47-50.
4. Гриньков Д. Реальная виртуальность // Бизнес. - 2008. - № 17/18(5 мая. -  С. 38-41
5. Дубовик О. В. Моделі застосування Інтернету в діяльності торговельних підприємств / О. В. Дубовик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 10. - С. 108-111.
6. Економіка в мережі Інтернет : вебліогр. список / Івано-Франк. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка, Центр електрон. засобів інформації ; упоряд.: Л. Шепета, О. Люба. - Івано-Франківськ : ОУНБФ, 2005. - 6 с.
7. Євтушина В. Секрети успіху інтернет-компаній // Персонал. - 2006. - № 1. -  С. 88-91.
8. Захарченко В. Новая экономика для новой Украины / В. Захарченко // Економіст. - 2009. - № 2. - С. 16-22.
9. Клювак О. В. Особливості технологій аутентифікації в Інтернет-платіжних системах на основі банківських карток / О. В. Клювак // Регіональна економіка. - 2010. - № 2. - С. 86-92.
10. Коваленко О. Розвиток підприємництва в інтернет-торгівлі // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2005. - № 6. -  С. 28-33
11. Кравець В. Інтернет-комерція в Україні // Вісник Національного банку України. - 2004. - № 3. -  С. 9-12
12. Крутова А. С. Місце та роль електронної торгівлі у системі економічних відносин / А. С. Крутова // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 181-187.
13. Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук ; М-во освiти i науки України, Одес. держ. екон. ун-т. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 184 с.
14. Мельник Л. Перспективи і соціально-економічні проблеми розвитку мережевих структур / Л. Мельник // Актуальні проблеми економіки : науково-економічний журнал. - 2011. - № 8. - С. 32-40.
15. Мельниченко С. Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2010. - № 6. -  С. 35-47
16. Пашкеев С. Мода на онлайн : истории успехов и поражений // Бизнес. - 2011. - № 35. -  С. 44-47
17. Пилипчук В. Стратегічне планування в мережі інтернет / В.  Пилипчук, І.  Литовченко // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 6. -  С. 45-48
18. Станіславський В. П. Правове регулювання міжнародно-приватних відносин у сфері електронної торгівлі // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 6. -  С. 78-89
19. Танасійчук В. Особливості віртуальних підприємств // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2009. - № 6. -  С. 113-117
20. Тихонова Ю. Шляхи підвищення цінності матеріальних товарів через Інтернет / Ю. Тихонова // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 3. - С. 60-63.
21. Ульянов К. Є. Мережеві форми взаємодії фірм в епоху глобалізації / К. Є. Ульянов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 7/8. - С. 8-11. - Бібліогр. у кінці ст.
22. Шведюк О. В. Визначення мережевої структури як сучасної форми координації економічної діяльності // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 5. - С. 22-29. - Бібліогр. у кінці ст.
23. Ярова І. Інтернет як інструмент просування продукції промислових підприємств / І. Ярова // Економіка України. - 2006. - № 12. - С. 48-53.
24. http://www.rusnauka.com/6_PNI_2011/Economics/10_77306.doc.htm - Литвіцька Н. Ю. Сутність та значення  мережевої економіки

Довідка виконана 25.09.2012. Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031