Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Модернізація української газотранспортної системи

Модернізація української газотранспортної системи

Модернізація української газотранспортної системи

 1. Акціонерне товариство «Укртрансгаз» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://utg.ua/utg/aboutcompany/utg-today.html.
 2. Бородін М. Ю. Організаційно-економічні засади модернізації підприємств нафтогазового комплексу / М. Ю. Бородін // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. -  № 1, ч. 1. - С. 56-59.
 3. Вовчук Х.   Виклики газового ринку України / Х. Вовчук // Український тиждень. - 2018. -  №  50. - С. 18-19 :  кольор. фот.
 4. Гайдуцький П. І. НеЗабуті реформи в Україні, 1991-2017 / П. Гайдуцький ; [ред.: М. І. Перевертун, Г. М. Строганова]. - Київ : ДКС-центр, 2017. - 851 с. : рис., іл.
 5. Голікова С. Щоб зрозуміти енергоринок, не обов’язково встромляти пальці в розетку / С. Голікова // Дзеркало тижня. – 2015. – № 11. – С. 8.
 6. Гончар М. Енерго-інформаційні маніпуляції Кремля в гібридній війні проти України / М. Гончар // Дзеркало тижня. – 2015. – № 40. – С. 8.
 7. Гораль Л. Т. Класифікація джерел загроз економічній безпеці газотранспортних підприємств / Л. Т. Гораль, М. І. Прокопів // Інтелект XXI. - 2018. -  №  1. - С. 123-126.
 8. Дзьоба О. Г. Нові підходи до залучення інноваційно-інвестиційного капіталу в об'єкти газотранспортної інфраструктури / О. Г. Дзьоба, Н. М. Лінчевська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. -  № 7/8. - С. 24-29 : табл.
 9. Домбровський О. ГТС – час не чекає /О. Домбровський, Л. Уніговський // Дзеркало тижня. – 2018. – № 8-9. – С. 7.
 10. Дорошкевич В. І.  Газотранспортна система України як складова безпеки національного господарства / В. І. Дорошевич // Молодий вчений. – 2018. – № 10. – С. 325-330.
 11. Єрьоменко А. Новий оператор ГТС: без майна, але з 50 претендентами у наглядову раду А. Єрьоменко // Дзеркало тижня. – 2018. – № 2. – С. 8.
 12. Єрьоменко А. Чому євросусіди не дуже розраховують на українську ГТС // Дзеркало тижня. – 2017. – № 25. – С. 8.
 13. Жидкова М. А. Трубопроводный транспорт газа / М. А.Жидкова. - К. : Наукова думка, 1973. - 142 c.
 14. Загній О. Г. Сучасний стан та тенденції розвитку газотранспортної системи (ГТС) / О. Г. Загній // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. -  №  9. - С. 52-57.
 15. Загній О. Г. Третій енергетичний пакет ЄС, його вплив на реформування газотранспортної системи України / О. Г. Загній // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 11. - С. 17-20.
 16. Ільєнко Б. Заміщення імпортного газу: чим, як і коли / Б. Ільєнко // Дзеркало тижня. – 2014. – № 30. – С. 8.
 17. Кобаль Г. Газова незалежність: наскільки і ким забезпечена в Україні / Г. Кобаль // Дзеркало тижня. – 2014. – № 23. – С. 9.
 18. Корсунський С. Турецький потік: друг мого ворога – мій друг? / С. Корсунський // Дзеркало тижня. – 2017. – № 25. – С. 8.
 19. Кулицький С. Оцінка перспектив розвитку української газової сфери в контексті ймовірних змін у логістиці газового ринку Європи [Електронний ресурс] / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 6. – С. 51-67. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr6.pdf.
 20. Лір В. Холодний душ для «Північного потоку-2» / В. Лір// Дзеркало тижня. – 2018. – № 28. – С. 8.
 21. Москалевич І. Датський хрест для «Газпрому» / І. Москалевич // Дзеркало тижня. – 2018. – № 26. – С. 8.
 22. Мухін В. В. Газотранспортна система України як фактор енергетичної безпеки країн Європи / В. В. Мухін // Економіка і прогнозування. - 2014. -  №  2. - С. 49-61.
 23. Новий газопровід між Польщею і Україною запустять у 2020 році [Електронний ресурс]–Режим доступу: http://polradio.pl/5/38/Artykul/257446
 24. Офіційна позиція АТ «Укртрансгаз» стосовно ситуації навколо впровадження нового Кодексу газотранспортної системи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://utg.ua/utg/media/news/2018/07/oficiinapozicia-at-ukrtransgaz-stosovno-situacii-navkolo-vprovadzhennya-novogo-kodeksu-gts.html.
 25. Панченко Є. Г.     Модернізація української газотранспортної системи: національні та міжнародні виклики / Є. Г. Панченко // Економіка України. - 2018. - № 10. - С. 110-126.
 26. Патон Б., Халатов А. Які промислові газотурбінні двигуни потрібні українській ГТС // Дзеркало тижня. – 2008. – № 26. – С. 8.
 27. Піріашвілі Б. З.    Можливості використання газотранспортної системи України в умовах асоціації з Європейським Союзом / Б. З. Піріашвілі, Б. П. Чиркин // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. -  № 12. - С. 90-93.
 28. Савченко С. М.    Оцінка конкурентоспроможності газотранспортної системи України / С. М. Савченко, В. В. Ткач // Економіка та держава. - 2018. -  №  6. - С. 93-96.
 29. Суходоля О. Ринок газу: економічні реалії і політичні чинники / О. Суходоля // Віче. - 2015. -  № 11. - С. 18-19.
 30. Трубопроводный транспорт нефти и газа: учеб. для студ. вузов / Р. А. Алиев [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1988. - 368 с. : ил.
 31. Філіпенко А. С., Кремень Т. В. Модернізація економіки України в умовах глобалізації / Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : навч. посіб. ; [за ред. А.С. Філіпенка, В.С. Будкіна, А.С. Гальчинського]. – К. : Либідь, 2002. – 470 с. – С. 45-57.
 32. Халатов А. А. Енергетична безпека України: чи є запас міцності? / А. А. Халатов // Вісник Національної Академії Наук України. - 2017. -  №  9. - С. 23-32.
 33. Черныш Б. Я. Транспорт природного газа: эксплуатация и ремонт магистральных газопроводов / Б. Я. Черныш. - Х. : [б. и.], 1982. - 37 c.

Довідка виконана 25.02.2019. Виконавець Федько Т.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 212223
24252627282930