Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Інформатика та документознавство Можливості засобів мультимедіа та перспективи їх використання

Можливості засобів мультимедіа та перспективи їх використання

Можливості засобів мультимедіа  та перспективи їх використання

1. Алексеева А. О. Мобильное общество и общество знания : сходства и различия / А. О. Алексеева // Вестник Московского университета. Сер.10. Журналистика . - 2010. - № 4. -  С. 8-22.
2. Афанасьєв Д. Роль інтернет-мережевих спільнот у становленні інформаційного суспільства в Україні / Д. Афанасьєв // Віче. - 2010. - № 2. -  С. 2-4.
3. Данилевська О. Лінгвокреативність підлітків у Інтернет-комунікації / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 11/12. -  С. 132-140.
4. Девтеров І. В. Характер соціальної комунікації в мережі Інтернет / І. В. Девтеров // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2011. - № 3. -  С. 66-72.
5. Девтерова С. Гуманістична інтенційність інтернет-комунікацій / С. Девтерова // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2009. - № 3. -  С. 130-138.
6. Деменков М. Інтернет-технології в обслуговуванні клієнтів банку // Банківська справа. - 2009. - № 1. -  С. 58-65.
7. Десятов Д. Використання блогу як медіа-освітньої технології в процесі навчання історії (на прикладі теми : "Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)" / Д. Десятов // Історія в школі . - 2011. - № 3. -  С. 45-48.
8. Зернецька О. Жорстка боротьба за м'яку владу у світі : (конкуренція в Інтернеті та за Інтернет) / О. Зернецька // Зовнішні справи. - 2010. - № 7/8. -  С. 42-46.
9. Інтернет для третього сектору : підруч. для НУО / підгот. гр. експертів під кер. Р. Безпальчої. - К. : Інтерніюз Україна, 2003. - 171 с.
10. Кожухівська Р. Б. Цілі маркетингових комунікацій і використання Інтернет-реклами / Р. Б. Кожухівська // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. -  С. 120-126.
11. Литвин А. Медіа-освіта / А. Литвин, О. Литвин // Директор школи. Сер. Шкільний світ. - 2010. - № 21. - С. 1,3-5. - Бібліогр. у кінці ст.
12. Литвинова С. Авторська програма курсу "Реалізація комунікаційних потреб учителів"  : (Internet Explorer, E-mail, Skype) / С.  Литвинова, Н.  Вовковінська // Інформатика. Сер. Шкільний світ. - 2011. - № 4. -  С. 3-23.
13. Миронович В. Уздовж ниток павутини : експерти намагаються передбачити майбутнє Інтернету / В. Миронович // Українська технічна газета. - 2011. - № 6. -  С. 12.
14. Мультимедіа власноруч : текст, графіка, аудіо, анімація, відео / Трудове навчання. Сер. Шкільний світ. - 2010. - № 6. - С. 1-119.
15. Окландер М. Комплекс інтернет-комунікацій у маркетингу / М.  Окландер, І.  Литовченко // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 3. -  С. 29-35.
16. Олещук П. Ефективність інтернет-блогу як засобу політичної комунікації / О. Олещук // Політичний менеджмент. -  2010. - № 3. -  С. 107-115.
17. Полякова Н. Виртуальное общение : информирование, имидж, новые посетители / Н. Полякова // Рестораторъ. -  2010. - № 12. -  С. 12-17.
18. Стечкин И. В. Новые информационно-коммуникационные технологии в школьном медиаобразовании / И. В. Стечкин, Д. А. Олеринская // Вестник Московского университета. Сер.10. Журналистика. - 2010. - № 4. -  С. 67-80.
19. Табакова М. Кількісні характеристики політичного Інтернет-простору України : [в т.ч. стат. дані по м. Херсону] / М. Табакова // Політичний менеджмент. - 2009. - № 1. -  С. 87-94
20. Табакова М. Тенденції політичної Інтернет-комунікації в період світової фінансової кризи / М. Табакова // Політичний менеджмент. - 2009. - № 6. -  С. 135-142.
21. Чебаненко О. Інформаційний супровід роботи сучасних парламентів / О. Чебаненко // Часопис Парламент. - 2010. - № 3. -  С. 2-31.
22. Чемеркін С. Г. Трансформації розмовного стилю в інтернет-комунікації / С. Г. Чемеркін // Мовознавство. - 2007. - № 4/5. -  С. 36-43.
23. Чупрій Л. В. Роль Інтернету у формуванні історичної пам'яті українського народу  / Л. В. Чупрій // Стратегічні пріоритети. - 2010. - № 1. -  С. 98-102.
24. Шилина М. Г. Интернет-коммуникация и тенденции трансформации системы общественных связей / М. Г. Шилина // Вестник Московского университета. Сер.10. Журналистика. - 2010. - № 4. -  С. 81-90.

Довідка виконана 04.02.2014. Виконавець Віжічаніна Л.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 12 1314
151617 18 19 20 21
2223 24 25262728
293031