Головна Новини На ниві бібліографічній

На ниві бібліографічній

23.06.2024 09:54

23 червня 2024 року  виповнюється 95 років від дня народження Федора Петровича Погребенника –  українського вченого-енциклопедиста, літературознавця, культуролога, книгознавця, бібліографа, колекціонера-бібліофіла.

Навчався він на філологічному факультеті Чернівецького державного університету (1948–1953; нині – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Із 1958 р. і до кінця життя Ф. Погребенник працював в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України на різних посадах. Його наукові інтереси зосереджувалася головно на дослідженні національного історико-літературного процесу і текстологічно-видавничій роботі з підготовки до друку зібрань творів класиків української літератури.

З проголошенням незалежності України Федір Петрович досліджував і публікував наукові розвідки про письменників, чия творчість тривалий час була під забороною: Б. Лепкого, П. Богацького, В. Короліва-Старого, Міру Гармаш, М. Матієва-Мельника, І. Боднарчука, Яра Славутича, Г. Журбу та ін.

Захоплення Ф. Погребенника бібліографією розпочалося в аспірантські роки. В основі багатьох літературознавчих праць науковця – ґрунтовні бібліографічні розвідки, які збагатили бібліографію українського літературознавства та перекладознавства. Як науковий редактор він брав участь у впорядкуванні низки бібліографічних покажчиків – «Василь Стефаник. Покажчик літератури за 1961–1981 рр.» (1985), «Михайло Павлик» (1986), «Михайло Коцюбинський. 1964–1988» (1989), «Яків Струхманчук. 1884–1937» (1993), «Літературознавець і бібліограф Микола Плевако» (1996), «Зарубіжне франкознавство» (1997); був автором вступної статті до покажчика «Ростислав Пилипчук» (1996).

Упродовж 1950–1990-х рр., ретельно поповнюючи бібліографічну базу своїх досліджень і праць та прагнучи зробити її набутком національної історико-літературної науки, Ф. Погребенник започаткував і частково реалізував видавничі бібліографічні проєкти, зокрема, під час роботи, за сумісництвом, на посаді головного бібліографа науково-бібліографічного відділу Національної парламентської бібліотеки України (1993–2000; нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого). Був упорядником п’яти випусків довідника «Українські письменники: матеріали до біобібліографічного словника» (1995–1998). Матеріали цих випусків згодом було доопрацьовано, доповнено та видано у двох частинах посібника «Українські письменники діаспори: матеріали до біобібліографічного словника» (2006, 2007), в якому вміщено вступну статтю та біографічні довідкові статті, написані Ф. Погребенником. До цих випусків увійшли відомості про 120-х персоналій.

За ініціативою та під керівництвом Ф. Погребенника працівники науково-бібліографічного відділу НПБУ здійснили також укладання фундаментальних анотованих покажчиків змісту журналів «Визвольний шлях» (рукопис, 1999; опублікований у 2022 р.), «Листи до Приятелів» (2002).

Виступи Ф. Погребенника з питань бібліографії на конференціях та на сторінках фахової преси стосувались історії та теорії бібліографування літературознавчих матеріалів, а його письмові й усні рецензії на бібліографічні покажчики та рукописи містили цінні поради та зауваження. Багато уваги він приділяв консультуванню бібліографів з питань, що стосувалися вітчизняного і зарубіжного літературного процесу, історичного краєзнавства, персоналій вітчизняних діячів культури, науки, історії України тощо.

Ф. Погребенник відомий і як багатолітній колекціонер україніки – книжок, періодики, іконографічних матеріалів, пісенників, рукописів художніх творів письменників. Видання з його колекції в 1990-х роках частково було оприлюднено в каталогах виставок, що експонували в музеях і бібліотеках в Івано-Франківську, Луцьку, Львові, Тернополі, неодноразово в Києві, та у численних публікаціях у часописах. Особливості змісту та мистецьке оформлення рідкісних збірників та періодичних видань майже за 100 років висвітлено у праці «Український раритет» (2011), яку завершив і видав син ученого – Володимир Погребенник, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Читати ще.

Для більш детального вивчення діяльності Ф.П. Погребенника пропонуємо ознайомитися з такими джерелами:

 1. Гуць М. Невтомний дослідник і пропагандист пісенних та книжних багатств України : (до 70-річчя від дня народження Ф. Погребенника) / М / Гуць // Народна творчість та етнографія. – 1999. – № 1. – С. 33–37.
 2. Дослідник, упорядник, колекціонер: (Федорові Погребеннику – 60) // Жовтень. – 1989. – № 6. – С. 132.
 3. Каспрук В. Феномен вченого-енциклопедиста : 23 червня виповнилося 70 років видат. укр. вченому-філологу, проф. Федору Погребеннику / В. Каспрук // Українське слово. – 1999. – 24 черв. – С. 13.
 4. Корбич Г. Ювілей, щасливий і плідний... : до 75-річчя літературознавця Ф. Погребенника / Г. Корбич // Українська мова та література. – 1999. – № 21/24. – С. 4.
 5. Пам’яті Федора Погребенника // Слово і час. – 2000. – № 2. – С. 94.
 6. Пасемко І. Федір Погребенник / І. Пасемко // Рідна школа. – 1999. – № 10. – С. 79–80.
 7. Патока В. На ниві бібліографічній / В. Патока // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 6. – С. 32.
 8. Пилипчук Р. Подвижник на ниві української культури : до 70-річчя від дня народження Ф. Погребенника / Р. Пилипчук // Визвольний шлях. – 1999. – № 7. – С. 847–851.
 9. Погребенник Федір Петрович // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 103–106.
 10.  Федір Погребенник : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. Полєк, В. Патока ; авт. вступ. ст. Р. Пилипчук ; наук. ред. Р. Жданова ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1999. – 117 с.
 11. Рідкісні видання з колекції професора Федора Погребенника : кат. вист. / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад.: Р. Жданова, І. Негрейчук ; відп. ред. В. Патока]. – Київ, 1999. – 56 с.
 12. Савченко С. Невтомний дослідник української культури : до 90-річчя від дня народж. Ф. Погребенника (1929–2000) / Світлана Савченко // Дати і події : календар знамен. дат. – 2019. – № 1. – С. 102–106.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
151617 18 19 20 21
22232425262728
293031