Державне управління у сфері надрокористування

Державне управління у сфері надрокористування

 1. Біловус Р. В. Правові аспекти визначення права загального користування надрами / Р. В. Біловус // Право і суспільство. - 2015. - N 4 ч.4. - С. 130-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Бодюк А. В. Вартісно-ресурсні аспекти господарського використання урану / А.В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 5. - С. 137-141.
 3. Бодюк А. В. Геолого-вартісний аспект досліджень корисних копалин / А. В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - N 9. - С. 64-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Бодюк А. В. Застосування ресурсно-вартісного підходу до оцінювання надро-ресурсного продукту / А.В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2019. - N 12. - С. 104-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Бодюк А. В. Ресурсний аспект понять економічної геології / А. В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2019. - N 11. - С. 119-126 .
 6. Бодюк А. В. Сутність і особливості фіскальних надро-ресурсних продуктів / А. В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2019. - N 12. - С. 63-72. 
 7. Бодюк А. В. Теоретичні обгрунтування генезису потреб геологічного вивчення надр / А.В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - N 7/8. - С. 89-95.
 8. Бодюк А. В. Фіскалювання надрокористування / А.В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - N 7/8. - С. 111-117.
 9. Войтенко Т. "Вода, вода, кругом вода": про розрахункову вартість води та інші питання плати за надра / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. - 2014. - N 84(20 жовт.). - С. 25-31.
 10. Екологічні основи управління водними ресурсами: навч. посіб./ А.І. Томільцева, Л.Є. Михайленко, В.Є. Барановська, М.С. Курилюк; Міністерство екології та природних ресурсів України - Київ : Ін-т екол. упр. та збаланс. природокористування, 2017. - 215 с.
 11. Ковальський М. Р. Державне управління використанням та охороною земель лісового фонду / М. Р. Ковальський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - N 6. - С. 166-169 - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Легеза Ю. О. Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові засади: монографія/ Ю.О. Легеза; Міністерство освіти і науки України - Запоріжжя : [б. в.], 2018. - 431 с.
 13. Лір В. Е. Оцінка ефективності приватизації енергетичних компаній в аспекті збалансування інтересів держави, бізнесу та суспільства / В. Е. Лір // Економіка і прогнозування. - 2015. - N 1. - С. 7-22 - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Літошенко О. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель / О. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - N 8. - С. 42-45 - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Орленко М. І. Організаційно-правове забезпечення дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні / М. І. Орленко // Право і суспільство. - 2018. - N 1. - С. 139-147. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Паламарчук В. Теоретико-правові основи розуміння державної території України / В. Паламарчук // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - N 1. - С. 182-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Природні ресурси України: навч. посіб. / П. С. Гнатів, П. Р. Хірівський, О. Д. Зинюк, Ю. Я. Корінець - Л. : Камула, 2012. - 215 с.
 18. Про надра: коментарі до Кодексу України про надра [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://urist-ua.net/кодекси/про_надра (дата звернен6я: 31.05.2020).
 19. Ресурси розвитку регіону: фінансові аспекти: колект. моногр./ Міністерство освіти і науки України; ред. М. А. Коваленко - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 207 с.
 20. Ресурсне забезпечення об'єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб./ Г.А. Борщ, В.М. Вакуленко, Н.М. Гринчук, В.С. Куйбіда; Національна академія державного управління при Президентові України - Київ : [б. в.], 2017. - 109 с.
 21. Сташук В. А. Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами: [монографія]/ В. А. Сташук; заг. ред. П.І. Коваленко, худож. В. Количов - Д. : Зоря, 2006. - 472, [7] с.
 22. Топчієв О. Г. Планування територій: навч. посіб./ О.Г. Топчієв; Д.С. Мальчикова; Міністерство освіти і науки України - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 266 с.
 23. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами: від 19.02.2020 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2020-п (дата звернення: 30.05.2020).
 24. Україна. Верховна Рада. Постанова. Кодекс України про надра [Електронний ресурс] // Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр (дата звернення: 30.05.2020).

Довідка виконана 10.06.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031