Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Історичні науки Н.Д. Полонська-Василенко - видатний український історик, філософ, археолог

Н.Д. Полонська-Василенко - видатний український історик, філософ, археолог

Н.Д. Полонська-Василенко - видатний український історик, філософ, археолог

1. Бєлінська Н. О. Н. Д. Полонська-Василенко: життя та наукова діяльність // Історична наука на початку XXI ст.: проблеми, минуле, сучасність, перспективи : матеріали 2 Всеукр. наук. студент. конф., 18-19 трав. 2006 р., м. Херсон / редкол.: В. М.  Андрєєв (голов. ред.) та ін. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. - 124 с.
2. Верба І. Археографічні студії Наталії Полонської-Василенко  / І. Верба // Історичний журнал. - 2008. - №5. - С. 3-21. - Бібліогр. у кінці ст.
3. Верба І.В. Долі людські / І. В. Верба // Всесвіт. – 1994. - №1. – С. 163-165.
4. Верба І.В. Забута спадщина: [Про наук. діяльність укр. історика Н.Д. Полонської-Василенко (1884-1973)] / І. В. Верба // Наука і суспільство. – 1993. –   №7-8. - С.53-55.
5. Верба І.В. “Запорізька матка”. Н.Д. Полонська-Василенко: короткий нарис життя і діяльності / І. В. Верба // Старожитності. – 1992. – №20. – С. 4-5.
6.  Верба І.В. Людина незвичайної долі: [Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна – історик, краєзнавець] / І. В. Верба // Історичний календар - 1999. – К., 1998. – С. 57-59.
7.  Верба І.В. Н.Д. Полонська-Василенко / І. В. Верба // Київська старовина. – 1993. – №5. – С. 25-40.
8.   Верба І.В. Н.Д. Полонська-Василенко: сторінки життєвого та творчого шляху / І. В. Верба // Український історичний журн. -  1993. - №7-8. – С.70-84.
9.  Верба І.В. Документи архівосховищ України про життєвий і творчий шлях Н.Д. Полонської-Василенко / І. В. Верба, С. Г. Водотика // Архіви України. – 1993. - №4-6. – С. 45-51.
10. Іванко А. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко(до 120-річчя) / А. Іванко // Історія України. - 2004. - №8. - С. 1-6.
11. Крячок М.І. З листів Д.І. Яворницького до Н.Д. Полонської-Василенко М. І. Крячок // Архіви України. – 1993. - №4-6. – С. 51-55.
12. Кучерук О. Документи останньої волі Наталії Полонської-Василенко / О. Кучерук // Хроніка 2000. – 2002. – Вип. 51-52. – С. 687-692.
13. Лупейко В. Реабілітована історією: [Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко – укр. історик, археолог, філософ (1884-1973)] / В. Лупейко // Освіта. – 1998. – 8-15 квіт. – С. 12-13.
14. Мормель С. Пані з історії : [укр. історик Н. Д. Полонська-Василенко] / С. Мормель // Україна молода. - 2007. - N59. - С. 8.
15. Негрейчук, І. О. "Її життя - це частина української історіографії" : до 125-річчя від дня народження Н. Д. Полонської-Василенко / І. О. Негрейчук // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2009. - N1. - С. 69-76. - Бібліогр. у кінці ст.
16. Непомнящий А.А. Полонская-Василенко Н.Д. и развитие исторического краеведения Крыма в первой трети ХХ века // Історія України: маловідомі імена, події, факти: (Зб. ст.). – К., 1999. – Вип. 6. – С. 302-307.
17. Новійчук В. Листи Наталії Полонської-Василенко до Серафими Яворницької / В.  Новійчук // Народна творчість та етнографія. - 2010. - N4. - С. 75-80.
18. Пивовар С. Наталія Полонська-Василенко - видатна вчена-історик // Українки в історії / С. Андрусів, Ю. Багаліка, М. Богачевська-Хомяк та ін.; редкол.: М. Богачевська-Хомяк та ін., за ред. В. Борисенко. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.
19. Семенко Ю. Полонська-Василенко у Києві й на еміграції / Ю. Семенко // Старожитності. – 1993. - №13-14. – С. 20-21.
20. Ульяновський В. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко-Моргун: сторінками життєпису // Полонська-Василенко Н. Історія України:  В 2-х т. – К. : Либідь, 1995. – Т. 1.  – 587 с.
21. Швайба Н.  Історіографічні дослідження Н. Д. Полонської-Василенко з історії запорозького козацтва XVIII ст.  / Н.  Швайба // Історичний журнал. - 2006. - N5. - С. 73-81. - Библиогр. в конце ст.

Довідка виконана 03.01.2014. Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30