Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Право та закон для кожного Новий порядок фінансування лікарняних Фондом соціального страхування України

Новий порядок фінансування лікарняних Фондом соціального страхування України

Новий порядок фінансування лікарняних Фондом соціального страхування України

У 2018 році введено в дію новий механізм та умови здійс­нення фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду.
З метою зменшення ризику затримок у виплаті матеріального забезпечення застрахованим особам та збільшення контролю за дотри­манням роботодавцями прав застрахованих осіб, правлінням Фонду було затверджено Постанову від 19.07.2018 № 12 «Про затвердження порядку фінансування страхувальників для надання матеріального за­безпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за ра­хунок коштів Фонду соціального страхування України».
Новий Порядок встановлює механізм взаємодії робочих органів виконавчої дирекції Фонду з роботодавцями для забезпечення застрахо­ваних осіб належними та своєчасними виплатами їм матеріального забезпечення, передбаченого законом «Про загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.
З 1 жовтня 2018 року Порядок вводить у дію нову форму заяви-розрахунку та запроваджує систему оперативного інформування роботодавцями про проведення виплат застрахованим особам шляхом надання до робочих органів Фонду повідомлення про ви­плату коштів застрахованим особам.

31 жовтня нова форма заяви-розрахунку об'єднала такі відомості:
• допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
•  допомога по вагітності та пологах;
•  допомога на поховання;
• допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
•  відшкодування вартості поховання потерпілого та пов'язаних з цим ритуальних послуг;
•  виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу.

У разі настання в застрахованої особи страхового випадку, пов'язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповно­важений) з соціального страхування підприємства, з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) зі страхування з тимчасової втрати працездатності, на підставі поданих документів, передбачених статтею 31 Закону, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.
Не пізніше 5 робочих днів віддати прийняте комісією з соціального страхування рішення про призначення допомоги, страхувальник-роботодавець повинен сформувати заяву-розрахунок, яка містить інформа­цію про нараховані суми матеріального забезпечення застрахованим особам, та подати у двох примірниках до робочого органу Фонду.
Слід відзначити, що заява-розрахунок може подаватися як в паперовому, так і в електронному вигляді із застосуван­ням електронного цифрового підпису. При подачі документа в електронному вигляді у роботодавця має зберігатися роздрукований екземпляр.
Для запобігання можливих помилок при визначенні роботодавцем суми матеріального забезпечення, робочий орган Фонду до при­йняття рішення про проведення фінансування здійснюватиме по­передній контроль щодо правильності нарахування виплат. Перевірка інформації буде здійснюватися за допомогою звірки даних, наведених роботодавцем у заяві-розрахунку, з відомостями, що містяться в Дер­жавному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, даними про сплату єдиного соціального внеску.
За потреби робочий орган Фонду має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальником-роботодавцем шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної у заяві.
У разі виявлення помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомен­даціями щодо їх усунення.
Перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її резуль­татами, фінансування заяви або надання обґрунтованої відмови в її прийнятті здійснюється робочими органами Фонду або їх відділен­нями протягом 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку.
Після проведення виплат матеріального забезпечення застрахо­ваним особам, роботодавець протягом місяця з дня проведення таких виплат має надіслати до робочого органу Фонду повідомлення про проведення виплат за формою, визначеною Порядком.
Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису або надіслано листом із повідомленням, або надано безпосередньо до робочого органу ви­конавчої дирекції Фонду чи його відділення.
У разі відсутності інформації від роботодавця про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.

Отже, основні нововведення:
- система попереднього контролю правильності нарахування виплат;
- нова форма заяви-розрахунку;
- повідомлення про виплату коштів застрахованим особам;
 - строки подачі заяви-розрахунку;
- можливість подачі заяв-розрахунків, повідомлень про виплату коштів застрахованим особам і звітів у електронному вигляді. 

Вищезазначені зміни дозволять робочим органам Фонду контролювати своєчасність виплати застрахованим особам матеріального забезпечення, в результаті чого кожний працівник відчує себе більш захищеним, що є пріоритетною метою Фонду соціального страхування України, а також в подальшому дозволить зменшити навантаження на роботодавців за рахунок спрощення звітності.

 

1. Фонд соціального страхування України запроваджує нову систему фінансування лікарняних листків // Людина і праця. – 2018. – № 9-10. – С. 51-54.
2. Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України// Офіційний вісник України. – 2018. – № 57. – С. 218-227.
3. Денисова, О. Щодо оформлення листків непрацездатності / О. Денисова // Бюджетна бухгалтерія. – 2018. – № 46(10 груд.). – С. 13-15.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031