Павленко В. Я.: бібліографія наукових праць

ПАВЛЕНКО В. Я. : БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Павленко В. Я. Асканія-Нова : історія у світлі нового бачення / В. Павленко, А. Іванічева // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. 31-32. – С. 266-279.
 2. Павленко В. Я. Внесок України в розвиток аграрної сфери Казахстану (50-і роки ХХ ст.) / В. Павленко, А. Донець // Печатное слово. – Херсон, 2008. – № 4 (29). – С. 10-16.
 3. Павленко В. Я. Голод 1946-1947 рр. в Україні : причини та наслідки / В. Павленко, Г. Луганський // Матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. міждисциплінарної конф. – Херсон : Вид-во РВВ «Колос», 2011. – С. 92-96.
 4. Павленко В. Я. Діяльність міських культурно-освітніх закладів на Півдні України в період «Українізації» (20-і роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Павленко // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал. – 2016. – № 1 (4). – С. 130-148. – Режим доступу : http: // sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/77
 5. Павленко В. Я. З історії Херсонської міліції (20-і роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Павленко // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал. – 2015. – № 1-2. – С. 166-176. – Режим доступу : http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/77
 6. Павленко В. Я. Запорозьке козацтво на території Херсонщини / В. Павленко. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2012. – 56 с. 1414
 7. Павленко В. Я. Запорозьке козацтво на території Херсонщини / В. Павленко. – Вид. 2-е, допов. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. – 79 с.
 8. Павленко В. Я. Запорозьке козацтво на території Херсонщини після ліквідації Запорозької Січі / В. Павленко // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – Вип.30. – С. 68-76.
 9. Павленко В. Я. Інтелігенція Херсонщини у справі «Спілки визволення України» [Електронний ресурс] : джерелознавчі аспекти проблеми (20-30 роки ХХ ст.) / В. Павленко // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал. – 2017. – № 1(7). – С. 122-157. – Режим доступу : http: // sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/161.
 10. Павленко В. Я. Історія України – від прачасів до сьогодення : [Рецензія] / В. Павленко, Л. Кулікова, Г. Батенко // Історичний журнал : ін-т політичних і етносоціальних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – № 1 (37). – С. 141-117.
 11. Павленко В. Я. Народні рухи на Правобережній Україні у XVIII ст. історіографія та джерела / В. Павленко, М. Батраков // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2008. – Вип. 28-29. – С. 393-399.
 12. Павленко В. Я. Нова історія України. Частина І (середина XVII – кінець XVIII ст.). Завдання до самостійної роботи та методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу спеціальності 7.0103 «ПМСО. Історія» 8.01010303 «ПМСО. Історія» : навч.-метод. посіб. / В. Павленко. – Херсон : ХДУ, 2010. – 72 с.
 13. Павленко В. Я. Новітня історія України (1900-1939 рр.) : навч.-метод. посіб. / В. Павленко. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – 109 с.
 14. Павленко В. Я. Новітня історія України : Неупереджений погляд : / В. Павленко // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2008. – Вип. 27. – С. 235-237. – Рец. на навч. посіб. «Курс лекцій з історії України». – Тернопіль, 2007. – Ч. 3-4. 1415
 15. Павленко, В. Я. Опір селянства насильницькій колективізації сільського господарства як вияв його ментальних засад (50-і роки ХХ ст.) / В. Павленко, А. Донець // Печатное слово. – Херсон, 2009. – № 1 (31). – С. 53-58.
 16. Павленко В. Я. Письмова угода кримських ханів із запорозькими козаками 1624 рр. : причини укладання, зміст та наслідки / В. Павленко, В. Базилевич // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2007. – Вип. 24. – С. 112-117.
 17. Павленко В. Я. Підручник з історії : науковий та виховний аспекти / В. Павленко // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2008. – Вип. 28-29. – С. 369-374.
 18. Павленко В. Я. Протестантизм на Херсонщині в умовах демократизації українського суспільства / В. Я. Павленко, Ю. К. Недзельська // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 1999 – Вип. 23. – 2006. – С. 61-64.
 19. Павленко В. Я. [Рецензія] / В. Павленко, Л. Кулікова, Г. Батенко // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 231-235. – Рец. на навч. посіб. : «Курс лекцій з історії України» : у чотирьох частинах.
 20. Павленко В. Я. Родина Фальц-Файнів : сторінки історії / В. Павленко // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-наук. зб. – К.; Херсон : Просвіта, 2013. – Вип. 9. – С. 48-61.
 21. Павленко В. Я. Сидір Білий – перший кошовий отаман чорноморського козацтва / В. Павленко // Херсонська область – 70 років історії : матер. наук.- практ. конф. (м. Херсон, 20 березня 2014 р.) / Херсонська держ. морська акад. – Херсон, 2014. – С. 117-121.
 22. Павленко В. Я. Становлення міліції Херсонщини (1917-1923 рр.) [Електронний ресурс] / В. Павленко // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 177-186. – Режим доступу : http: // sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/42.
 23. Павленко В. Я. Українські інакодумці : генетичні зв’язки та відмінності / В. Павленко // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2007. – Вип. 26. – С. 213-221.
 24. Павленко В. Я. Херсонський інститут народної освіти у справі «Спілки визволення України» у 20-ті – на початку 30-х років ХХ століття (до 100-річчя 1416 Херсонського державного ун-ту) [Електронний ресурс] / В. Павленко // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал. – 2017. – № 1 (7). – С. 122- 157. – Режим доступу : http: // sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/180.
 25. Павленко В. Я. Херсонщина – козацький край / В. Павленко // Херсонщина від найдавніших часів до сьогодення / Цибуленко Л. О. [та ін.]. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. – С. 57-81.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930