Головна Наші публікації: ЕБ Пам'ятки читачеві Політика реформи приватизації державного майна

Політика реформи приватизації державного майна

Політика реформи приватизації державного майна
(пам’ятка читачеві)

Шановні читачі!

Держава є найбільшим власником господарських активів в Україні. Головним завданням Уряду України є забезпечення процесу ефективного управління активів на користь їх основного власника – Українського народу. Держава повинна бути професійним та відповідальним власником підприємств і має зосередити свої зусилля на збільшенні вартості їх активів.
Для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) реформа державних підприємств залишається одним із головних пріоритетів, яка передбачає наступні заходи:

 • Поліпшення бюджетного нагляду
 • Розробки комплексної державної політики управління суб’єктами господарювання (політика власності)
 • Посилення корпоративного управління суб’єктів господарювання
 • Реструктуризації та реорганізації суб’єктів господарювання
 • Прозорого та комплексного процесу приватизації.

Управління державною власністю здійснює Фонд державного майна України (ФДМУ, Фонд), який є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує політику у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження, управління державного майна і корпоративних прав держави, а також регулює професійну оціночну діяльність в Україні.

Мета реформи управління державною власністю та приватизацією
Метою реформи управління державною власністю та приватизацією у середньостроковій перспективі є:

 • істотне зменшення присутності держави в економіці, а отже зниження потенціалу для зловживання державною власністю та стимулу займатися політикою із здійсненням таких зловживань;
 • обмеження можливості для втручання політиків у господарську діяльність державних підприємств та підвищення ефективності державних підприємств.

Прийняті такі важливі рішення: змінено тип товариств з урахуванням норм Закону України від 07.03.2018 № 2210 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»; внесені зміни до статутів господарських товариств; змінено склади наглядових рад та ревізійних комісій; прийнято рішення про виплату дивідендів, та інше. Фондом розроблено уніфікований статут господарських товариств.
Фондом (06.08.2018 р.) оголошено на офіційному сайті та в газеті «Відомості приватизації» інформаційні повідомлення про відбір радника у процесі приватизації 8 об’єктів великої приватизації державної власності, а саме: ПАТ «Азовмаш», ВАТ «Оріана», ПАТ «Сумихімпром», ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Криворізька теплоцентраль», ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль».
Основою подальшого реформування сфери управління державною власністю стане розроблена командою Міністерства економічного розвитку України концепція «тріаж».

Концепція «тріаж»
«Тріаж» виокремлює об’єкти, що не працюють або на сьогодні перебувають у процесі ліквідації чи реорганізації, та передбачає подальше припинення їх функціонування. Відповідно, 893 об’єкти, що не відповідають критеріям вищезазначених груп, підлягають приватизації. Зменшення кількості державних підприємств дасть змогу державі скоротити бюджетні витрати на підтримку значної кількості малоефективних підприємств.

Очікуваний фінансовий результат від приватизації має два виміри:

 • прямий ефект – у вигляді надходжень до бюджету від безпосереднього продажу державних активів (найближчим часом очікуваний фінансовий показник прямих надходжень до бюджету від приватизації становитиме майже 17 млрд грн);
 • опосередкований ефект – алучення інвестиції та збільшення рівня податкових надходжень до бюджету у результаті покращення фінансових показників державних активів після переходу їх у приватну власність.

Найближчим часом фінансовий показник прямих надходжень до бюджету від приватизації становитиме майже 17 млрд грн.
Держава як суб’єкт економічних відносин у сфері державної власності опиняється у ситуації конфлікту інтересів, адже на неї покладено соціальні завдання, які вона може вирішувати за рахунок державних підприємств (низькі тарифи, виведення прибутку для наповнення бюджету замість реінвестування, працевлаштування необґрунтовано великої кількості працівників тощо). Це призводить до неефективного управління підприємствами, що в довгостроковій перспективі веде до збитків та втрат для бюджету і платників податків.

Корпоратизація державних підприємств
Вихід із подібної ситуації полягає у проведенні корпоратизації тих підприємств, що мають залишитися у державній власності. Сьогодні у цьому напрямі вже зроблено деякі кроки:

 • передано значні повноваження від акціонера (держави) до незалежних наглядових рад; залучено до цих рад незалежних, висококваліфікованих спеціалістів, які втілюватимуть найвищі стандарти прозорості та відкритості, а також привнесуть свій світовий досвід та галузеву експертизу в роботу держпідприємства;
 • підвищено стандарти прозорості та підзвітності державних компаній шляхом запровадження жорстких критеріїв до внутрішнього та зовнішнього аудиту;
 • фнансова звітність суб’єктів господарювання має підтверджуватися результатами якісного аудиту;
 • проведено державні закупівлі через електронну систему ProZorro, що сприяє прозорості операційної діяльності державних підприємств;
 • виведено заробітну плату керівників найбільших державних компаній на ринковий рівень;
 • спеціалісти Міністерства економічного розвитку України розробили стратегію підвищення ефективності роботи керівників державних підприємств через підрахунок ключових показників ефективності.

Враховуючи найкращий міжнародний досвід, безпосередній нагляд за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюється на­глядовими радами, до складу яких входять професіонали з необхідним досвідом управління компаніями.
Головний ризик у ході реформування державного сектору економіки країни – зволікання з її комплексною реалізацією. Відкладання приватизації може призвести до того, що державні компанії втратять свою інвестиційну привабливість і знайти покупця для них буде набагато складніше.

Пропонуємо почитати:

 1. Дикаленко М. Бесконечная история : большая приватизация 2016-2017 годов имеет все шансы повторить судьбу предыдущих государственных активов. То есть затянуться на годы / М. Дикаленко, Е. Захаров // Бизнес. – 2016. – № 43. – С. 14-19.
 2. Казанський Д.  "Економіка рантьє" / Д. Казанський, Є. Фірсов // Український тиждень. – 2017. – № 9. – С. 20-22 : граф.
 3. Касперович Ю. В. Фіскальні аспекти функціонування державних підприємств у контексті фінансово-економічної стратегії України / Ю. В. Касперович // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 2. – С. 61-72 : табл.
 4. Корнєєва Ю. В. Первинне публічне розміщення акцій як інструмент приватизації великих державних підприємств / Ю. В. Корнєєва // Фінанси України. – 2017. – № 6. – С. 38-55.
 5. Корнєєва Ю. В. Практика залучення іноземних інвестицій до державного сектора / Ю. В. Корнєєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 17-22.
 6. Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку: Наказ Фонду державного майна України від 17.05.2018  № 658 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 45. – С. 187-221.
 7. Україна. Кабінет Міністрів. Порядок продажу об'єктів великої приватизації державної власності: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 2016 р. № 386 // Офіційний Вісник України. – 2018. – № 48. – С. 57-63.

Укладач:  Т.С. Федько

Календар подій

      1
23 4 5678
9 101112 13 1415
1617 18 19202122
23 24 25 26272829
30