Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Посилення ролі громадського суспільства та засобів масової інформації у виявленні та запобіганні корупції

Посилення ролі громадського суспільства та засобів масової інформації у виявленні та запобіганні корупції

Посилення ролі громадського суспільства та засобів масової інформації у виявленні та запобіганні корупції

1. Аналітичний звіт Проекту "Громадська експедиція "Корупційна діра" / Л. Ямщикова та ін.; за ред. Л.  Ямщикової ; ХМГО Центр Соц. Партнерства, ХОО Ком. виборців України, ХОО Орг. солдат. матерів України. - Херсон : Асютін М. В., 2007. - 162 с. : табл.
2. Бритюк О. О. Археологи проти корупції: протидія корупції в галузі охорони культур. спадщини / О. О. Бритюк, Ю. В. Ращупкіна, В. В. Щербаченко ; за ред. авт. ; Східноукр. центр громад. ініціатив, Луган. археол. спілка. - Луганськ : Янтар, 2007. - 132 с.: 16 фотогр.
3. Веремко В.  Корупція в законі [Текст] : чому антикорупційний закон не здолає корупцію / В. Веремко // Контракти. - 2011. - № 15. - С. 18-19.
4. Журавський В. С. Корупція в Україні - не політика : монографія / В. С. Журавський, М. І. Михальченко, О. М. Михальченко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - К. : Фенікс, 2007. - 408 с.
5. Запобігання та боротьба з корупцією: політичні декларації замість реальних заходів і дій / Центр громад. експертизи ; кер. проекту, наук. ред. Л. Чорній. - К. : [б. в.], 2009. - 70 с. : діагр., табл.
6. Здійснення Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства: [засід. "круглого столу", 7 груд., 2011 р.] / Ком. Верховної Ради України з питань боротьби з організ. злочинністю і корупції. - К. : Москаленко О. М., 2011. - 67 с.
7. Зорько В. С. Громадська думка про проведення соціально-політичних реформ в Україні: оцінка основних тенденцій / В. С. Зорько, П. А. Бурковський // Стратегічні пріоритети. - 2012. - № 2. - С. 98-104 : граф. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Корупція в Україні / "Молодiжна Альтернатива". - К. : Б. и., 2000. - 40 c. - (Молоді автори. Проект "Студенти для Парламенту")
9. Корупція сьогодні, або чому ми її не поборемо // Громадянське суспільство. - 2011. - № 1. - С. 45-52 : граф.
10. Костенко О.  Деякі проблеми кримінально-правової охорони законної діяльності журналістів та прав авторів в Україні / О.  Костенко // Право України. - 2010. - № 9. - С. 256-262. - Бібліогр. у кінці ст.
11. Лузан А.  Олігархія та корупція / А. Лузан // Віче. - 2011. - № 7. - С. 20-21.
12. Любченко П.  Засоби масової інформації як структурний елемент громадянського суспільства та їх вплив на місцеве самоврядування / П.  Любченко // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 1. - С. 68-77. - Бібліогр. в підрядк. прим.
13. Масс-медиа, сектор безопасности и власть. Роль новостных средств массовой информации в контроле и подотчетности сектора безопасности : науч. пособие / Д. Рельик, К.-Ж. Бертран,  С. Блэкуэл и др.; под ред. М. Капарини, отв. за вып. А. Михалочко ; Женевский центр демократ. контроля над вооружен. силами, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. - К. : [б . в.], 2005. - 280 с.
14. Мельник Д.  Засоби масової інформації як елемент системи протидії корупції / Д.  Мельник // Вісник прокуратури. - 2010. - № 7. - С. 68-73. - Бібліогр. у кінці ст.
15. Моліцький С. Супровід діяльності прокуратури в ЗМІ. З досвіду роботи прокуратури Автономної Республіки Крим / С.  Моліцький // Вісник прокуратури. - 2010. - № 12. - С. 46-48.
16. Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України: зб. матеріалів міжнар. конф., 16 трав. 2011 р., м. Київ / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. О. О. Котелянець. - К. : НІСД, 2011. - 47 с.
17. Прилуцький І. О.  Свобода ЗМІ як основа громадянського суспільства і правової держави / І. О. Прилуцький // Держава і право : юрид. і політ. науки. - 2011. - № 51. - С. 120-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
18. Прохоренко О. Я. Патріотизм - реальна протидія корупційним проявам в Україні / О. Я. Прохоренко // Економіка та держава. - 2012. - № 1. - С. 105-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
19. Сіцінська М. В.  Актуальні питання раціональності громадського контролю за діяльністю органів державної влади у сфері безпеки і оборони / М. В. Сіцінська // Економіка та держава. - 2013. - № 4. - С. 108-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
20. Слово - зброя? / Нац. спілка ж-стів України ; редрада: І. Ф.  Лубченко (голова) [та ін.], упоряд.: Ю. В. Бондар, С. В. Шевченко, В. Л. Фатько. - К. : "УВПК "ЕксОб", 2009. – 559 с.
21. Хмара О.  Як не перетворити антикорупційний закон на гранату в лапах мавпеняти? / О. Хмара // Громадянське суспільство. - 2011. - № 4. - С. 17-23 : табл.
22. Чебаненко О.  Інформаційний супровід роботи сучасних парламентів / О.  Чебаненко // Часопис Парламент. - 2010. - № 3. - С. 2-31 : табл. - Бібліогр. у кінці ст.
23. Чубенко І. В. Роль засобів масової інформації у формуванні антикорупційної свідомості громадян України  / І. В. Чубенко // Часопис Київського університету права. - 2008. - № 4. - С. 219-222. - Бібліогр. у кінці ст.
24. Штромайєр Г. Політика і мас-медіа / Г. Штромайєр ; пер. з нім. Анастасії  Орган, наук. ред. С. І. Даниленко ; Прогр. пер. Гете-ін-ту і Міжнар. фонду "Відродження". - К. : Києво-Могил. акад., 2008. - 304 с. : мал., табл. -
25. Щодо звернень громадян стосовно збирання коштів у навчальних закладах // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 45. - С. 41-42.

Довідка виконана 07.09.2013. Виконавець Віжічаніна Л.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031