Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні

Проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні

Проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні

 1. Актуальні проблеми розбудови кримінально-процесуального судочинства України : зб. наук. ст / М-во внутр. справ України, Херсон. юрид. ін-т Нац. ун-ту внутр. справ ; редкол.: М. М. Дідик (голов. ред.) та ін. - Херсон : Мрія, 2003. - 248 с.
 2. Богуцький П. Інституціональні зміни правової системи України у контексті реформування кримінальної юстиції / П.  Богуцький // Вісник прокуратури. - 2010. - № 10. - С. 85-91. - Бібліогр. у кінці ст.
 3. Богуцький П. Прокуратура в системі кримінальної юстиції : інституційні та функціональні ознаки процесуального керівництва / П. Богуцький // Вісник прокуратури. - 2013. - № 11. - С. 29-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Будецький Р. В. До проблеми наукової систематизації функцій органів юстиції України / Р. В. Будецький. - С. 17-22. // Херсонський державний університет. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013. – Вип. 4. - Т. 2. - 2014. - 349 с. : табл., рис.
 5. Бурдоль Є. Деякі аспекти імплементації в Україні рекомендацій Ради Європи : стосовно ролі прокуратури в системі кримінальної юстиції / Є.  Бурдоль, О.  Литвинчук // Вісник прокуратури. - 2010. - № 4. - С. 27-34.
 6. Громадська довіра : неупереджене правосуддя та юстиція : матерiали укр.-канад. конф. (1-3 жовтня 1997 р.) / Укр. Правн. Фундація. - К. : Право, 1999. - 115 с.
 7. Дьомін Ю. Захист прав дітей в умовах реформування системи ювенальної юстиції / Ю. Дьомін // Вісник прокуратури. - 2014. - № 5. - С. 15-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Жовнір С. Реформування кримінальної юстиції на сучасному етапі державотворення / С. Жовнір // Вісник прокуратури. - 2015. - № 5. - С. 25-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Ігнатенко А. П. Діяльність органів прокуратури поза сферою кримінальної юстиції за новим Законом України "Про прокуратуру" / А. П. Ігнатенко // Право і суспільство. - 2015. - № 5/2 ч.3. - С. 224-230. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Кальман О.  Кримінологічні проблеми реформування органів кримінальної юстиції / О.  Кальман, О.  Чикін // Право України. - 2010. - № 11. - С. 33-38. - Бібліогр. у кінці ст.
 11. Корнієнко М.  Актуальні проблеми реформування правоохоронної системи України / М.  Корнієнко // Право України. - 2010. - № 11. - С. 13-23. - Бібліогр. у кінці ст.
 12. Костенко О. Юридичний позитивізм - ідеологічна основа для зловживань кримінальним законодавством / О. Костенко // Віче. - 2012. - № 5. - С. 16-17.
 13. Косюта М. Актуальні проблеми реалізації повноважень прокурора у кримінальному провадженні / М. Косюта // Вісник прокуратури. - 2013. - № 12. - С. 41-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Кузьмін Р.  Про дисбаланс у системі кримінальної юстиції України / Р.  Кузьмін // Вісник прокуратури. - 2007. – № 12. - С. 3-9. - Бібліогр. у кінці ст.
 15. Литвак О.  Прокуратура у світлі реформування органів кримінальної юстиції / О.  Литвак, О.  Чепелюк // Вісник прокуратури. - 2010. - № 6. - С. 13-18.
 16. Лісовий Я. Окремі проблеми реформування стадії порушення кримінальної справи / Я.  Лісовий // Вісник прокуратури. - 2010. - № 5. - С. 45-52. - Бібліогр. у кінці ст.
 17. Маляренко В. Т. Окремі проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні / В. Т. Маляренко // Адвокат. - 2008. – № 7. - С. 4-12.
 18. Маршуба М. О. Служба пробації в Україні: проблеми впровадження в систему кримінальної юстиції / М. О. Маршуба // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер., Юриспруденція. - 2016. - № 19. - С. 113-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Медведько О.  Примирення у кримінальному провадженні та розширення альтернативи кримінальному переслідуванню / О.  Медведько // Вісник прокуратури. - 2008. - № 8. - С. 3-8.
 20. Панасюк В. В. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх - цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності / В. В. Панасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 5. - С. 13-17.
 21. Півненко В. Координація - механізм саморегуляції кримінальної юстиції як системи / В. Півненко // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 12. - С. 93-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Прилуцький С. В. Кримінальна юстиція України: правова природа, шлях реформи та відродження / С. В. Прилуцький // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. – № 9. - С. 107-114. - Бібліогр. у кінці ст.
 23. Тертишник В.  Концептуальні засади державної політики в сфері кримінальної юстиції / В.  Тертишник // Юридичний журнал. - 2006. - № 8. - С. 45-47.
 24. Топчий Н. Організаційні засади функціонування органів кримінальної юстиції / Н. Топчий // Вісник прокуратури. - 2014. - № 10. - С. 72-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Тюрін Г. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням: шляхи вдосконалення / Г. Тюрін // Вісник. - 2013. - № 11. - С. 14-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества : междунар. науч.-исслед. проект / РАН, Ин-т гос-ва и права. - М. : БЕК, 1995. - 296 c.
 27. Україна. Закони. Закон України "Про Вищу раду юстиції"  // Офіційний вісник України. – 1998. –  № 6. – С. 13.
 28. Шамара О. В. Державне бюро розслідувань як одна із новел Кримінального процесуального кодексу України / О. В. Шамара // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2015. - № 5. - С. 131-138. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Шевченко Є. Проблеми взаємодії прокуратури та омбудсмена в контексті реформування кримінальної юстиції / Є. Шевченко // Вісник прокуратури. - 2014. - № 5. - С. 48-56. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 21.11.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 212223
24252627282930