Прокурорська діяльність в Україні

Прокурорська діяльність в Україні

1. Грицаєнко Л. Роль та місце прокурорської влади у системі державних органів // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - N5. - С. 43-46 ; №6. - С. 84-97.
2. Загородній В. Деякі аспекти координаційної діяльності органів прокуратури у боротьбі зі злочинністю // Вісник прокуратури. - 2011. - N 2. - С. 34-39.
3. Каркач П. Критерії оцінки ефективності діяльності прокурора у кримінальному судочинстві / П. Каркач, Я. Ковальова // Вісник прокуратури. - 2011. - N 2. - С. 77-83.
4. Конституція України. – К., 1996. – 128 с.
5. Корж В. Новий підхід до визначення основних функцій органів прокуратури та пріоритетних напрямів її діяльності // Вісник прокуратури. - 2011. - N 1. - С. 68-75.
6. Костін М. Доведення і сучасна модель кримінального судочинства // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. - №4. – С.36-39.
7. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2004 – 209 с.
8. Лобач В. Розгляд скарг і звернень з питань підтримання державного обвинувачення в судах потребує нових підходів // Вісник прокуратури. - 2011. - N 2. - С. 11-14.
9. Макогон Ю. Представництво прокурора у цивільному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - N6. - С. 75-76.
10. Медведько О. Внутрішньо-управлінська компетенція Генерального прокурора України // Митна справа. - 2010. - N2. - С. 3-10.
11. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. – К., 1999. - 445 с.
12. Моліцький С. Супровід діяльності прокуратури в ЗМІ. З досвіду роботи прокуратури Автономної Республіки Крим // Вісник прокуратури. - 2010. - N12. - С. 46-48.
13. Озерський І. Напрями підвищення ролі прокуратури в координації діяльності правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - N6. - С. 97-100.
14. Озерський І. Організаційно-правові та психологічні аспекти підтримання державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури. - 2010. - N9. - С. 16-22.
15. Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. / за ред. І. Е. Марочкін, Н. В. Сібільова. – Х. : Право, 2000. – 270 с.
16. Підлобна О. До питання визначення правової природи норм Цивільного процесуального права // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №6. – С.61-65.
17. Погорєлова Т. Роль професійно значущих якостей у формуванні особистості прокурора // Вісник прокуратури. - 2010. - N8. - С. 45-49.
18. Сингаївський О. Перспективи розвитку новітніх технологій в органах прокуратури // Вісник прокуратури. - 2010. - N7. - С. 38-40.
19. Подкопаєв С. Мета та завдання прокуратури / С. Подкопаєв, А. Матвієць // Вісник прокуратури. - 2011. - N 1. - С. 80-84.
20. Попелюшко В. Публічність кримінального судочинства і захист // Адвокат. – 2003. - №6. – С.12-16.
21. Прилуцький П. Поняття і види істини в кримінальному судочинстві // Право України. – 2003. - №6. – С.12-16.
22. Середа О. Підстави дисциплінарної відповідальності прокурорів // Вісник прокуратури. - 2011. - N 1. - С. 76-79.
23. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посіб. /авт. кол. : В. Т. Білоус,  С. Е. Демський, О. С. Захарова та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 320 с.
24. Сухонос В. Суть принципів планування діяльності органів прокуратури України // Вісник прокуратури. - 2010. - N10. - С. 92-97.
25. Цивільне процесуальне законодавство України // Бюлетень законодавства та юридичної практики. – 2004. - №5. – 540 с.
26. Чорнооченко С.І. Цивільний процес України. – К., 2004. – 307 с.
27. Якименко О. Процесуальна форма стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. – 2001. - №9. – С.50-53.

Довідка виконана 03.07.2011 . Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30