Психологізм малої прози Д. Марковича

Психологізм малої прози Д. Марковича


1. Білецький Ф. "Неабиякий белетристичний талант" (штрихи до портрета Дмитра Марковича) / Ф. Білецький // Дивослово. -1995. - № 5/6. - С. 5-9.
2. Білецький Ф. Художня спадщина Дмитра Марковича у трактуванні літературознавства / Ф. Білецький // Константи. - 1997. - № 2(8). –С. 5 –11.
3. Галич О. А. Теорія літератури : пiдруч. для студ. фiлол. спец. вищ. закл. освiти / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є. М. Васильєв ; за наук. ред. О. А. Галича. - К. : Либідь, 2001. - 488 c.
4. Єфремов С. Історія українського письменства. / С. Єфремов - К.: Ретіпа, 1995. - 688 с.
5. Жук Н. Проблеми малої прози / Н. Жук // Дніпро. - 1982. - № 8. - С. 135-137.
6. Ковалів Ю. І. Історія української літератури, кінець XIX - поч. XXI ст. : у 10 т. : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. І. Ковалів ; ред. Г. Т. Сенькович. - К. : Академія, 2013 - . Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. - 2013. - 622 с.
7. Колінько О. Новела рубежу XIX-XX ст.: традиції жанру чи руйнування канону? / О. Колінько // Слово і час. - 2015. - № 2. - С. 63-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Маркович Дмитро Васильович // Українська літературна енциклопедія: в 5 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана, 1988 - . - Т. 3 : К - Н / Г. Д. Вервес [та ін.] ; відп. ред. І. О. Дзеверін. - 1995. - С. 297.
9. Маркович Д. В. По степах та хуторах : оповідання, драма, спогади / Д. В. Маркович ; упоряд., вступ. ст., прим. О. Є. Засенко. - К. : Дніпро, 1991. - 541 с.
10. Мацевко-Бекерська Л. Своєрідність наративної історії в україській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть / Л. Мацевко-Бекерська // Слово і час. - 2009. - № 2. - С. 67-74.
11. Міщенко О. Маркович Дмитро // Українська література у портретах і довідках. Давня література XIX ст. - К.: "Либідь, 2000. - С. 193 - 194.
12. Немченко І. Вистежувати іскру добра / І. Немченко // Слово і час. - 1993. - №o 11. - С. 17-21.
13. Новое слово : журн. науч.-лит. и полит. / изд.-ред. И. А. Баталин, 1895, окт. изд. О. Н. Попова; ред. 1895, окт. А. Н. Попов . - СПб. : 1894-1895, сент. тип. Муллер и Богельман; тип. Исидора Гольдберга, 1894 - 1897. - 1895, нояб. тип. И. Н. Скороходова. - 1897, № 5, февр. / изд. О. Н. Попова ; ред. А. Н. Попов. - СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1897. - [2], 208, 196 c. - Б. ц. Содержание: Маркович, Димитрий Васильевич. В наймы. Картина из жизни Днепровского уезда 1887-88 года : [рассказ : 1-й паг.] / Д. Маркович. - С. 169-181. – Прижизн. изд.   
14. Осьмак Н. Дмитро Маркович / Н. Осьмак // Історія української літератури ХІХ століття (70-90-ті роки) : у 2 кн. / О.Гнідан, Л.Дем’янівська, С.Кіраль та ін..; за ред. О.Гнідан. - К.: Вища школа, 2003. - Кн. 1. - С. 286-302.
15. Осьмак Н. Своєрідність композиції двох оповідань на аналогічну тему ("Хлопська комісія" І.Франка і "На Вовчому хуторі" Д. Марковича) / Н. Осьмак // Українська мова і література в школі. - 1992. - № 5. - С. 49-52.
16. Панченко С. Концепція людини в малій прозі Дмитра Марковича. / С. Панченко // Слово і час. – 2000. - №2.-С.40-42.
17. Піддубняк В. Душа населення і всохле древо / В. Піддубняк // Степ: лiт.-худож. альм. / Упр. культури Херс. обл. держадмін. - Херсон : [б. в.], 1991. -  № 1. - 130 с.
18. Психологізм // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів, ред.: А. В. Мещеряк, А. А. Даниленко. - К. : Академія, 2007. - Т. 2. - С. 292-293.
19. Українська новелістика кінця XIX - початку XX ст. : оповід., новели, фрагм. Форми. / Ред. Н. Л. Калениченко. - К. : Наук. думка, 1989. - С. 624-625.
 

Довідка виконана 11.11.2015. Виконавець Федько Т.
 

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30