Територіальні діалекти української мови

Територіальні діалекти української мови

1. Барань Є. Лексичні гунгаризми у творах українських письменників Закарпаття / Є.  Барань // Українська мова. - 2009. - №2. - С. 56-69.
2. Бідношия Ю. Експресивність простого дієслова присудка (на матеріалі діалектичних текстів з говірки с. Машеве Чорнобильського району) / Ю.  Бідношия // Українська мова. - 2008. - №3. - С. 120-126.
3. Дослідження з української діалектології : зб. наук. праць. – К. : Наук. думка, 1991. – 264 с. – С. 6-47, 225.
4. Євтушок О. Сучасні тенденції розвитку діалектної лексики / О. Євтушок // Дивослово. - 2011. – №7. – С. 38-40.
5. Іліаді О. І. Архаїчна лексика українських діалектів Закарпаття й реконструкція праслов'янського словника / О. І. Іліаді // Мовознавство. - 2011. - №1. - С. 66-78.
6. Коваленко Б. Комплексне дослідження використання діалектів у мові української художньої літератури / Б. Коваленко // Українська мова. – 2011. – №1. – С. 125-129.
7. Мартинова Г. І. До проблеми генези середньонаддніпрянського діалекту / Г. І. Мартинова // Мовознавство. - 2007. - № 2. - С. 10-16.
8. Матвіяс І. Г. Відображення особливостей говорів у мовах української художньої літератури / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. - 2008. - №6. - С. 3-12. - Бібліогр. в підрядк. прим.
9. Матвіяс І. Г. Діалектна основа лексики і фразеології в українській літературній мові / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. - 2007. - №3. - С. 23-27.
10. Матвіяс І. Г. Діалектна основа словозміни в українській літературній мові / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. - 2006. - №5. - С. 52-65.
11. Матвіяс І. Г.  Діалектна основа мови в творах Пантелеймона Куліша / І. Г. Матвіяс // Українська мова. – 2008. – №1. – С. 95-99.
12. Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори / І. Г. Матвіяс. – К. : Наук. думка, 1990. – 168 с.  – С. 12, 31-44.
13. Русанівський В. М. Соціолінгвістика і діалектологія / В. М. Русанівський // Мовознавство. - 2006. - №1. - С. 3-7.
14. Русанівський В. М. Українська літературна мова у першій чверті XX століття / В.М. Русанівський // Мовознавство. - 2001. - №6. - С. 12-16.
15. Тищенко К.   Мови живі - допоки живуть діалекти / К. Тищенко // Урок української. - 2006. - №3/4. - С. 59-62.
16. Тищенко К.   Поки живі українські діалекти - живе Україна / К. Тищенко // Дивослово. - 2002. - №6. - С. 13-16.
17. Шульгач В. П.   Українські етимології :[етимологія діалектної лексики] / В. П. Шульгач // Мовознавство. - 2001. - №4. - С. 28.

Довідка виконана 25.10.2012. Виконавець Михайленко О.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930