Ресторанний бізнес

Ресторанний бізнес

 1. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: цiноутворення, конкуренцiя, держ. регулювання: навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. К. : Знання,  2002. 351 с.
 2. Архіпов В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : Центр учб. л-ри, 2008. 384 с.
 3. Волковська Я.В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. 2015. № 12. С. 82-85.
 4. Волковська Я.В. Формування моделі стратегічної карти підприємств готельно-ресторанного комплексу. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 11. С. 36-38.
 5. Гакова М.В. Корпоративна культура як інструмент управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2015. № 3. С. 61-65.
 6. Гакова М.В. Оцінка ефективності управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Причорноморські економічні студії. 2017. № 24. С. 101-105.
 7. Гакова М.В. Управління підприємствами готельно-ресторанного господарства: сутність та специфіка. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. № 13 ч. 1. С. 55-60.
 8. Годунова А. Как открыть ресторан и не утонуть в бюрократии: путеводитель по документации. Академия гостеприимства. 2016. № 5. С. 32- 39.
 9. Гук Х.З. Концептуальні засади державного регулювання економіки на галузевому рівні (на прикладі готельно-ресторанного бізнесу). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. 2015. № 12. С. 37-41.
 10. Заєць В.А. Підвищення пожежної безпеки закладів готельно-ресторанного комплексу. Безпека життєдіяльності. 2018. № 2. С. 26-28.
 11. Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі: підруч. для студ. ВНЗ / М.М. Скопень, М.К. Сукач, О.П. Будя, О.І. Артеменко, Л.А. Хрущ. Київ : Ліра-К, 2017. 763 с.
 12. Кравченко О.М. Проблеми використання понятійного апарату та класифікації діяльності в сфері ресторанного господарства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . Сер., Економіка і менеджмент. 2015. № 10. С. 74 – 78.
 13. Левицька І.В. Ефективність інноваційної діяльності в готельно-ресторанному бізнесі. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 12. С. 87-93.
 14. Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів: (теорія та практика): підручник. К. : Центр учб. л-ри, 2013. 303 с.
 15. Мандзяк О.М. Комунікаційно-проектна співпраця зацікавлених сторін готельно-ресторанного бізнесу: нотатки до проблеми. Молодий вчений. 2016. № 12.1 ч. 1. С. 155-158.
 16. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : Центр навч. л-ри, 2006. 348 с.
 17. Новак Н.Г. Особливості обліку у готельно-ресторанному бізнесі. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 6. С. 17-19.
 18. Основи готельно-ресторанної справи : навч. посіб./ заг. ред. А.Ю. Парфіненко. Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. 287 с.
 19. Подзігун С.М. Управління маркетинговими комунікаціями у готельно-ресторанному бізнесі. Інтелект XXI. 2017. № 2. С. 163-168.
 20. Потьомкін Д.М. Роль інновацій у розвитку готельно-ресторанної справи. Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. 2017. № 3. С. 24-28.
 21. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа. Л. : Афiша, 2005. 336 с.
 22. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід: колект. моногр. / Міністерство освіти і науки України; заг. ред. А.Ю. Парфіненко. Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. 411 с.
 23. Ткаченко А.М. Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві. Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. 2017. № 3. С. 29-33.
 24. Удуд І.Р. Управління трудовими ресурсами підприємств готельно-ресторанного господарства. Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. 2015. № 28 ч. 4. С. 96 – 98.
 25. Мунін Г.Б., Карягин Ю.О., Артеменко А.С. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : Кондор, 2008. 370 с.
 26. Школа успіху: ресторанний бізнес. Приватний підприємець. 2017. № 8. С. 40-41.
 27. Чуйко А.М. Розробка нових конкурентоспроможних послуг у готельно-ресторанних комплексах. Молодий вчений. 2015. № 10 ч.1. С. 23-28.

Довідка виконана 27.04.2020. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031