Ринковий обіг земель за кордоном

Ринковий обіг земель за кордоном

 1. Бабченко О. М. Особливості правового регулювання ринку земель у країнах Європейського Союзу / О. М. Бабченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2017. - N 25. - С. 93-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Жук А. В.  Правове регулювання ринку сільськогосподарських земель за законодавством України та Великобританії / А. В. Жук, Т. О. Коваленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2017. - N 43 т. 1. - С. 196-199. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. 3.Ливч Д. Что выбрать Украине? Как работает рынок земли в 60 странах мира [Електронний ресурс] / Д. Лив // Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/05/25/593890/
 4. Лихогруд О. М. Зарубіжний досвід оцінки земель у межах урбанізованих територій / О. М. Лихогруд // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - N 3. - С. 78-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Лойко С. В. Світовий досвід ринкового обігу земель / С. В. Лойко // Економіка АПК. - 2017. - N 5. - С. 91-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Проніна О. В. Іноземний досвід державного управління ринком землі / О. В. Проніна // Держава та регіони. Сер., Державне управління. - 2017. - N 1. - С. 84-89. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. 7.У яких країнах діє мораторій на продаж землі: інфографіка [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://24tv.ua/u_yakih_krayinah_diye_moratoriy_na_prodazh_zemli_infografika_n1232961
 8. Улицкая Н. Ю. Трансформация института оценки на рынке земли в России / Н. Ю. Улицкая, М. С. Акимова // Причорноморські економічні студії. - 2018. - N 27 ч. 1. - С. 95-100 : табл. - Библиогр. в конце ст.
 9. Ходаківська О. В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення у Франції / О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко // Економіка та держава. - 2018. - N 3. - С. 17-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Ходаківська О. В. Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Ізраїлі / О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко // Економіка АПК. - 2019. - N 2. - С. 84-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Ходаківська О. В. Формування цін на землі сільськогосподарського призначення у Чеській Республіці / О. В. Ходаківська, І. В. Юрченко // Економіка АПК. - 2018. - N 2. - С. 91-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Юрченко І. В. Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в США / І. В. Юрченко // Економіка АПК. - 2018. - N 10. - С. 96-105. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 25.03.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30