Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Розслідування злочинів, учинених в установах відбування покарань

Розслідування злочинів, учинених в установах відбування покарань

Розслідування злочинів, учинених в установах відбування покарань

 1. Автухов К. А. Організаційно-правові засади діяльності Державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань : навч. посіб. Х. : Право, 2013. 159 с.
 2. Боднар І. В., Царюк С.В. Проблемні питання діяльності органів та установ виконання покарань. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2017. № 2. С. 34 – 38.
 3. Бринзанська О. В. Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань: співрозмірність злочину та покарання. Держава і право. 2010. Вип. 49. С. 509 – 514.
 4. Весельський В. К., Пясковський В. В., Сербін М. М. Розслідування злочинів, вчинених засудженими у місцях позбавлення волі: навч. Посіб. Київ : КНТ, 2008. 194 с.
 5. Віктимологічні засади боротьби зі злочинами, що вчиняються в установах виконання покарань України: навч. посіб. для студ. юрид. навч. закл. / Джужа О. М. Хмельницький: Хмельницький центр науки, інновацій та інформатизації, 2012. 171 с.
 6. Гоманюк О. Взаємодія установ виконання покарань з іншими органами та організаціями. Вісник прокуратури. 2012. № 8. С. 73 – 82.
 7. Зливко С. В. Діяльність керівника в системі виконання покарань: адміністративно-правові аспекти: монографія. Чернігів : Десна Поліграф, 2017. 191 с.
 8. Ірхін Ю. Б. Організація та здійснення психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України: навч. посіб. – К.: РВЦ НАВСУ, Київ. юрид. ін-т, 2005. – 164 с.
 9. Ковганич В., Гель А. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи: проблеми застосування відповідних норм. Прокуратура. Людина. Держава. 2004. № 8. С. 41 – 48 .
 10. Колб О. Злочинність – один із чинників дестабілізації обстановки в місцях позбавлення волі. Юридична Україна. 2004. № 10. С. 64 – 68.
 11. Лантух А. М. Расследование насильственных преступлений, совершаемых осужденными в исправительно-трудовых учреждениях. Рязань: Изд-во РВШ МВД СССР, 1975. 86 с.
 12. Лемак Р. Організаційні засади діяльності прокурора із нагляду за додержанням законів в установах виконання покарань. Вісник прокуратури. 2011. № 6. С. 46 – 50.
 13. Ліховіцький Я. Персонал органів та установ виконання покарань як суб'єкт виконання покарань в Україні: монографія. Ужгород; Луцьк: Іванюк В. П., 2017. 553 с.
 14. Музика А. А. Методичні рекомендації щодо запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань і слідчих ізоляторів. Київ : Паливода А. В. [вид.], 2016. 93 с.
 15. Пєтков В. П. Карально-виховний вплив на рецидивістів та його роль у зміцненні дисципліни в установах виконання покарань. Х. : [б.в.], 1996. 98 с.
 16. Ребкало М. М. Становлення системи державного управління у сфері виконання покарань у новітній період незалежності України: історико-управлінський аспект. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 8. С. 152 – 54.
 17. Сас В. Л. Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі: монографія. К. : Правник, 2004. 240 с.
 18. Шаблистий В. В. Запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань: монографія; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Шаблистого. Дніпро : Ліра, 2017. 167 с.
 19. Яцишин М. Основні джерела регламентації порядку й умов виконання та відбування кримінальних покарань (теоретико-аналітичний огляд). Право України. 2009. № 7. С. 135 – 140.
 20. Яцишин М. Поняття та складові елементи стратегії і тактики запобігання злочинам в установах виконання покарань України. Юридична Україна. 2009. № 3. С. 111 – 115.

Довідка виконана 13.04.2020. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30