Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Розвиток та сучасне становище оптових ринків України

Розвиток та сучасне становище оптових ринків України

Розвиток та сучасне становище оптових ринків України

1. Бабенко І.  Ідеальні та реальні оптові ринки / І. Бабенко // Діловий вісник. - 2011. - № 3. - С. 17.
2. Балабанова Л. В.  Оптовая торговля : маркетинг и коммерция / Л. В.  Балабанова. - М. : Экономика, 1990. - 207 c.
3. Батигіна О.  Основні етапи становлення законодавства про оптовий ринок сільськогосподарської продукції в сучасній Україні / О.  Батигіна // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 5. - С. 31-34.
4. Батигіна О.  Особливості правового регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні / О. Батигіна // Вісник Академії правових наук України. - 2012. - № 3. - С. 159-167. - Бібліогр. в підрядк. прим.
5. Батигіна О.  Правове забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції та сировини за допомогою оптового ринку сільськогосподарської продукції / О. Батигіна // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 7. - С. 91-93.
6. Батигіна О.  Розвиток законодавства щодо оптової реалізації аграрної продукції / О.  Батигіна // Право України. - 2004. - № 12. - С. 48-51. - Бібліогр. у кінці ст.
7. Бегларашвілі О. П.  Оцінка рівня взаємодії оптових торговельних підприємств з учасниками каналу розподілу / О. П. Бегларашвілі // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - N 7/8. - С. 90-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Биховець Я.   Регулювання відносин на оптовому ринку електроенергії / Я.  Биховець // Финансовая консультация. - 2006. - № 21. - С. 18-22.
9. Бова І.  Правове регулювання набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції / І. Бова // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 5. - С. 56-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
10. Бульчак Т. М.  Статистична оцінка суб'єкта спостереження оптової торгівлі / Т. М. Бульчак // Статистика України. - 2008. - № 3. - С. 46-49 : табл. - Бібліогр. у кінці ст.
11. Бульчак Т. М.  Статистичний аналіз цільової сукупності підприємств оптової торгівлі / Т. М. Бульчак // Статистика України. - 2009. - № 2. - С. 4-8 : табл. - Бібліогр. у кінці ст.
12. Бульчак Т. М. Підходи до стратифікації підприємств оптової торгівлі при формуванні вибіркової сукупності (регіональний аспект) / Т. М. Бульчак // Статистика України. - 2010. - N2. - С. 52-56 : табл. - Бібліогр. у кінці ст.
13. Бухгалтерский учет, контроль и анализ в оптово-розничных объединениях АПК : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Рябикин, А. Н. Куприенко, Ч. М. Бачина и др.; под ред. В. И.  Рябикина. - М. : Агропромиздат, 1991. - 319 с.
14. Вернигора М.  В Украине утилизируется около половины выращенных овощей / М. Вернигора // Овощеводство. - 2012. - № 6. - С. 8 : фот. цв.
15. Виробництво продуктів харчування // Огляд цін українського та світового товарних ринків. - 2010. - № 11. - С. 16.
16. Вовчак А. В. Организационно-экономический механизм посреднической деятельности предприятий оптовой торговли / А. В. Войчак. - К. : Вища шк., 1991. - 111 c
17. Гладій М. В.  Формування оптового ринку в Україні / М. В. Гладій // Економіка АПК. - 2007. - N5. - С. 41-43.
18. Гордієнко В.  Майбутнє - за оптовими ринками / В.  Гордієнко // Пропозиція. - 2009. - № 10. - С. 46-48.
19. Горьовий В. П.  Особливості формування оптових ринків плодоовочевої продукції / В. П. Горьовий // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 9. - С. 60-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
20. Граковський Ю.  Аудит транспортных расходов на предприятиях оптовой торговли / Ю. Граковський // Незалежний аудитор. - 2013. - № 4. - С. 40-42.
21. Гребенюк М.  Правове регулювання створення та діяльності оптових продовольчих ринків як елемент системи забезпечення продовольчої безпеки держави / М.  Гребенюк // Юридична Україна. - 2009. - № 11/12. - С. 161-166. - Бібліогр. у кінці ст.
22. Грецька Н. А.  Розбудова та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні / Н. А. Грецька // Економіка АПК. - 2013. - № 11. - С. 50-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
23. Даненбург В. Основы оптовой торговли : практ. курс. / В. Даненбург,  Р. Монкриф,  В. Тейлор. - СПБ. : Нева-Ладога-Онега, 1993. - 212 c
24. Єлісєєва О. К.  Статистичне моделювання оптової торгівлі в Україні / О. К. Єлісєєва, К. О. Лаптєва // Статистика України. - 2011. - № 3. - С. 8-11 : граф. - Бібліогр. наприкінці ст.
25. Єрмоленко Г. Г.  Прогнозування розвитку фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі рекреаційного комплексу / Г. Г. Єрмоленко, В. О. Данильченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 4. - С. 24-32. - Бібліогр. у кінці ст.
26. Замковский Д. Я. Оптовая торговля непродовольственными товарами / Д. Я. Замковский . - М. : Экономика, 1988. - 119 c
27. Изучение спроса оптовой торговли / Г. Н. Богославец, Н. И. Ковганич, Н. А. Кривенко. - К. : Техника, 1989. - 228 c
28. Касьяненко Н. Д. Планирование оптового товарооборота / Н. Д. Касьяненко. - М. : Экономика, 1975. - 48 c
29. Кашуба Ю. П.  Регіональні оптові ринки сільськогосподарської продукції / Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 57-61.
30. Клочка А. Н.  Оптовые ярмарки / А. Н. Клочка,  В. И. Выходцев. - 2-Е изд. . перераб. - М. : Экономика, 1977. - 96 c
31. Коваль С. П.  Формування вибіркової сукупності підприємств оптової торгівлі / С. П. Коваль // Статистика України. - 2009. - № 2. - С. 9-12 : рис. - Бібліогр. у кінці ст.
32. Корінець Р. Я.  Про діяльність асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції / Р. Я. Корінець // Економіка АПК. - 2011. - № 9. - С. 75-82. - Бібліогр. в підрядк. прим.
33. Костусєв О.  Тенденції розвитку конкурентного середовища на ринках послуг оптової та роздрібної торгівлі та проблема відносин економічної залежності / О.  Костусєв // Конкуренція.Вісник антимонопольного комітету України. - 2008. - № 1. - С. 32-39. - Бібліогр. у кінці ст.
34. Куцик П.  Сучасний стан та специфіка функціонування оптових торговельних підприємств / П. Куцик // Економіст. - 2011. - № 2. - С. 43-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
35. Мазаракі А.  Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції / А. Мазаракі, В. Лагутін // Економіка України. - 2011. - № 9. - С. 17-27. - Бібліогр. в підрядк. прим.
36. Михайлов В. С.  Методологічні принципи вибіркових обстежень підприємств оптової торгівлі / В. С. Михайлов, С. П. Коваль // Статистика України. - 2008. - № 4. - С. 8-13 : рис. - Бібліогр. у кінці ст.
37. Міщанюк Л. Л.  Проблеми внутрішнього контролю на підприємствах оптової торгівлі / Л. Л. Міщанюк // Кримський економічний вісник. - 2013. - № 2. - С. 44-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
38. Немченко С.  Цивільно-правова характеристика оптового та роздрібного ринків електричної енергії в Україні / С. Немченко // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 3. - С. 49-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
39. Николаева Т. Оптоволоконные: в условиях невысокого потребления тканей их поставщики пытаются заманить клиентов модным и эксклюзивным предложением / Т. Николаева // Бизнес. - 2013. - № 35(2 сент.). - С. 56-58.
40. Новиков О. А.  Организация технологического процесса складской грузопереработки ; Управление системой материальных потоков на предприятиях оптовой торговли : учеб. пособие / О. А. Новиков, Т. Т. Ценина. - Л. : ЛФЭИ, 1991. - 58 с.
41. Новиков О. А.  Оптовая торговля средствами производства : учеб. пособие / О. А. Новиков ,  В. В. Щербаков. - Л. : Изд-во Ленингр. фин.-экон. ин-та, 1990. - 90 c
42. Нуралиев С.  Оптовая торговля продовольствием: проблемы и задачи / С.  Нуралиев, Д.  Нуралиева // АПК: Экономика.Управление. - 2008. - № 8. - С. 50-52.
43. Олійник Я. І. Оптовий ринок електроенергії України та його інфраструктура: проблеми і напрями розвитку / Я. І. Олійник // Регіональна економіка. - 2006. - № 4. - С. 72-80. - Библиогр. в конце ст. .
44. Організаційно-функціональна модель оптового ринку сільськогосподарської продукції на локальному рівні / Ф. В. Горбонос [и др.]  // Економіка АПК. - 2009. - N7. - С. 108-120. - Бібліогр. в підрядк. прим.
45. Паска І. М.   Досвід організації та функціонування оптових продовольчих ринків  / І. М. Паска // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 6. - С. 59-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
46. Праховник А. В.  Перешкоди при створенні АСКОЕ оптового ринку електроенергії України та шляхи їх подолання / А. В. Праховник // Енергетика та електрифікація. - 2008. - № 8. - С. 3-8.
47. Приходько О. М.  Державне управління виробництвом продовольчої продукції / О. М. Приходько // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2010. - № 1. - С. 97-102. - Бібліогр. у кінці ст.
48. Прудивус Л. В. Державна підтримка оптових сільськогосподарських ринків в Україні / Л. В. Прудивус // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 9. - С. 71-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
49. Ринденко Н. А.  Організаційно-правові форми оптових ринків сільськогосподарської продукції / Н. А. Ринденко // Економіка АПК. - 2011. - № 10. - С. 56-60. - Бібліогр. в підрядк. прим.
50. Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва: діють з 05.08.2011 р. // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - № 67(22 серп.). - С. 42-43.
51. Садовская Н. В.  Механизм взаимодействия оптовой торговли с промышленностью и предприятиями розничной торговли / Н. В. Садовская. - К. : Вища шк., 1988. - 28 c
52. Саливончик А. Плодный график: инфраструктура ОРСП "Столичный" впечатляет / А. Саливончик // Бизнес. - 2011. - № 39(26 сент.). - С. 66-70.
53. Силивончик А.  Опт тікає: создать инфраструктуру оптовых сельхозрынков на практике оказалось сложнее, чем "нарисовать" ее в высоких кабинетах / А. Силивончик // Бизнес. - 2013. - № 40(7 окт.). - С. 50-52.
54. Стройко Т. В.  Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції як елементу гарантування продовольчої безпеки / Т. В. Стройко // Економіка АПК. - 2012. - № 12. - С. 43-48.
55. Транспортное обслуживание торгово-оптовых баз / А. И. Воркут [и др.]; под общ. ред. А. И. Воркута. - К. : Техніка, 1985. - 110 с.
56. Черненко С.   Проблеми розвитку ринку зерна в Україні / С. Черненко // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2005. - № 3. - С. 5-13. - Библиогр.: 9 назв .
57. Шестов Д. А.  Учет товаров сельскохозяйственного производства в оптовых, снабженческо-сбытовых предприятиях и фермерских хозяйствах: практ. пособие / Д. А. Шестов. - М. : ИВЦ "Маркетинг", 1995. - 158 с. : табл.
58. Шпак Н. О. Конкурентоспроможність малих промислових підприємств як вагомий чинник їх претензій на рейтингові місця на оптових ринках / Н. О. Шпак, Т. Ю. Кирилич // Економіка та держава. - 2013. - № 4. - С. 51-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
59. Шубравська О. В.  Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи / О. В. Шубравська, Н. А. Ринденко // Економіка України. - 2012. - № 8. - С. 77-85. - Бібліогр. в підрядк. прим.
60. Юрченко Ю.  Концептуальні напрями розвитку оптової торгівлі / Ю.  Юрченко // Економіка України. - 2009. - № 12. - С. 77-82.

Довідка виконана 01.06.2014 . Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031