Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Розвиток виставково-ярмаркової діяльності в Україні на сучасному етапі

Розвиток виставково-ярмаркової діяльності в Україні на сучасному етапі

Розвиток виставково-ярмаркової діяльності в Україні на сучасному етапі

1. Батигіна О.  Правове регулювання виставково-ярмаркової діяльності в аграрному секторі / О. Батигіна // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 4. - С. 167-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
2. Бірюкова І.  "Приїхав сюди недаремно!" / І. Бірюкова, А. Сухина // Пропозиція. - 2013. - № 12. - С. 20-25.
3. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / І. О. Бланк ; ред. І. Книш. - К. : Ельга, 2008. - 722 с. : табл., рис
4. Богданова Н. AGRITECHNICA-2013: 4 золоті та 33 срібні медалі за новинки / Н. Богданова // Пропозиція. - 2013. - № 11. - С. 110-114 ; № 12. - С. 108-112.
5. Бойчук І. В. Використання потенціалу виставково-ярмаркової індустрії у стимулюванні розвитку підприємництва / І. В. Бойчук, О. М. Антонів // Економіка та держава. - 2014. - № 5. - С. 52-56 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
6. Болдін О. С.  Організаційно-правовий механізм державного регулювання виставково-ярмаркової діяльності в Україні / О. С. Болдін // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2010. - № 4. - С. 49-52. - Бібліогр. у кінці ст.
a. Виставка - техніка керування продажами. – С. 223-227 // Владимирська, Г.О. Реклама : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський ; ред. С. П. Білокурський. - К. : Кондор, 2006. - 332 с. : рис.
7. Виставково-ярмаркова діяльність в Україні у 2012 р. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.expo.org.ua/
8. Виставково-ярмаркові витрати // Все про бухгалтерський облік. - 2010. - № 110(29 листоп.). - С. 5-18. - Бібліогр. у кінці розд.
9. Владимирская А. Выставки - территория сотрудничества / А. Владимирская // Секретарь-референт. - 2008. - № 3. - С. 48-51.
10. Выставочно-ярмарочные мероприятия в Республике Узбекистан в 2013 году: международные экономические связи // Діловий вісник = Business herald. - 2012. - № 12. - С. 5.
11. Глобальный выставочный барометр показывает прояснение // Маркетинг и реклама. - 2011. - № 2. - С. 32-35.
12. Грищенко  І. М.  Формування механізму  управління  комерційним посередництвом:  монографія / І. М. Грищенко. - К.: Грамота, 2007. – 368 с.: 344 с.
13. Грищенко І. М.  Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі / І. М. Грищенко, Н. А. Крахмальова // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 9. - С. 113-119. - Библиогр. в конце ст. .
14. Гуменна О. В.  Основні напрями удосконалення виставкової діяльності / О. В. Гуменна // Економіка АПК. - 2007. - № 1. - С. 107-112.
15. Дейнека О. І.  Інструменти маркетингу регіону (класифікація та використання в Україні) / О. І. Дейнека // Регіональна економіка. - 2007. - № 4. - С. 34-41. - Бібліогр. у кінці ст.
16. Деревянко С. Организовать свою выставку / С. Деревянко // Инвест Газета  - 2000. - № 40.
17. Дрогомирецька М. І. Перспективи розвитку ділового туризму в умовах глобалізації / М. І. Дрогомирецька // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2014. - № 19 вип.3/1. - С. 57-60 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
18. Дупляк Т.  Оцінка ефективності управління підприємствами виставкової діяльності / Т. Дупляк // Маркетинг в Україні. - 2011. - № 2. - С. 29-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
19. Збіковська О.  Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція / О. Збіковська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2012. - № 1. - С. 48-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
20. Кандиба А. М.  Стратегія формування науково-виставкового потенціалу / А. М. Кандиба // Економіка АПК. - 2007. - № 8. - С. 13-17.
21. Колосніченко М. В. Вивчення та використання прийомів фотомерчендайзінгу у виставковій діяльності / М. В. Колосніченко, В. Є. Овчарек, М. В. Сичова // Легка промисловість. - 2013. - № 1. - С. 27-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
22. Концепція розвитку виставково-ярмаркової діяльності : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1065. [Електронний ресурс]   Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
23. Крахмальова Н. А. Системний підхід до управління виставковою діяльністю / Н. А. Крахмальова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 155-159. - Бібліогр. у кінці ст.
24. Круподера А. С.  Бенчмаркінг у виставковій діяльності підприємств як засіб підвищення конкурентоспроможності / А. С. Круподера // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 12. - С. 183-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
25. Малиновський Б. "Агрофорум-2013" / Б. Малиновський // Пропозиція. - 2013. - № 12. - С. 26.
26. Міжнародні виставкові заходи у Республіці Сербія в 2013 році: міжнародні економічні зв'язки // Діловий вісник. - 2012. - № 12. - С. 6-8.
27. Мураховський А.  Державна організаційно-фінансова підтримка виставкової діяльності / А. Мураховський // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 11. - С. 3-9.
28. Пекарь В. А. Выставочная индустрия Украины: история, тенденции, проблемы и перспективы / В. А. Пекарь // Маркетинг и реклама. – 2007. – № 5. – С. 20–27.
29. Пекарь В. Пять принципов эффективного участия в выставке / B. Пекарь // Маркетинг и реклама. – 2002. – № 9. – С. 18–22.
30. Петрович О. Выставочный бизнес в 2007 году / О. Петрович // Продукты питания. – 2008. - № 1. - С.44-53.
31. Підгрушний Г. Виставкова діяльність та її значення як інструменту регіонального розвитку / Г. Підгрушний, В. Пекар, А. Денисенко // Український географічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 41–49.
32. Романова В. С.  Виставки у міжнародній маркетинговій діяльності підприємства: проблеми організації та управління / В. С. Романова // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - № 6. - С. 30-40. - Бібліогр. у кінці ст.
33. Сініціна О.  Виставково-ярмаркові заходи як ефективні інструменти маркетингу в діяльності підприємств-експонентів / О.  Сініціна // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2007. - № 4. - С. 90-95.
34. Сініціна О.  Удосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні / О.  Сініціна // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2008. - № 6. - С. 72-79.
35. Сухина А.  Виставкова Кіровоградщина / А. Сухина // Пропозиція. - 2013. - № 11. - С. 120-121.
36. Ткаченко Т.  Інтернет технології у виставковій діяльності / Т.  Ткаченко, Т.  Дупляк // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 3. - С. 23-28. - Бібліогр. у кінці ст.
37. Ткаченко Т.  Ринок послуг з організації виставок та ярмарків в Україні: стан та проблеми розвитку / Т.  Ткаченко, Т.  Дупляк // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 2. - С. 44-49. - Бібліогр. у кінці ст.
38. Україна. Кабінет Міністрів.  Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні : Постанова від 22.08.2007 / Кабінет Міністрів України // Офіційний Вісник України. - 2007. - № 65. - С. 15-21.
39. Українські виставки // Галицькі контракти. – 1999. - № 35
40. Хінціцька А. М.  Розвиток виставково-ярмаркової діяльності в Україні на сучасному етапі / А. М. Хінціцька, О. М. Коваль // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 2. - С. 182-188 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 12.03.2015 . Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30