Головна Наші публікації: ЕБ Пам'ятки читачеві Державний Герб України: походження та значення

Державний Герб України: походження та значення

Державний Герб України: походження та значення
(пам’ятка читачеві)

Шановні читачі!

Державний Герб – це символ, який презентує країну як суверенну незалежну державу. Інакше кажучи – це її офіційна емблема, яку зображають на офіційних документах, печатках, грошових знаках держави.

16 липня 1990 року Верховна Рада Української радянської соціалістичної республіки приймає важливий документ – Декларацію про державний суверенітет України. Декларація стала першим кроком до незалежності нашої держави. Україна здобула волю і незалежність. Перед усім світом стала держава з давньою славною історією, оригінальною духовною культурою, зі своїми символами, мовою, чесними працьовитими людьми.

24 серпня 1991 року було проголошено Акт про незалежність України. Акт проголошення незалежності завершив тисячоліття прагнення українського народу до волі, до створення своєї суверенної держави. А 1 грудня цього ж року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому Акт проголошення незалежності дістав переконливе підтвердження і схвалення у народу.

Україна має нині свої державні символи, які уособлюють її історію, її сутність.

Згідно зі ст. 20 Конституції України державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

19 лютого 1992 р. Верховна Рада України затвердила зображення золотого тризуба на синьому тлі малим Державним гербом України.
Конституцією також передбачений і Великий Державний герб, однак досі його не прийнято.

Зображення Державного Герба України поміщається на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба.
У світовій практиці не існує суворої регламентації творення Державного Герба. Практика його оформлення спирається на національні традиції, відбиває специфіку геральдичних особливостей розвитку певної країни.

Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на нашій території з найдавніших часів і шанувався як магічний знак, свого роду, оберіг. У вигляді державної символіки він використовувався князями часів Київської Русі, став Державним Гербом УНР, у ХХ ст. як символ репрезентував різні політичні організації.

Перша літописна згадка про тризуб як князівський знак Київської Русі датована X ст. Вона збереглася в болгарському рукописі «Хроніка Манасії» (XIV ст.), де зображені воїни – дружинники князя Святослава, у руках яких прапори увінчані тризубцем.

Тризуб зображувався на монетах великого князя Володимира Святославовича, а згодом Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха. Спочатку цей знак не був офіційним гербом, а виступав лише у ролі родового знака князів. Проте з часом він передається у спадок як символ влади та знак єднання східних слов'ян, тобто стає власне гербом. Тризуб був родовим знаком Рюриковичів. Його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі, настінних розписах.

Державний Герб України складається з малого та великого Гербів. Малим Державним Гербом є золотий тризуб на блакитному фоні.

Зараз існує понад 40 версій, які пояснюють походження та інтерпретують суть тризуба. Усі дотеперішні пояснення тризуба можна зібрати в 6 головних груп, що об'єднують однорідні гіпотези:
1) символ державної влади (верхня частина скіпетра або корони);
2) церковна християнська емблема (Трійця, голуб святого Духа);
3) військова емблема (франціска (спис з подвійною сокирою), якір, лук зі стрілою, шолом, сокира, спис з тризубчастими вістрями);
4) геральдично-нумізматична фігура (норманський крук чи сокіл, генуезько-литовський портал);
5) монограма (сплетіння кількох початкових літер у вигляді вензеля для позначення імені, слова або вислову), (схематичне зображення слова воля, символ влади над трьома (небесним, земним, підземним) світами, літери «Ш», яка означала цифру 3, символ поєднання минулого, сучасного та майбутнього);
6) геометричний орнамент (стилізована квітка (трисвічник), колос).

Ставши Державним Гербом сучасної України, тризуб символізує спадкоємність традицій нашої території.

Великий Герб знаходиться у стадії розробки. У 1996 році, коли ухвалювали Конституцію, то у статті 20 розділили державний герб на дві частини – великий і малий. За пропозицією геральдичного товариства до тексту Основного закону включили тільки один герб. Проте, в конституційну ніч (1996 р.) після суперечок записали малий і великий.
Державний герб України графічно красивий, лаконічний, самобутній – а головне стародавній. Тризуб фактично означає історичний зв’язок модерної України із Київською Руссю.

Список рекомендованої літератури та Інтернет-ресурсів:

1. Верховна Рада України. Постанова. Про Державний герб України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 40. – Ст.592; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-12/print
2. Бєлов О. Ф. Український тризуб: історія дослідж. та іст. реконструкт : монографія / О. Бєлов, Г. Шаповалов. - К. ; Запоріжжя : Дике поле, 2008. - 264 с.: 74 рис, [16] арк. кольор. ілюстр.
3. Головченко В. Історико-правова генеза державної символіки України / В. Головченко, А. Потьомкін // Віче. - 2009. - № 8. - С. 8-11.
4. Зворигіна Н. Тризуб - символ України на всі часи / Н. Зворигіна // Урядовий кур`єр. - 2011. - № 89(19 трав.). - С. 6 : ілюстр.
5. Каганець І. Розгадано таємний сенс герба Української держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //https://www.ar25.org/article/rozgadano-tayemnyy-sens-gerba-ukrayinskoyi-derzhavy.html
7. Коваленко О. А. Таємниця тризуба / О. Коваленко ; ред.: Г. Капініс, А. Лозинський ; передм. П. Масляка. - Л. : СПОЛОМ, 2011. - 285 с. : ілюстр.
8. Косовський В. Тризуб : [поезії та публік.] / В. Косовський, А. Кравець-Кравченко, Є. Чередниченко ; упоряд. та авт. фото В.  Шевченко. - К. : Факт, 2008. - 328 с. : портр., фотогр.
9. Музичук Н. Святі символи України / Н. Музичук // Військо України. - 2017. - № 8. - С. 50-57.
10. Народження країни. Від краю до держави: назва, символіка, територія і кордони України / упоряд. К. Галушко ; голов. ред. С. С. Скляр. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 350 с. : карти, табл.
11. Овчаренко Е. Тризуб - від давнини до сьогодення / Е. Овчаренко // Слово Просвіти. - 2018. - № 10(8-14 берез.). - С. 11 : фот.
12. Овчаренко Е. Тризуб - герб твоєї держави / Е. Овчаренко // Слово Просвіти. - 2018. - № 39(27 верес.-3 жовт.). - С. 11 : фот.
13. Павленко А. Ф. Спроба визначення прототипу походження та змістової символіки державного гербу України / А. Ф. Павленко, М. В. Осипчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 1. - С. 163-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
14. Пастернак О. Пояснення тризуба, герба великого київського князя Володимира Святого / О. Пастернак ; вступ. слово Б. З. Якимович. - К. : Веселка, 1991. - 47 c.
15. Про створення української національно-державної символіки у роки визвольної боротьби (1917-1920 рр.) / док. до друку підгот. Д. Ф. Розовик // Український історичний журнал. - 1999. - № 4. - С. 115-121.
16. Символи та атрибути Української державності // Голос України. - 2019. - № 38(23 лют.). - С. 8-9 : кольор. іл.
17. Січинський В. Ю. Український тризуб і прапор : в тексті 65 рис. / В. Січинський. - Вінніпег : Видавнича спілка тризуб, 1953. - 71 с. : карта.
18. Чорна С. Художник, який повернув державі її тисячолітній герб - тризуб / С. Чорна // Голос України. - 2019. - № 59(27 берез.). - С. 6.

Укладач:  Т.С. Федько

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930