Головна Новини Патріарх української бібліографії: до 100-річчя від дня народження Льва Ізраїльовича Гольденберга

Патріарх української бібліографії: до 100-річчя від дня народження Льва Ізраїльовича Гольденберга

17.01.2021 14:23

18 січня виповнюється 100 років від дня народження Гольденберга Льва Ізраїльовича – відомого українського літературо-, та книгознавця, бібліографа, педагога, кандидата філологічних наук.

Він працював  завідувачем відділу Київської обласної бібліотеки. Згодом, у 1949 році,  перейшов до Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (нині – Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського), від 1963 року працював головним бібліографом у відділі бібліографії, упродовж 1975-1986 років – старшим науковим співробітником відділу книгознавства.

Лев Ізраїлевич – автор понад 200 наукових праць з бібліографознавства, джерелознавства, історії української літературної бібліографії, історії книги, бібліографічних посібників.

Високу оцінку фахівців здобули бібліографічні покажчики «Українська мова, 1918-1961 рр.» (К., 1963), «Слов'янська філологія на Україні, 1963-1967 рр.» (К., 1968), «Українська література в загальнослов'янському і світовому контексті» (Т. 4: Література країн Центральної та Південно-Східної Європи на Україні: Матеріали до бібліографії (поч. XIX ст. – 1980 р.) – К., 1991), укладені у співавторстві з Н.Ф. Королевич, Л.В. Бєляєвою, Ф.К. Сараною, М.А. Вальо та ін.

Незамінними для читачів, вчених-літературознавців стали підготовлені ним монографія «Українська радянська літературна бібліографія» (К, 1971), путівники «Бібліографічні джерела українського літературознавства» (2-ге вид. – К., 1990), де подано всебічну систематизовану характеристику бібліографічних посібників та довідкових видань із української літературної бібліографії. Тут Лев Гольденберг показав себе блискучим джерелознавцем, справжнім знавцем художньої літератури, української ретроспективної і поточної бібліографії.

Завдяки ерудиції, володінню іноземними мовами та багатогранному досвіду інформаційно-бібліографічної роботи Л.І. Гольденберг сприяв розкриттю фондів зарубіжної періодики в мережі бібліотек НАН України. За його ініціативою і безпосередньою участю були укладені анотовані покажчики «Информационно-библиографическая периодика зарубежных стран в фондах библиотек АН УССР» (К., 1975), «Зарубежные периодические и продолжающиеся издания по книжному делу в библиотеках АН УССР» (К., 1985). До того ж, він був відповідальним редактором фундаментального 8-томного зведеного каталога «Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР, 1665-1980» (К., 1980-1984), керівником проєкту і одним із упорядників збірника документів «Книга и книжное дело в Украинской ССР» (у 2 т., К., 1985-1986).

За сімейними обставинами Лев Ізраїлевич на початку 90-х років XX століття виїхав із родиною до США. Але він не переривав творчої праці, цікавився розвитком наукової думки, творчими здобутками бібліографознавства, працями фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вже в США були написані статті «Бібліографічна справа в Україні за умов державно-партійної цензури» (Укр. історик. – Нью Йорк; Торонто; Мюнхен. – 1994. – Т. XXXI, ч. 1-4), «Забутий часопис. Цікавий епізод з історії українсько-болгарських культурних взаємин» (Укр. історик. – Нью Йорк; Торонто; Мюнхен. – 1997. – Т. XXXIV, ч. 1-4), «Репертуар української книги: чергові роздуми навколо давньої проблеми» (Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 9) та інші.

Друзі і колеги відзначали його інтелігентність, доброзичливість, відданість бібліотечній справі, готовність допомогти кожному в пошуках інформації. А результати його активної бібліографічної діяльності залишаються цінними і сьогодні.

У Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара можна ознайомитися з такими працями вченого:

  1. Гольденберг Л. I. Бібліографічні джерела українського літературознавства: навч. посiбник для ун-тiв, пед. iн-тiв, iн-тiв культури / Л. І. Гольденберг. – 2-ге вид., випр. i допов. – К. : Вища шк., 1990. – 252 с.
  2. Гольденберг Л. I. Літературознавча книга в Українській РСР : питання теорії та історії / Л. І. Гольденберг. – К. : Наук. думка, 1980. – 227 с
  3. Гольденберг Л. I. Українська мова : бібліогр. покажч. (1918-1961 рр.) / Л. І. Гольденберг, Н. Ф. Королевич. – К. : Вид-во АН УРСР, 1963. – 30 с.
  4. Гольденберг Л. I. Українська радянська літературна бібліографія / Л. І. Гольденберг. – К. : Наук. думка, 1971. – 179 с.
  5. Книга и книжное дело в Украинской ССР : сб. док. и материалов, 1917-1941 / сост. Л. И. Гольденберг и др., редкол.: Б. П. Ковалевский (отв. ред.) и др. – К. : Наук. думка, 1985. – 478 с.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031