Главная Об отделе Клуб "Дивослово" Положение о Клубе "Дивослово"

Положення про Клуб "Дивослово"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЛУБ «ДИВОСЛОВО»
(Прийнято на засіданні членів клубу 20 березня 2013 року)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Клуб удосконалення навичок спілкування українською мовою "Дивослово" (далі – клуб) є добровільним неполітичним утворенням,який об’єднує на добровільних засадах громадян – читачів Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, що беруть активну участь у суспільному та культурному житті бібліотеки та міста з метою вивчення та удосконалення володіння українською мовою, популяризації творів української літературної класики та сучасної літератури, формування головних принципів національного виховання для підготовки української молоді до активної творчої участі у розбудові національної духовної культури.
1.2. Клуб створений та діє на базі відділу наукової інформації та бібліографії Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.
1.3. Діяльність клубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів клубу за доручену справу.
1.4. Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, Статутом Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, а також даним Положенням.
1.5. Клуб може бути реорганізований або ліквідований згідно з рішенням більшості членів клубу або адміністрацією бібліотеки.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основна мета діяльності клубу «Дивослово» – підвищення загального рівня володіння державною мовою громадянами України, утвердження державного статусу та міжнародного авторитету української мови, популяризація творів української літературної класики та сучасної літератури, формування головних принципів національного виховання для підготовки української молоді до активної творчої участі у розбудові національної духовної культури.
2.2. Основні завдання: Активізація навчального, наукового, творчого потенціалу учасників клубу, розвиток критичного мислення, формування активної громадської позиції шляхом залучення до активної діяльності в клубі його членів.
2.3. Сприяння організації дозвілля, самоосвіті, поглибленню знань з української мови та літератури.
2.4 Для досягнення поставленої мети і виконання завдань члени клубу користуються всебічною підтримкою та допомогою з боку працівників відділу наукової інформації та бібліографії, а також адміністрації Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.
2.5. Формами роботи клубу є публічні лекції, презентації книг з української літератури; літературні вечори, сократівські бесіди, вечори запитань і відповідей.
2.6. Керівник клубу (співробітник відділу наукової інформації та бібліографії) поширює інформацію про діяльність клубу на веб-сайті відділу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, а учасники клубу – у соціальній мережі Фейсбук, де створена група «Безкоштовні курси української мови у Херсоні».

3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членом клубу може бути кожен громадянин, який є читачем бібліотеки, виявив своє бажання до активної творчої праці, підтримує мету та форми діяльності клубу і готовий виконувати покладені на нього обов’язки, передбачені даним Положенням.
3.2. Член клубу має право:
3.2.1. Брати участь у розробці тематики засідань клубу, плануванні графіку засідань.
3.2.2. Ініціювати організацію та проведення заходів.
3.2.3. Брати безпосередню участь у проведенні заходу.
3.2.4. Висловлювати свої думки з приводу питань, які розглядаються на засіданнях клубу та пов’язаних з організацією його діяльності.
3.3. Член клубу зобов’язаний:

 • Брати активну участь у житті клубу.
 • Сприяти досягненню мети та завдань клубу.
 • Дотримуватися високої культури у спілкуванні з іншими членами клубу.
 • Дорожити честю клубу як своєю особистою, примножувати його традиції, оволодівати знаннями.
 • З турботою ставитись до приміщення, в якому проходять засідання клубу.
 • Дотримуватись правил користування бібліотекою.

3.4. Членство може бути припинено:

 • Добровільно за поданою заявою.
 • Шляхом виключення з клубу рішенням більшості його учасників:
 • за порушення (невиконання) умов Положення про діяльність клубу, Статуту бібліотеки;
 • за дії чи поведінку, які дискредитують клуб.
 • Рішенням адміністрації бібліотеки за порушення (невиконання) Статуту бібліотеки чи при невідповідності діяльності клубу його Положенню.

3.5. Членство у клубі не виключає членства в інших громадських об'єднаннях.
 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЛУБУ

4.1. Регламент діяльності клубу визначається членами клубу.
4.2. Керівником клубу є працівник відділу наукової інформації та бібліографії Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара.
4.3. Важливі питання життєдіяльності клубу вирішує актив клубу, який збирається не рідше одного разу на місяць.
4.4. Повноваження активу клубу:

 • Визначає основні напрямки діяльності: розглядає питання, пов’язані із вдосконаленням життєдіяльності клубу.
 • Затверджує Положення клубу, вносить до нього зміни та доповнення.
 • Вирішує інші питання діяльності.
 • Рішення, прийняті активом клубу, є обов’язковими для виконання членами клубу.

4.5. Повноваження керівника клубу:

 • Забезпечує виконання планів роботи клубу.
 • Сприяє створенню в клубі творчої  та доброзичливої атмосфери.
 • Забезпечує громадський порядок при проведенні засідань та масових заходів клубу.
 • Готує звіти про роботу клубу.

5. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Зміни і доповнення до Положення можуть бути запропоновані членами клубу.
5.2. Після затвердження запропонованих змін і доповнень вони вносяться до Положення клубу.

Календарь событий

  1 2 345
6 789101112
1314 15 16171819
20 21 2223242526
27282930