Головна Наші публікації: ЕБ Пам'ятки читачеві Реформа державного управління - напрями та шляхи реалізації

Реформа державного управління - напрями та шляхи реалізації

Реформа державного управління – напрями та шляхи реалізації
(пам’ятка читачеві)

Шановні читачі!

Реформа державного управління – одна з пріоритетних реформ для України, основа успіху всіх інших реформ.

Ефективна діяльність Кабінету Міністрів України щодо розроблення державної політики можлива за наявності професійної, підзвітної, результативної та ефективної системи виконавчої влади.

Зниження адміністративного навантаження державного регулювання, покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій покращує позиції держави у світових рейтингах конкурентоспроможності. Крім того, ефективна система державного управління є однією з основних передумов демократичного врядування, що ґрунтується на принципах верховенства права.

У 2016 році Уряд розробив та затвердив Стратегію реформування державного управління до 2020 року, що відповідає європейськими стандартами належного урядування.

Ключові завдання реформи:

 • сформувати спроможні міністерства як драйвери реалізації реформ;
 • забезпечити фокусування Уряду на стратегічних питаннях та на вирішенні найважливіших проблем;
 • впровадити стратегічне планування діяльності Уряду та міністерств;
 • розподіляти обмежені ресурси держави, виходячи із пріоритетних цілей Уряду та забезпечуючи сталість їх фінансування;
 • підвищити якість урядових рішень завдяки впровадженню аналізу політики, інструментів оцінювання впливів рішень, консультацій зі стейкхолдерами тощо;
 • перетворити Секретаріат Кабінету Міністрів на потужний, ефективний та сучасний “центр Уряду”;
 • впровадити сучасні методи управління персоналом для розвитку державної служби;
 • забезпечити якісні адміністративні послуги та сучасні інструменти електронного урядування.

У проведенні реформи державного управління Україна має потужну підтримку Європейського Союзу:

 • у грудні 2016 року під час третього засідання Ради асоціації Україна – ЄС було підписано фінансову угоду між Урядом України та Європейською Комісією, що передбачає підтримку України в реалізації Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки в рамках програми ЄС "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні";
 • у травні 2017 року надійшов перший транш бюджетної підтримки в рамках програми ЄС у розмірі 10 млн. євро.

Забезпечення впровадження реформи здійснює Координаційна рада з питань реформування державного управління.

У 2017 році розпочато масштабну реорганізацію міністерств. У десяти пілотних міністерствах, Секретаріаті Кабінету Міністрів та двох агентствах створено директорати, що відповідатимуть за формування політики, стратегічне планування та євроінтеграцію. З метою залучення до нових структур найкращих професіоналів розпочато набір на нові посади державної служби.

У сфері надання якісних адміністративних послуг та розвитку відкритих даних Уряд України запровадив 35 електронних послуг для громадян та бізнесу, серед них реєстраційні сервіси, послуги в соціальній сфері та будівельній галузі тощо. Впроваджено портал відкритих даних "data.gov.ua", що оприлюднює понад 25 000  наборів даних.

Сьогодні Україна будує більш прозоре, ефективне та підзвітне державне управління. Ця важлива робота має сформувати більш дешеві та швидкі послуги, які громадяни отримуватимуть он-лайн, економлячи час та гроші, що важливо для малого і середнього бізнесу. Реформа державного управління – це марафон, вона не впроваджується за ніч. І тут Україна вже досягла вражаючих результатів. ЄС повністю підтримує зусилля Уряду, включаючи також фінансову підтримку .

У 2018 році Уряд планує завершити реорганізацію міністерств; оновити Регламент КМУ та процедури формування політики; запровадити оновлену систему оплати праці та процедури оцінки державних службовців; оптимізувати конкурсні процедури на посади держслужби, прийняти необхідні зміни до законодавства, посилити комунікацію реформи тощо. 

В проблемі модернізації державного управління необхідно звернути увагу на те, що, адміністративне реформування є основою для модернізації усіх інших сфер у державі. Адже ефективний розвиток країни можливий лише за наявності виконавчої влади високого рівня, робота якої ґрунтується на професійності кадрів та спрямована на результативність.

Модернізація державного управління здатна покращити конкурентоспроможність України у світових рейтингах. Досягти цього можна завдяки:

 • зниженню адміністративного навантаження державного регулювання;
 • збільшенню рівня адміністративних послуг та забезпеченню передбачуваності адміністративних дій збоку державних органів та службовців.

Теоретично на сьогоднішній день Україна має всі передумови для успішного проведення реформування державного управління. Це має стати основою для адміністративної, політичної, економічної та соціальної модернізації України в цілому. Але для реалізації змін є невідкладне подолання Україною відставання процесу реформування органів виконавчої влади від змін у суспільному житті.

Важливо зазначити, що основною передумовою для трансформацій в Україні є її дійсне співтовариство з ЄС, яке ділиться своїм досвідом з нашою молодою країною. Однак європейська орієнтація має усвідомлюватися як відправна точка відліку, як початкова фаза соціокультурного та соціально-політичного мислення в цілому, тоді це слугуватиме реальною основою для змін в країні.

Таким чином, подальше вдосконалення правового забезпечення здійснення організаційних перетворень у системі органів виконавчої влади має спрямовуватися на досягнення його цілісності та системності, відповідності формально визначеним концептуальним засадам та цілям адміністративної реформи.

В умовах євроінтеграційних процесів найважливішою складовою трансформаційних перетворень в Україні є адаптація вітчизняної системи до європейських стандартів.

Рекомендуємо почитати:
1. Даньшина Ю. В. Мережева взаємодія суб'єктів в управлінні системою надання адміністративних послуг / Ю. В. Даньшина // Економіка України. – 2018. – № 7. – С. 35-45.
2. Жиденко Н. А. Професійний розвиток державних службовців - підгрунтя для лідерства на державній службі / Н. А. Жиденко // Держава та регіони. Сер. Державне управління. – 2018. – № 1. – С. 5-9.
3. Івко А. І. Модернізація державної служби України: європейські стандарти адміністрування / А. І. Івко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – Спец. вип. ч. 2. – С. 113-115.
4. Ільчанінова Н. І. Вплив громадського моніторингу на процес надання адміністративних послуг / Н. І. Ільчанінова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 3. – С. 131-136.
5. Концепція оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013-р [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1013-2017-%D1%80; Офіційний вісник України. – 2018. – № 9. – С. 64.
6. Стратегія реформування державного управління на 2016–2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80; Офіційний вісник України. – 2016. – № 55. – С. 36.

Укладач:  Т.С. Федько

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930