Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Соціальне моделювання довіри до влади в сучасному державному управлінні

Соціальне моделювання довіри до влади в сучасному державному управлінні

Соціальне моделювання довіри до влади в сучасному державному управлінні

1. Білошицький С. Криза довіри громадськості до представницьких політичних інститутів / С.  Білошицький // Політичний менеджмент. - 2009.  - № 2. - С. 56-66. -
2. Веселов Ю. В.  Доверие и справедливость: моральные основания современного экономического общества / Ю. В. Веселов. – М. : Аспект Пресс, 2011. - 229 с.
3. Влада і суспільство: діалог через громадські ради : монографія / Ю. Ж. Шайгородський [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Ж. Шайгородського. - К. : Паливода А. В., 2011. - 146, [1] с.
4. Геец В. Доверие как элемент социального капитала в экономическом развитии Украины / В. Геец // Экономическая теория. - 2010. - № 3. - С. 7-19 : табл., рис. - библиогр. на каждой стр.
5. Геец В. М. Взаимодействие доверия и развития: (Доверие украинцев политическим преобразованиям) / В. М. Геец // Экономическая теория. - 2005. - № 2. - С. 3-16.
6. Гриценко А. А. Внутрішня структура довіри / А. А. Гриценко // Економічна теорія. - 2010.  - № 3. - С. 20-26.
7. Громадська довіра: неупереджене правосуддя та юстиція : матер.укр.-канад.конфер.1-3 жовтня 1997р. - К. : Укр.Правова Фундація, 1999. - 116 с.
8. Гулевська С. Ф. Діяльність органів місцевого самоврядування: оцінки громадян України / С. Ф. Гулевська // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2010.  - № 2. - С. 142-147.
9. Давиденко В. Факторная структура феномена доверия: опыт эмпирического анализа / В. Давиденко, Г. Ромашкина // Экономическая теория. - 2010. - № 3. - С. 40-49.
10. Джонсон Д. Екзистенціальні аспекти довіри / Д. Джонсон, А. Мельников // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2009. - № 1. - С. 78-93.
11. Довіра до влади. Ставлення до виборчої реформи : результати соціологічного опитування // Часопис Парламент. - 2011.  - № 3. - С. 91-92.
12. Зорько В. С. Громадська думка про проведення соціально-політичних реформ в Україні: оцінка основних тенденцій / В. С. Зорько, П. А. Бурковський // Стратегічні пріоритети. - 2012.  - № 2. - С. 98-104.
13. Ковалевський В. О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста : [монографія] / В. О. Ковалевський. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2010. - 220 с.
14. Когай Е. А. Доверие в компаративном измерении / Е. А. Когай // Социологические исследования. - 2010. - № 6. - С. 144-145 .
15. Конончук С. Г. Становлення публічної політики в регіонах України / С. Г. Конончук, М. В. Лациба, Ю. А. Тищенко. - К. : УНЦПД, 2006. - 367 с.
16. Крутій О. М. Політичний діалог як чинник довіри народу до влади / О. М. Крутій // Інвестиції. - 2012. - № 5. - С. 93-96 : табл. - Библиогр. в конце ст.
17. Купрейченко А. Б. Групповые и личностные характеристики доверия/недоверия другим людям / А. Б. Купрейченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2011.  - № 9. - С. 6-20.
18. Купрейченко А. Б. Диалектика доверия и недоверия: соотношение, взаимовлияние, особенности / А. Б. Купрейченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2011.  - № 7. - С. 1-15.
19. Москович Л. М. Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади / Л. М. Москович // Вісник Верховного Суду України. - 2011.  - № 2. - С. 25-30.
20. Петроє О. Соціальний діалог як інструмент підвищення довіри громадян до органів державної влади / О.  Петроє // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009.  - № 3. - С. 233-240.
21. Пірен М. Роль політико-управлінської еліти в утвердженні довіри в суспільстві / М.  Пірен // Соціальна психологія. - 2009.  - № 3. - С. 62-69.
22. Погорілий С. С. Соціальне моделювання довіри до влади в сучасному державному управлінні / С. С. Погорілий // Держава та регіони. Сер. Державне управління. - 2010.  - № 2. - С. 210-214.
23. Словська І. Є. Професійність народних депутатів України як засіб підвищення довіри до парламенту / І. Є. Словська // Держава і право. - 2011.  - № 53. - С. 191-196.
24. Старицька О. Проблемні питання довіри до державної влади в сучасній Україні / О. Старицька // Підприємництво, господарство і право. - 2011.  - № 1. - С. 71-75.
25. Участь громадян у прийнятті державних рішень : нормат.-правові акти, що регулюють відносини у сфері інформації, комунікацій влади та громадськості / Департамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату Каб. Міністрів України, Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К. : УНЦПД, 2006. - 172 с.
26. Фукуяма Ф.  Доверие / Ф. Фукуяма. - М. : АСТ Москва, 2008. - 730 с.
27. Як організувати державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства / М. В. Лациба [та ін.] ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К. : Агентство "Україна", 2011. - 222 с. : табл. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси в підрядк. прим.

Довідка виконана 19.01.2014.  Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031