Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Статистика Статистика України за період: повоєнні роки – незалежна Україна

Статистика України за період: повоєнні роки – незалежна Україна

Статистика України за період: повоєнні роки – незалежна Україна.
Довідкові видання з фондів ХОУНБ імені О. Гончара

1. Бібліотечна Україна в цифрах... : стат. зб. / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України. - К. : НПБ України, 1998 - .
1996-1997 рр. - 1998. - 43 с.
1997-1998 рр. - 1999. - 33 с.
1998-1999 рр. - 2000. - 36 c.
2000-2001 рр. - 2002. - 36 c.
2001-2002 рр. - 2003. - 36 с.
2002-2003 рр. - 2004. - 36 с.
2003-2004 рр. - 2005. - 40 с.
2007-2008 рр. - 2009. - 55 с.
2008-2009 рр. - 2010. - 56 с.
2009-2010 рр. - 2011. - 58 с.
2010-2011 рр. - 2012. - 61 с.
2011-2012 рр. - 2013. - 62 с.
2012-2013 рр. - 2014. - 63 с.
2013-2014 рр. - 2015. - 61 с.

2. Динамика населения СССР, 1960-1980 гг.  / Э. К. Васильева [и др.]. - М. : Финансы и статистика, 1985. - 176 с.

3. Друк України (1991-1996 рр.) : Стат. зб. / Сост. Уклад.Дуцник А.,Бронiцька Т. - К. : Кн.палата Украiни, 1998. - 47 c.

4. Київ у цифрах : стат. зб. - К. : Статистика, 1972. - 117 c. - (ЦСУ УРСР. Статистичне управління м.Києва).

5. Народне господарство України...  : стат. щорічник / М-во статистики України. - К. : Техніка, 1991 - .
у 1991 році. - 1992. - 469 с.
у 1992 році. -1993. - 464 с.

6. Народне господарство Української РСР...  : стат. щоріч. / Держ. ком. УРСР по статистиці. - К. : Техніка, [19-] - .
у 1990 році. - 1991. - 496 с. : табл.
у 1988 році. - 1989. - 469 с.
у 1987 році. - 1988. - 464 с. : табл.
у 1985 році. - 1986. - 397 с. : табл.
у 1983 році. - 1984. - 384 с. : табл.
у 1979 році. - 1980. - 367 с. : табл.
у 1991 році. - 1992. - 469 с.
у 1992 році. - 1993. - 464 с.

7. Народне господарство Української РСР : ювіл. стат. щоріч. : до 70-річчя Великого Жовтня / Держ. ком. УРСР по статистиці. - К. : Техніка, 1987. - 455 с.

8. Народное хозяйство РСФСР за 70 лет: стат. ежегод. / Госкомиздат РСФСР по статистике. - М. : Финансы и статистика, 1987. - 470, [1] с.

9. Народное хозяйство РСФСР... : стат. ежегод. / Госкомиздат РСФСР по статистике, Респ. информ.-изд. центр. - М. : Финансы и статистика, 1959 - .
в 1967 году. - 1968. - 648 с.
в 1968 году. - 1969. - 463 с.
в 1969 году. - 1970. - 468 с.
в 1971 году. - 1972. - 459 с.
в 1973 году. - 1974. - 528 с.
в 1975 году. - 1976. - 519 с.
в 1979 году. - 1980. - 391 с.
в 1980 году. - 1981. - 406 с.
в 1981 году. - 1982. - 350 с.
в 1983 году. - 1984. - 384 с.
в 1987 году. - 1988. - 590 с.
в 1988 году. - 1989. - 687 с.

10. Народное хозяйство СССР... : стат. ежегод. / Госкомстат СССР, Информ.-издат. центр. - М. : Финансы и статистика, 1957 - .
в 1990 году. - 1991. - 752 с.
в 1989 году. - 1989. - 768 с. : табл.
в 1988 году. - 1989. - 766 с. : табл.
в 1987 году. - 1988. - 736 с. : табл.
в 1985 году. - 1986. - 655 с.
в 1984 году. - 1985. - 631 с. : табл.
в 1983 году. - 1984. - 607 с. : табл.
в 1982 году. - 1983. - 574 с. : табл.
в 1980 году. - 1981. - 583 с.
в 1979 году. - 1980. - 615 с.
в 1978 году. - 1979. - 631 с. : табл.
в 1977 году. - 1978. - 655 с.
в 1975 году. - 1976. - 846 с.
в 1974 году. - 1975. - 862 с.
в 1973 году. - 1974. - 880 с.
в 1972 году. - 1973. - 824 с.
в 1970 году. - 1971. - 822 с.
в 1969 году. - 1970. - 864 с.
в 1968 году. - 1969. - 831 с.
в 1967 году. - 1968. - 1008 с.
в 1965 году. - 1966. - 910 с.
в 1964 году. - 1965. - 887 с.
в 1963 году. - 1965. - 700 с.
в 1962 году. - 1963. - 736 с.
в 1961 году. - 1962. - 861 с.
в 1960 году. - 1961. - 931 с.
в 1958 году. - 1959. - 959 с.
в 1988году. - 1989. - 238 c.

11. Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : стат. сб. / Госкомстат СССР. - М. : Информ.-издат. центр, 1990. - 235 с. : табл.

12. Народное хозяйство СССР за 70 лет : юбил. стат. ежегод. / Госкомстат СССР. - М. : Финансы и статистика, 1987. - 765 с.

13. Народное хозяйство социалистических стран в 1987 году: Сообщ. стат. управление / Ин-т экономики и мировой соц.системы АН СССР. - М. : Финансы и статистика, 1988. - 220 c.

14. Народное хозяйство Украинской ССР... : стат. ежегод. / Гос. ком. УССР по статистике. - К. : Тэхника, 1974 - .
в 1982 году. - 1983. - 383 с. : табл.
в 1983 году. - 1984. - 384 с.
в 1984 году. - 1985. - 407 с. : табл.
в 1985 году. - 1986. - 399 с. : табл.
в 1987 году. - 1988. - 464 с. : табл.
в 1989 году. - 1990. - 464 с. : табл.

15. Народное хозяйство Украинской ССР : юбил. стат. ежегод. : к 70-летию Великого Октября / Гос. ком. УССР по статистике ; ред. Г. Л. Миронова. - К., 1987. - 455 с. : табл.

16. Населення України... : демогр. щоріч. / М-во статистики України, Упр. демогр. статистики та праці. - К. : Техніка, 1993 - .
за 2014. - 2015. - 117 с.
за 2005. - 2006. - 400 с.

17. Охрана здоровья в СССР : стат. сб. / Госкомстат СССР, Информ.-издат. центр ; ред. А. М. Козлова. - М. : Финансы и статистика, 1990. - 240 с. : табл.

18. Статистичний щорiчник України... = Statistical Yearbook of Ukraine for... / Держкомстат України. - К. : Техніка, [199-] - .
за 2000 рiк. - 2001. - 599 c.
за 2001 рiк. - 2002. - 644 с.
за 2003 рiк. - 2004. - 599 c.
за 2004 рiк. - 2005. - 592 c.
за 2005 рік. - 2006. - 575 с.
за 2006 рік. - 2007. - 551 с.
за 2007 рік. - 2008. - 571 с.
за 2008 рік. - 2009. - 566 с.
за 2009 рік. - 2010. - 566 с.
за 2010 рік. - 2011. - 559 с.
за 2011 рік. - 2012. - 558 с.
за 2012 рік. - 2013. - 551 с.
за 2013 рік. - 2014. - 533 с.

19. Україна за п’ятдесят років, 1917-1967 : стат. довід. - К. : Політвидав України, 1967. - 271 с.

20. Україна за роки незалежностi, 1991 - 2002 / П. І. Гайдуцький [та ін.] ; ред. Л. А. Романко. - 4-те вид., переробл. і допов. - К. : Нора-Друк, 2002. - 365 с.

21. Україна за роки незалежностi, 1991-2001 / П. І. Гайдуцький (кер.) [та ін.] ; ред. Л. А. Романко. - 3-е вид., перероб. та доп. - К. : Нора-Друк, 2001. - 260 с.

22. Україна за роки незалежності, 1991-2003: стат. матеріал / за ред. П. І. Гайдуцького. - 5-е вид., перероб. та допов. - К. : Нора-друк, 2003. - 559 с.

23. Українська приватизацiя у цифрах (1991-2001 роки) / О. М. Бондар [та ін.]. - К. : Принт-Експрес, 2002 - .
Ч. 1. - 2002. - 492 с.
Ч. 2. - 2002. - 516 с.

24. УССР в цифрах  : (стат. довід.) / Упр. нар.-госп. обліку ; за ред. О. М. Асаткіна. - Х. : Нар. госп-во та облік, 1936. - 744 с. : табл.

25. Украинская ССР в цифрах... : крат. стат. справ. / ЦСУ при Совете Министров УССР. - К. : Техніка, [19--] - .
в 1975 году. - 1976. - 224 с.
в 1985 году. - 1986. - 166 с.
в 1986 году. - 1987. - 216 с.

26. Українська РСР у цифрах... : корот. стат. довід. / ЦСУ при Раді Міністрів УРСР. - К. : Держстатвидав, [19--] - .
у 1962 році. - 1963. - 261 с.
у 1967 році. - 1968. - 167 с.
в 1970 році. - 1971. - 182 с.
в 1971 році. - 1972. - 143 с.
в 1972 році. - 1973. - 159 с.
в 1973 році. - 1974. - 220 с.
у 1974 році. - 1976. - 224 с.
в 1976 році. - 1977. - 392 с.
в 1977 році. – 1978. - 383 с.
в 1978 році. - 1979. - 134 с.
в 1979 році. - 1980. - 150 с.
в 1980 році. - 1981. - 143 с.
в 1982 році. - 1983. - 150 с.
в 1984 році. - 1985. - 174 с.
в 1985 році. - 1986. - 167 с.
у 1986 році. - 1987. - 495 с.
у 1987 році. - 1988. - 384 с.
у 1988 році. - 1989. - 223 с.
у 1989 році. - 1990. - 208 с.
у 1990 році. - 1991. - 224 с.

Довідка виконана 27.08.2018. Виконавець Михайленко О.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031