Литовські Статути як пам'ятка права

Литовські Статути як пам'ятка права

1. Віслобоков К. Литовський статут та "Права, за якими судиться малоросійський народ) : (джерелознавчий аспект) / К. Віслобоков // Бібліотечний вісник. - 2004. - №2. - С. 32-35.
2. Данілецький Г. В. Литовські статути та вплив їх на сучасне законодавство / Г. В. Данілецький // Право України. – 2000. - №4. – С. 10-14.
3. Історія держави і права України : пiдруч. для юрид. вищих навч. закладiв i фак. : у 2 ч. / за ред. А. Й. Рогожина. – К. : Iн Юре, 1996. – Ч.2. – 234 с.
4. Історія джерел українського права другої доби // Чубатий М. Огляд історії українського права. – К., 1994. – С. 83-107.
5. Крутецький С. В. Польська шляхта / С. В. Крутецький // Український історичний журнал. – 2000. - №4. – С. 13-14.
6. Кудін С. Звичаєве право як джерело Литовського Статуту / С. Кудін // Закон і бізнес. – 1999. - №23. - С. 15.
7. Кудін С. Польське право і Литовський Статут / С. Кудін // Закон і бізнес. – 1999. - №21. – С. 15.
8. Кульчицький В. С. Історія держави і права України : підруч. для вузів / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Л. : Світ. 1996. – 295 с.
9. Лащенко Р. Лекції по історії українського права / Р. Лащенко. – К.: Україна, 1998. – 254 с.
10. Майкут Х. В. Інститут забезпечення зобов'язань на українських землях за Литовськими статутами / Х. В. Майкут // Часопис Київського університету права. - 2009. - №3. - С. 68-72.
11. Майкут Х. Регулювання інституту опіки на українських землях за Литовськими статутами / Х. Майкут // Підприємництво, господарство, право. - 2008. - №11. - С. 130-132.
12. Мишко Д. І. Перший Литовський статут і його історичне значення // Історичні джерела та їх використання : [зб. ст.] / ред. Е. А. Лейбзонредкол. - К. : Наук. думка, 1969. - Вип. 4. - С. 14-24.
13. Музиченко П. П. Історія держави і права України : навч. посіб. / П. П. Музиченко. – К. : Знання, КОО, 1999. – 662 с.
14. Первый Литовский статут 1529 года : сб. статей. – Вильнюс, 1982. – 156 с.
15. Смолій В. А. Як і коли почала формуватися українська нація / В. А. Смолій, О. І. Гуржій. – К. : Наук. думка, 1991. – 159 с.
16. Старченко Н. Шлюбна стратегія вдів і кілька проблем навколо неї / Н. Старченко // Київська старовина. – 2001. - №4. – С. 20-42.
17. Стрийковський М. Хроніка польська, литовська, жмудська і всієї Русі / М. Стрийковський // Дзвін. – 1990. - №1-4.
18. Субтельний О. Історія України / О. Субтельний. – К. : Освіта, 1995. – 475 с.
19. Сухомлинська В. К. Магдебурське право / В. К. Сухомлинська // Право України. – 1996. - №12. – С. 12-14.
20. Чубатий М. Огляд історії українського права : Історія джерел та державного права / М. Чубатий. – Мюнхен; Київ: УДЖ "Ноосфера", 1994. – 220 с.
21. Шевченко О. О. Історія держави і права України : хрестоматія / О. О. Шевченко. – К. : Вентурі, 1995. – 220 с.
22. Шевчук В. П. Історія української державності : курс лекцій : навч. посіб. / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 с.

Довідка виконана 08.01.2012. Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031