Українська термінологічна лексика

Українська термінологічна лексика

1. Абрамов В. Про галузеву термінологію в туризмі / В. Абрамов // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2006. - №35. - С. 2-5.
2. Арнаудов Г. Д. Медицинская терминология / Г. Д. Арнаудов. - София : Медицина и физкультура, 1979. - 943 c.
3. Бородіна Н. Становлення й розвиток лінгводидактичної термінології в українській мові / Н. Бородіна // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006. - №3. - С. 51-54.
4. Вакуленко М. Деякі термінологічні нюанси української мови: як не виплеснути з водою дитину / М. Вакуленко // Вісник національної АН України. - 2006. - №11. - С. 54-63.
5. Васильченко М. Термінологія, термінологія... / М.  Васильченко // Бібліотечний вісник. - 2007. - N5. -  С. 54-55.
6. Вірченко Н. Про українську математичну термінологію / Н.  Вірченко // Математика в школі. - 2009. - №10. -  С. 3-5.
7. Горбач О. Лексика наших картярів і шахістів / О. Горбач // Урок української. - 2002. - №7. - С. 25-30.
8. Дзюба М.М. Епонімічні найменування в українській науковій термінології  / М. М. Дзюба // Українська мова. - 2010. - №3. -  С. 55-63.
9. Дудніков М. Функції терміна "історизм" у літературознавстві / М. Дудніков // Слово і час. - 2010. - №9. - С. 14-22.
10. Дядюра Г. Образні засоби новітніх наук: [Комп'ютерна термінологія] / Г. Дядюра // Дивослово. - 2001. - №12. - С. 20-22.
11. Задорожний В.  Назви українських військових звань: традиції та інновації / В. Задорожний // Дивослово. - 2004. - №8. - С. 46-52.
12. Задорожний В. З історії української військової та парамілітарної лексики / В. Задорожний // Дивослово. - 2003. - №9. - С. 18-21.
13. Іваненко І. Українська логопедична термінологія як об'єкт лінгвістики / І.  Іваненко // Українська мова. - 2009. - №1. -  С. 53-60.
14. Іщук Ю. На шляху до внормування української нафтохімічної терміносистеми / Ю. Іщук // Вісник національної АН України. - 2004. - №8. - С. 18-25.
15. Карев А. А. У истории термина "портрет" в русском художественном обиходе XVІІІ в. / А.А. Карев // Вестник Московского университета. Сер.8. История. - 2002. - №5. - С. 56-69.
16. Клименко Б. Криза термінологічної системи українського літературознавства чи криза наукової свідомості літературознавців? / Б. Клименко // Слово і час. - 2001. - №4. - С. 5-15.
17. Коготкова Т. С. Национальные истоки русской терминологии / Т. С. Коготкова. - М. : Наука, 1991. - 118 c.
18. Козак Л. Синонімія та антонімія в українській технічній термінології / Л. Козак // Мандрівець. - 2003. - №3. - С. 57-59.
19. Козак Л. Формування і розвиток української електротехнічної термінології / Л. Козак // Мандрівець. - 2003. - №4. - С. 40-42.
20. Колесникова И. Проблема норми в термінології / И. Колесникова // Українська мова та література. - 2003. - №19. - С. 3-7.
21. Колесникова І. "Карі, brown, гнедые..." : (ментальна лексика і наукова термінологія: один із факторів мовної картини світу) / І. Колесникова // Українська мова та література. - 2003. - №36. - С. 3-13.
22. Колесникова І. Іншомовне слово в національній термінології: За та Проти: (Погляди на роль чужомовної лексики) / І. Колесникова // Українська мова та література. - 2005. - №24. - С. 21-24.
23. Комаровский Б. Б. Русская педагогическая терминология / Б. Б. Комаровский. - М. : Просвещение, 1969. - 311 с.
24. Кошлатий О. Б. Становлення і розвиток сучасної української архітектурно-будівельної термінології / О. Б. Кошлатий // Будівництво України. - 2010. - №2. - С. 46-48.
25. Крыжановская А. В. Сопоставительное исследование терминологии современных русского и украинского языков : пробл. унификации интеграции / А. В. Крыжановская.  - К. : Наук. думка, 1985. - 204 c.
26.  Лазутина Г.В. Жанр и формат в терминологии современной журналистики  / Г. В. Лазутина // Вестник Московского университета. Сер.10, Журналистика. - 2010. - №6. -  С. 14-21.
27. Литвиненко Н. Стильові аспкти фахового мовлення (на матеріалі медичної лексики) / Н. Литвиненко // Урок української. - 2004. - №3. - С. 24-26.
28. Нікуліна Н. Однослівні терміни національної автомобільної терміносистеми / Н. Нікуліна // Мандрівець. - 2004. - №5. - С. 38-42.
29. Нілова І. Терміносистема документознавства: нормативна база / І. Нілова // Вісник книжкової палати. - 2005. - №9. - С. 23-24.
30. Пащенко В. Про неточності природничої наукової термінології / В. Пащенко // Вісник національної АН України. - 2006. - №11. - С. 63-69.
31. Пелюх Т. Г. Назви форм ліків та лікарських препаратів у лікарських порадниках XVІ-XVІІІст. / Т.Г. Пелюх // Мовознавство. - 2001. - №4. - С. 33-39.
32. Петрикова В. Краєзнавча бібліографічна термінологія: національні особливості теорії краєзнавчої бібліографії / В.  Петрикова // Бібліотечний вісник. - 2000. - №4. -  С. 13-20.
33. Помогайбо В. До питання про українську біологічну термінологію / В. Помогайбо // Біологія і хімія в школі. - 2004. - №1. - С. 6-7.
34. Селігей П. О. Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі / П. О. Селігей // Мовознавство. - 2008. - №1. - С. 49-66.
35. Скороходько Е. Ф. Позиційна інтерференція термінів як структурна характеристика наукового тексту  / Е. Ф. Скороходько // Мовознавство. - 2006. - №4. - С. 22-31.
36. Солоіденко Г. Українська бібліотечна термінологія: традиції, пошуки та здобутки / Г.  Солоіденко // Бібліотечний вісник. - 2004. - №5. -  С. 21-28.
37. Ставнича О. Соціальний міф у літературознавчому вимірі: термінологічний аспект  / О. Ставнича // Слово і час. - 2009. - №2. - С. 24-32.
38. Сучасна термінологія в галузі освіти // Іноземні мови. - 2009. - №2. - С. 62-64.
39. Сучасна хімічна термінологія: [добірка статей] // Біологія і хімія в школі. - 2003. - №1. - С. 2-7.
40. Терминология и культура речи : сб. ст. / отв. ред. Л. И. Скворцов, Т. С. Коготкова. - М. : Наука, 1981. - 271 c.
41. Устюжаніна М. В. Роль спортивної термінології у словниковому складі англійської та української мов / М. В. Устюжаніна // Англійська мова та література. - 2011. - №7.  - 20-28.
42. Федорченко Е. А. О фунционировании терминологической лексики в публицистической речи / Е.А. Федорченко // Русский язык в школе. - 2003. - №6. - С. 79-83.
43. Ходун Є. Радіотехнічна термінологія у перекладних словниках: здобутки і проблеми / Є.  Ходун // Українська мова. - 2008. - №1. -  С. 125-130.
44. Хома О. Термінологія Ляйбніца як "живе дзеркало" української філософської термінології / О. Хома // Філософська. - 2008. - №4. - С. 56-80.
45. Шалагінов Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму / Б. Шалагінов // Слово і час. 2009. - №8. - С. 46-58.
46. Шевченко Л. Л. Мотиваційні основи та базові моделі семантичного процесу термінологізації / Л. Л. Шевченко // Мовознавство. - 2010. - №1. - С. 76-85.
47. Шевченко Є. Словник народної термінології / Є.  Шевченко // Народне мистецтво. - 2010. - №3/4. -  С. 86-94.
48. Юкало В. Структура спеціальної мови і професійного спілкування: (Лікарський сленг) / В. Юкало // Дивослово. - 2005. - №12. - С. 43-47.
49. Ярошевич І.А. Становлення й кодифікація української морфологічної термінології / І. А. Ярошевич // Українська мова. - 2010. - №3. -  С. 44-54.
50. Ярошко О. З. Термінологія зовнішньої політики України в науково-теоретичному та нормативно-правовому дискурсах / О. З. Ярошко // Держава і право. - 2008. - №3. - С. 752-761.

Довідка виконана 29.09.2012. Виконавець Кисельова А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031