Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Літературознавство Українські переклади. Антична література. Творчість Анакреонта. Поняття "анакреонтика"

Українські переклади. Антична література. Творчість Анакреонта. Поняття "анакреонтика"

Українські переклади. Антична література. Творчість Анакреонта. Поняття «анакреонтика»

1. Антична література : хрестоматія / упоряд. О. І. Білецький ; вид. 2-ге. - К. : Радянська школа, 1968. - 612 с.
2. Антична література : хрестоматія : Давня грецька поезія в українських перекладах і переспівах / упоряд. В. П. Маслюк. – К., 1994. – Ч. 1. – 328 с.
3. Античная література : учеб. для пед. ин-тов / ред. проф. А. А. Тахо-Годи. - М., 1963. - 376 c.
4. Возняк Т. Тексти та переклади. - Х. : Фоліо, 1998. - 667 c.
5. Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах: хрестоматiя /  уклад. Маслюк В. - Львів : Свiт, 2000. - 328 c.
6. Зарубіжна література : хрестоматія для 8 кл. / упоряд. В. М. Скрипник. – Донецьк : ВКФ "БАО", 2000. - 668 с.
7. Коломієць Л. Український художній переклад : від давнини до сучасності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1999. - № 2. - С. 50-54.
8. Коптілов В. В. Актуальні питання українського художнього перекладу. - К. : Київ. ун-т, 1971. - 131 c.
9. Коптілов В. В. Першотвір і переклад : роздуми і спостереження. - К. : Дніпро, 1972. - 215 c.
10. Корунець І. Біля витоків українського перекладознавства // Всесвіт. - 2008. - № 1/2. -  С. 188-194.
11. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу // Всесвіт. - 2006. - N1/2. -  С. 172-190.
12. Новосад Н. В. З історії українського художнього перекладу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - № 12. - С. 47-50.
13. Пащенко В. І.  Антична література : пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Либідь, 2001. - 718 c.
14. Рильський М. Проблеми художнього перекладу // Рильський М. Мистецтво перекладу. - К. : Рад. письменник, 1975. - С. 25-93.
15. Семенец О. Е. История перевода : учеб. пособ. для студ. ин-тов и фак-тов иностр. языков. - К. : Лыбидь, 1989. – 292 с.
16. Содомора А. На шляху поступу :  Іван Франко - перекладач античної літератури // Дзвін. - 2009. - № 5/6. -  С. 137-142.
17. Содомора А. О.  Жива античність : [розповідь про діячів л-ри стародав. Греції і Риму]. - К. : Молодь, 1983. - 230 с. : ілюстр.
18. Стріха М. Донорська кров мистецтва. Українські перекладачі та зарубіжна література // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1997. -
№4. - С. 2-6.
19. Тронський І. М. Історія античної літератури. – К., 1959. – 464 с.
20. Троцик О. «Не люблю я нудьгувати …» : урок-хроніка з вивчення творчості Анакреонта і анакреонтичних мотивів. 8 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. - № 8. – С. 27-30.
21. „Хай слово мовлено інакше ...”: проблеми художнього перекладу : ст. з теорії, практики та історії худ. перекладу.  - К. : Художня література, 1982. – 92 с.
22. Язык и стиль памятников античной литературы : межвуз. сб. / отв. ред. Ю. В. Откупщиков. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1987. - 188 c.

Довідка виконана 12.05.2011. Виконавець Тягай А.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30