Український державний парламентаризм

Український державний парламентаризм

 1. "Правда Руська" Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства: навч. посіб.; упоряд. Г. Г. Демиденко, упоряд. В. М. Єрмолаєв. – Харків : Право, 2017. – 388 с.
 2. Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні на тлі світового досвіду / Ч. Вайз, П. Кислий. – К. : Абрис, 2000. – 414 с.
 3. Венгер В. Поняття та політико-правова природа фракційної дисципліни в парламенті / В. Венгер // Вибори та демократія. – 2011. – № 4. – С. 42-47.
 4. Ганжуров Ю. Парламент України в політичній комунікації: [монографія] / Ю. Ганжуров. – К. : Україна, 2007. – 352 с.
 5. Годованик Є. Ефективність конституційно-правових норм як теоретико-методологічна категорія сучасної юриспруденції / Є. Годованик // Право і суспільство. – 2018. – № 4 ч. 2. – С. 16-21.
 6. Денисова А. Політичні партії як суб'єкти формування соціальної політики: дискурсивний вимір / А. Денисова // Політикус. – 2018. – № 4. – С. 40-45.
 7. Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. – Львів : Світ, 1991. – 574 с.
 8. Єрмолаєв В. Про двопалатний парламент: з історії парламентаризму в Україні / В. Єрмолаєв // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 1. – С. 101-111.
 9. Журавльова Г. Витоки українського парламентаризму / Г. Журавльова // Віче. – 1998. – № 6. - С. 135-140.
 10. Журавський В. Політична система України: проблеми становлення і розвитку: (прав. аспект) : [монографія] / В. С. Журавський; наук. ред. В. В. Копєйчиков. – К. : Парламент. вид-во, 1999. – 111 с.
 11. Журавський В. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структуруванні парламенту / В. С. Журавський; ред. Л. А. Романко. – К. : Парламент. вид-во, 2002. – 106 с.
 12. Звоздецька І. В. Правові ознаки парламентських процедур / І. В. Звоздецька // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – № 2. – С. 35-38.
 13. Куян І. Парламентські слухання як форма і засіб забезпечення народовладдя в Україні / І. Куян // Право України. – 2019. – № 10. – С. 130-141.
 14. Лащенко Р. Лекції по історії українського права / Р. Лащенко. – К. : Україна, 1998. – 254 с.
 15. Максакова Р. М. Установча функція парламенту: проблеми визначення змісту та порядку реалізації / Р. М. Максакова // Право і суспільство. – 2015. – № 6. – С. 37-43.
 16. Масензов О. І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку місця і ролі парламенту в сфері забезпечення національної безпеки та оборони / О. І. Масензов // Держава і право. – 2011. – № 51. – С. 225-230.
 17. Медведчук В. Двопалатний парламент: правова ретроспекція формування класичної доктрини і моделі / В. Медведчук // Вісник Академії правових наук України. – 2013. – № 1. – С. 14-23.
 18. Панасюк В. Роль Верховної Ради України в реалізації напрямів державної політики в Україні / В. Панасюк // Юридичний вісник. – 2018. – № 1. – С. 23-27.
 19. Парламентська більшість (коаліція) та парламентська опозиція: теоретико-правове дослідження: монографія / Ю. М. Бисага; Д. М. Бєлов, С. С. Шаранич. – Ужгород : УжНУ, 2013. – 187 с.
 20. Пасальський М. Конституційна модель депутатського мандата парламентаря України / М. Пасальський // Юридична Україна. – 2015. – № 9. – С. 26-31.
 21. Політична культура і парламентаризм в Україні: сучасний стан та основні проблеми // Національна безпека і оборона. – 2017. – № 3/4. – С. 2-111.
 22. Прокоп Н. М. Парламентаризм і виборче право в теоретичній спадщині митрополита А. Шептицького / Н. М. Прокоп // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – 2015. – № 17 т.1. – С. 60-63.
 23. Рогожин А. Й. Центральна Рада і її правові акти / А. Й. Рогожин, В. Д. Гончаренко // Вісник Академії правових наук України. – К., 1993. – № 1. – С. 42.
 24. Романюк Т. Парламент. Перезавантаження / Т. Романюк // Віче. – 2014. - № 19. – С. 16-17.
 25. Росошенко М. Асоціативна хронологія революції / М. Росошенко. // Економіст. – 2014. – № 1. – С. 83-85.
 26. Савка І. І. Парламентський контроль як основа цивільного контролю над сектором безпеки та оборони держави / І. І. Савка // Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2019. – № 12. – С. 63-68.
 27. Савчук Л. С. Молодіжний парламентаризм як інституційна форма участі молоді у процесі прийняття рішень: досвід Європейського Союзу та України / Л. С. Савчук // Держава та регіони. Сер. Державне управління. – 2018. – № 2. – С. 17-24.
 28. Сенченко М. Парламентаризм і демократія – тотальна дезінформація людства / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 2. – С. 3-5.
 29. Сищук О. Парламент, який змінив країну: хроніка подій / О. Сищук // Віче. – 2014. – № 5. – С. 18-21.
 30. Тацій В. Я. Двопалатний парламент: порівняльний аналіз і досвід конституційного реформування в Україні / В. Я. Тацій; О. В. Петришин // Вісник Національної академії правових наук України. – 2019. – № 3. – С. 16-31.
 31. Український парламентаризм: минуле і сучасне / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Парлам. вид-во, 1999. – 367 с.
 32. Філатов Б. Партійне будівництво в сучасній Україні: патріотичний вимір / Б. Філатов // Вісник Львівського університету. – 2018. – № 17. – С. 243-247.

Довідка виконана 28.05.2020. Виконавець Федько Т.

 

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031