Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Видатні правознавці Валеріан Васильович Молдован – Почесний доктор права кафедри правосуддя Київського національного

Валеріан Васильович Молдован – Почесний доктор права кафедри правосуддя Київського національного

Валеріан Васильович Молдован – Почесний доктор права кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Красномовство – це наука і мистецтво переконуючої функції,
що становить фундамент професіоналізму спеціаліста
гуманітарної професії і найперше адвоката, прокурора, судді
 ( В. В. Молдован)

24 березня 2015 року виповнилося 75 років від дня народження Молдована Валеріана Васильовича, доктора філософії, почесного доктора права кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Валеріан Васильович народився 24 березня 1940 року у селі Чубинці на Київщині у багатодітній сім'ї коваля. Батько – Василь Оксентійович –  перебував у діючій армії. Мати – Євдокія Кодимівна Демченко, поетеса, домогосподарка, виховувала та доглядала сімох дітей.
Навчався Валеріан Васильович у Сквирській середній школі № 1, яку закінчив у 1957 році. З 1957 по 1959 рік навчався в Київсько­му училищі культури. Закінчивши з відзнакою училище, працював учителем музики у Сквирській школі № 4.
З 1959 по 1962 рік Валеріан Васильович служив у лавах Збройних сил. Починав з рядового, потім – молодший сержант 30-ї окремої дисциплінарної роти Закавказького військового округу. Був народним засідателем військового трибуналу Тбіліського гарнізону.
Згодом закінчив диригентсько-хоровий факультет Київської народної консерваторії. Працював хормейстером у Народному фольклорно-етнографічному ансамблі «Веснянка» та в хорі викладачів Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
У 1962-1967 рр. був студентом юридичного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Закінчивши з відзнакою університет, направлений на роботу в Управління судових органів Верховного суду України, де успішно пройшов стажування. Згодом, на прохання керівництва університету, працював старшим науковим співробітником Науково-дослідної лабораторії управління та управлінської праці юридичного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка.
Закінчивши навчання в аспірантурі – на кафедрі процесуального права – у 1974 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Процесуальні гарантії права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі Польської Народної Республіки (порівняльно-правове дослідження)».
Працював на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Шевченка: асистентом (1974-1975), старшим викладачем (1976-1980), заступником декана юридичного факультету (1980-1983), доцентом (1983-1998), заступником декана юридичного факультету (1998-2001), професором юридичного факультету Інституту міжнародних відносин, Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2004 р. по 2010 р. перший проректор, завідувач кафедри теорії держави та права Міжгалузевого інституту управління.
Вчений-правознавець досліджує кримінально-процесуальне право, організацію судових та правоохоронних органів, судову етику та риторику.  Він видав більш ніж 30 навчальних посібників та підручників. Використовуючи свій досвід, Валеріан Васильович склав для студентів 500 ділових ігор та ситуаційних задач для майбутніх юристів.
Все своє життя Валеріан Васильович присвячує підготовці та вихованню майбутніх фахівців права різних напрямів. Під керівництвом професора В. В. Молдована виконали і захистили кандидатські дисертації: Мельник С. М. «Процесуальна форма у кримінальному судочинстві України» (2001); Сиза Н. П. «Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини» (2002); Андрусів В. Г. «Участь адвоката-захисника в суді першої інстанції у кримінальному процесі України» (2010) та інші.
Сьогодні кандадат юридичних наук, професор В. В. Молдован працює завідуючим кафедрою цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Буковинського університету.
За багаторічну плідну працю Валеріан Васильович нагорожений багатьма медалями: «В память 1500-летия Киева» (1982); «За трудовое отличие» (1984); «Ветеран труда» (1987); «За особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» (2000); «2000-ліття Різдва Христового» (2001); «За заслуги в науково-педагогічній діяльності Академії Наук вищої освіти України» (2008). Крім того, він лауреат премій: Держкомітету СРСР з народної освіти (1988), Міністерства освіти України (1990), Міжнародного фонду «Відродження» (1996), Спілки юристів України (1998, 1999), відмінник освіти України (2000). Має Почесну грамоту Київського міського голови (2005, 2006).

У фондах нашої книгозбірні знаходяться такі відомі роботи вченого:

Молдован В. В. Судоустрій : Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Молдован, А. В. Молдован ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 363 с. : табл., схеми.
У навчальному посібнику у вигляді опорних конспектів висвітлюються питання загальної частини: предмет і основні поняття ку­рсу; нарис історії судоустрою України; принципи правосуддя; ста­тус суддів та ін. В особливій частині: місцеві, апеляційні, господарські суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України, міжнародні комер­ційні арбітражі, Конституційний Суд України, міжнародні суди та суди зарубіжних країн (Великої Британії, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччини та Франції).
Видання рекомендовано викладачам та студентам вищих юридичних закладів.

Молдован В. В. Юридична клініка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Молдован, Р. С. Кацавець. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 223 с.
Навчальний посібник є одним із перших у системі освіти України і орієнтує на створення  та функціонування юридичних клінік.
Посібник складається із шести розділів. У кожному розкривається повний аспект організації діяльності юридичної клініки, висвітлюються її практичні й теоретичні складові, аналізуються реальні юридичні факти, узагальнюється викладений матеріал, наводяться стислі висновки.
Посібник має пізнавально-навчальний характер і є корисним для майбутніх правознавців. Він охоплює загальний спектр професій­них знань і навичок, котрі має здобути правник у процесі навчання та юридичної практики.
Видання неодмінно викличе інте­рес у студентів-правників, викладачів та широкого загалу українських читачів.

Молдован В.  Порівняльний кримінальний процес: Украiна. Францiя. Англiя. США: навч.посiбник для вузiв / В. Молдован ; гол. ред., ред. М. С. Тимошик. - К. : Либідь, 1996. - 256 c.
У пропонованому навчальному посібнику дається характе­ристика кримінального процесу чотирьох країн – України, Франції, Англії та США. Такий вибір пояснюється тим, що ці країни досить повно представляють дві основні правові систе­ми сучасності – романо-германську (Франція, Україна) і за­гального права  (Англія, США).
До змісту підручника включено нормативний матеріал: «Загальна декларація прав людини», «Міжнародний пакт про громадянські й політичні права», окремі статті кримінально-процесуального законодавства України, Франції, Англії та США. З метою активізації навчального процесу, кращого засвоєння викладеного матеріалу подаються приклади ігрових занять: «Правники й атторнеї», «Маг», «Магістр», а також ситуаційні задачі, що побудовані на законодавстві чотирьох вищеназваних країн.
Таке видання буде корисним джерелом інформації для студентів, які вивчають доказове право і судове провадження в кримінальних справах.

Молдован В. В.  Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 207 с.
У навчальному посібнику надається характеристика конституційним правам та обов’язкам людини і громадянина. Значну увагу приділено аналізу рішень Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини.
Засвоєння студентами основних положень навчальної дисци­пліни підвищить загальний рівень освіченості, сформує юридичне мислення, вплине на розвиток правової свідомості та правової ку­льтури.
Для студентів юридичних вузів та факультетів.

Молдован В. В. Основи держави і права : опор. конспекти : навч. посiб. для абітурієнтів / В. В. Молдован ; відп. ред. О. О. Пiвень. - К. : Юмана, 1997. - 240 c.
У підручнику в популярній формі викладено основні питання теорії та історії держави і права України, державного устрою, права та обов’язки громадян. Висвітлені загальні відомості про державне, адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне, кримінально-процесуальне право.
Видання розраховане на учнів старших класів та абітурієнтів.

Молдован В. В. Судова риторика : навч. посiб. / В. В. Молдован. - К. : Юрiнком Iнтер, 1998. - 320 с.
Даний посібник містить матеріали з науки і мистецтва переконуючої комунікації. У першій частині посібника висвітлені такі питання, як історія загального і судового красномовства, зміст і процес підготовки та складові частини судової промови, промов державного обвинувача і адвоката. Розроблена методика проведення навчальних ігор з цієї проблематики.
У другій частині посібника – хрестоматії – читачеві пропону­ються кращі зразки судових промов відомих юристів, висловлювання мислителів стародавнього та сучасного світу про ораторське мис­тецтво, юридичні афоризми з римського права, українські прислів'я та приказки, які можна використати у промовах риторів.
Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями культури ораторських виступів
учасників судочинства в процесі розгляду судової справи в залі суду.                     

Молдован В. В.. Юридичний практикум : навчальні ігри. / В. В. Молдован, М. М. Михєєнко. - К. : Либідь, 1994. - 288 c.
Навчальний посібник пропонує ігри, побудовані на методах розігрування ролей, імітації конкретних ситуацій кримінального та цивільного процесу. Вони спрямовані на активізацію навчання, розвиток самостійного мислення студентів, вироблення уміння прий­мати правильне рішення в майбутній практичній діяльності.
Для студентів юридичних вузів і факультетів.

 

 

 

 

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031