Валютні операції

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

1. Банківські операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 208 с. : табл.
2. Банківські операції : пiдручник / за ред. А. М. Мороз - К. : КНЕУ, 2002. - 476 c.
3. Банківські операції : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. І.  Міщенка, Н. Г. Слав'янської. - К. : Знання, 2006. - 728 с. : табл., рис.
4. Белінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування // Економіка України. - 2006. - № 5. -  С. 19-27.
5. Белінська Я. В. Валютно-курсове регулювання : проблеми теорії і практики : монографія. - К. : НАУ, 2007. - 372 с. : рис., табл.
6. Бірюков О. Аналіз основних прогалин функціонування CRS / О. Бірюков // Юридична Україна. - 2019. - N 3. - С. 59-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
7. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси : підручник. - К. : Знання , 2006. - 495 с. : табл.
Бутун О. Валютний контроль: конвертованість валют // Банківська справа. – 2004. - № 5-6. – С. 48-55.; 2005. - № 1. – С. 45-54.
8. Валютный портфель : книга финансиста. Книга коммерсанта. Книга банкира. - М. : "СОМИНТЭК", 1995. - 680 c.
9. Гладких Д. М. Приватні грошові перекази в Україну в умовах розвитку цифрової економіки: аспект фінансової безпеки держави / Д. М. Гладких // Стратегічні пріоритети. - 2017. - N 4. - С. 82-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
10. Гнєздовський Ю. Ю. Валютний курс і паритет купівельної спроможності як інструменти вимірювань між країнами // Статистика України. – 2004. - № 4. - С. 61-64.
11. Горбач Л. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Кондор, 2006. - 436 с. : рис., табл.
12. Гордополов В. Ю. Організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку валютних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю / В. Ю. Гордополов // Економіка та держава. - 2018. - N 5. - С. 71-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
13. Довідник вільно конвертованих валют / упоряд. Ю. К.  Ефіменко, іл. П. М. Буркута. - К. : Мистецтво, 1994. - 80 c.
14. Економічна енциклопедія : у 3 т. - К. : Академiя, 2001. – Т. 2 : К (концентрацiя капiталу) - П (портфельний аналiз). - 846 c.
15. Коробцова Д. В. Класифікація валютних операцій та методів контролю за валютним ринком в Україні / Д. В. Коробцова // Право і суспільство. - 2017. - N 5 ч. 2. - С. 156-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
16. Кулинич И. Н. Форфейтинговые операции как направление использования валютных ресурсов банка // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 9. -  С. 58-65.
17. Лісовол О. М. Іноземний досвід фінансово-правового регулювання валютного контролю / О. М. Лісовол // Право і суспільство. - 2017. - N 4. - С. 198-203. - Бібліогр. наприкінці ст.
18. Маслова С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл - К. : Каравела, 2004. - 344 c.
19. Мещеряков А. А. Організація діяльності комерційного банку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : ЦУЛ, 2007. - 608 с. : табл.
20. Мочерний С. В. Економічна теорія : посiб. для студ. вищ. закл. освiти. - К. : Видавничий центр "Академiя", 1999. - 592 c.
21. Олейніков Ю. Детермінанти збалансованості валютного ринку України / Ю. Олейніков, Л. Сєрова // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2018. - N 2. - С. 67-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
22. Основи економічної теорії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред.: П. В.  Круш, В. І. Депутат, С. О. Тульчинська. - К. : Каравела, 2007. - 448 с. : рис., табл.
23. Отрошко О. В. Основи економічної теорії : макроекономічний аспект : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Знання, 2006. - 222 с. : рис., табл.
24. Рета М. В. Облікове забезпечення операцій в іноземній валюті: окремі аспекти / М. В. Рета // Молодий вчений. - 2017. - N 2 ч. 2. - С. 312-318 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
25. Україна. Закони. Про валюту і валютні операції : 21 червня 2018 року № 2473-VIII. - Введ. с 20180621 // Офіційний Вісник України. - 2018. - N 54. - С. 19-32.
26. Щербакова О. Валютна політика Національного банку України // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 6. -  С. 6-9.
27. Яременко О. Ф. Фінансові операції з іноземною валютою: математичний підхід / О. Ф. Яременко, О. В. Матвієць // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2019. - N 25 ч. 2. - С. 171-175. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

Довідка виконана 20.07.2020. Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031