Вчинення нотаріальних дій

Вчинення нотаріальних дій

1. Андрущенко Т. Процесуальні аспекти відкриття нотаріального провадження щодо посвідчення аліментного договору / Т. Андрущенко // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - N 3. - С. 16-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
2. Арнаутова Л. Ми зробимо все, щоб робота системи нотаріату стала прозорою, а нотаріальні послуги - доступнішими": актуальне інтерв'ю з Лілією Чигвінцевою директором Департаменту нотаріату та банкрутства Міністерства юстиції України, заслужений юрист України / Л. Арнаутова // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - N 11. - С. 41-48.
3. Бадила О. О. Суб'єкти, які беруть участь у забезпеченні доказів: нотаріальна та судова практика / О. О. Бадила // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 7. - С. 85-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
4. Баранова Т. І. Електронні реєстри у сфері міжнародного документообігу, оптимізація процедури з проставлення апостиля за участю нотаріуса / Т. І. Баранова, Г. С. Дьомкіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 9. - С. 37-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
5. Білоус Т. Й. Суб'єкти та об'єкти адміністративно-правового регулювання державної нотаріальної діяльності / Т. Й. Білоус // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2014. - N 29 т.2. - С. 16-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
6. Бурдальова І. В. Особливості нотаріального посвідчення довіреності / І. В. Бурдальова // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - N 12. - С. 25-27.
7. Василина Н. В. Особливості позасудової форми захисту права власності / Н. В. Василина // Актуальні питання публічного та приватного права. - 2013. - N 3. - С. 30-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Василина Н. В. Право на заповіт та окремі питання його реалізації / Н. В. Василина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2014. - N 28 т.1. - С. 103-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
9. Горбань Н. С. Мова, якою здійснюється нотаріальна діяльність: актуальні проблеми / Н. С. Горбань // Держава і право : юрид. і політ. - 2013. - N 60. - С. 292-298. - Бібліогр. наприкінці ст.
10. Городько П. П. Особливості правозастосування окремих актів законодавства при зверненні до нотаріуса щодо засвідчення вірності копії (фотокопії) паспорта / П. П. Городько // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 9. - С. 47-49.
11. Данилюк С. І. Особливості оскарження нотаріальної дії або відмови у вчиненні. Видача дублікатів нотаріальних документів / С. І. Данилюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2015. - N 4. - С. 38-41.
12. Денисяк Н. М. Нотаріальна таємниця як одна з важливих складових діяльності нотаріуса / Н. М. Денисяк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2014. - N 7. - С. 135-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
13. Дерій О. О. Нотаріальне посвідчення договорів про сплату аліментів на користь інших членів сім'ї та родичів: проблемні аспекти / О. О. Дерій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2013. - N 21 ч.2. - С. 185-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
14. Дзюба Н. Послуги нотаріуса в діяльності підприємства / Н. Дзюба, О. Олішевко // Податки та бухгалтерський облік. - 2013. - N 62(5 серп.). - С. 20-32.
15. Досінчук К. Ф. Поняття, завдання та функції нотаріату в Україні: окремі аспекти / К. Ф. Досінчук // Часопис Київського університету права. - 2013. - N 1. - С. 131-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
16. Єфіменко Л. В. Принципи та функції нотаріальної охорони цивільних прав та інтересів / Л. В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - N 9. - С. 36-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
17. Єфіменко Л. В. Теоретико-методологічні засади нотаріату України / Л. В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 9. - С. 30-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
18. Желіховська Ю. В. Етика нотаріуса у сфері професійної діяльності / Ю. В. Желіховська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2013. - N 21 ч.2. - С. 194-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
19. Желіховська Ю. В. Форми та способи охорони цивільних прав та інтересів нотаріусом / Ю. В. Желіховська // Молодий вчений. - 2014. - N 4. - С. 33-38. - Бібліогр. наприкінці ст. –
20. Кармаза О. О. Особливості посвідчення нотаріусами правочинів про відчуження житла в міжнародному нотаріальному процесі / О. О. Кармаза // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - N 6. - С. 137-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
21. Карп'як Т. Державний нотаріальний архів: у яких випадках може стати в пригоді суб'єкту господарювання / Т. Карп'як // Все про бухгалтерський облік. - 2014. - N 1(9 січ.). - С. 46-47.
22. Крижанівська І. В. Участь нотаріуса у відносинах, що виникають при відчуженні частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, за законодавством Російської Федерації / І. В. Крижанівська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2012. - N 20 ч.2. - С. 29-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
23. Левченко І. В. Етика нотаріальної діяльності / І. В. Левченко, В. В. Клемпарська // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - N 9. - С. 44-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
24. Левченко І. В. Нотаріальний процесуальний кодекс врегулює процедуру вчинення нотаріальних дій і забезпечить гарантії функціонування нотаріату / І. В. Левченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2015. - N 1. - С. 20-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
25. Майкут Х. В. До питання нотаріальної форми захисту цивільних прав / Х. В. Майкут // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2013. - N 6-1 т.2. - С. 65-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
26. Маляренко С. Окремі питання зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса в Україні / С. Маляренко // Право України. - 2013. - N 5. - С. 310-321. - Бібліогр. наприкінці ст.
27. Муляр Н. О. Основні питання оформлення документів на виїзд дитини за кордон / Н. О. Муляр // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 7. - С. 19-24.
28. Нелін О. Правова природа нотаріального акта в новітній парадигмі українського права / О. Нелін // Юридична Україна. - 2013. - N 11. - С. 4-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
29. Нечипоренко О. І. До питання визначення моменту укладення договору, що підлягає нотаріальному посвідченню / О. І. Нечипоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 4. - С. 92-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
30. Остапенко О. Є. Особливості тимчасового доступу до нотаріальних документів та їх вилучення / О. Є. Остапенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 12. - С. 51-57.
31. Остапенко О. Є. Проведення закритого судового розгляду з метою охорони нотаріальної таємниці / О. Є. Остапенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 2. - С. 163-169. - Бібліогр. наприкінці ст.
32. Остапчук О. В. Актуальні питання дійсності договорів оренди нерухомого майна (за матеріалами практики господарських судів) / О. В. Остапчук // Вісник господарського судочинства. - 2013. - N 6. - С. 164-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
33. Паламарчук Н. В. Форма і способи захисту цивільних прав нотаріусом / Н. В. Паламарчук // Молодий вчений. - 2014. - N 6. - С. 114-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
34. Петрова, С. М. Участь нотаріусів в процесі доказування в цивільних справах  / С. М. Петрова // Держава і право : юрид. і політ. науки. - 2014. - N 64. - С. 237-244. - Бібліогр. наприкінці ст.
35. Саламатова М. В. Злочини і злочинність у сфері нотаріальної діяльності / М. В. Саламатова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2014. - N 27 т.3. - С. 69-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
36. Сибірцева О. В. Нотаріальна таємниця / О. В. Сибірцева // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2015. - N 4. - С. 42-43.
37. Смердов В. Укладення договору оренди з фізособою-підприємцем не потребує його нотаріального посвідчення / В. Смердов // Податки та бухгалтерський облік. - 2013. - N 53(4 лип.). - С. 44-47.
38. Федоренко Т. В. Нотаріальні дії та порядок їх вчинення / Т. В. Федоренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - N 6. - С. 156-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
39. Фурса Є. Є. Актуальні питання забезпечення доказів консулом (на прикладі нотаріальних проваджень щодо спадкування) / Є. Є. Фурса // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 12. - С. 156-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
40. Фурса Є. Є. Відмова від спадщини: нотаріальне посвідчення правочину чи засвідчення підпису (на прикладі консульської практики) / Є. Є. Фурса // Часопис Київського університету права. - 2014. - N 1. - С. 212-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
41. Фурса Є. Є. Нотаріальне посвідчення афідевіту та його консульська легалізація (апостилювання): актуальні проблеми нотаріальної та консульської практики / Є. Є. Фурса // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 9. - С. 54-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
42. Череватенко І. М. Нотаріальний порядок оформлення спадщини за умови поділу спадкового майна / І. М. Череватенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2013. - N 21 ч.2. - С. 293-295. - Бібліогр. наприкінці ст
43. Чижмар, К. І. Конституційно-правові основи організації та діяльності органів нотаріату: окремі аспекти / К. І. Чижмар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2014. - N 28 т.1. - С. 91-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
44. Чижмар К. І. Нотаріат як інститут попереджувального правосуддя / К. І. Чижмар // Право і суспільство. - 2014. - N 6/1 ч.2. - С. 76-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
45. Чижмарь К. І. Державний контроль у сфері нотаріальної діяльності / К. І. Чижмарь // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2013. - N 22 ч.2 т.2. - С. 332-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
46. Штепа Л. Засвідчення копій документів / Л. Штепа // Незалежний аудитор. - 2014. - N 2. - С. 138-145.
47. Щодо посвідчення заповітів, видачі їх дублікатів та зберігання // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2015. - N 1. - С. 26-57 ; № 2. - С. 38-42.

Довідка виконана 27.05.2015. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031