Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Видатні правознавці Видатний вчений-юрист у галузі кримінології та кримінального права – Іван Миколайович Даньшин

Видатний вчений-юрист у галузі кримінології та кримінального права – Іван Миколайович Даньшин

Видатний вчений-юрист у галузі кримінології та кримінального права – Іван Миколайович Даньшин

Іван Миколайович Даньшин народився 4 жовтня 1923 р. у с. Старицях Вовчанського району Харківської області.
Дев’ятнадцятирічним юнаком став учасником бойових дій Другої Світової війни. До закінчення війни воював на Степовому, Калінінському, 1-му та 2-му Прибалтійському та 2-му Українському фронтах, командував гарматою. Нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни І ступеня, «За мужність», двома медалями «За відвагу» та ще 17 воєнними відзнаками.
У 1949 р. Іван Миколайович закінчив Харківський юридичний інститут і почав свою трудову діяльність у Полтавській колегії адвокатів. У 1952-1953 рр. працював юрисконсультом відділу комунального господарства виконкому Харківської обласної Ради, протягом 1953-1960 рр. – помічником голови виконкому Харківської міської Ради.
У 1961 р. І. М. Даньшин вступив до аспірантури Харківського юридичного інституту, на кафедру кримінального права і процесу, яку закінчив у 1964 р. і відразу ж почав працювати асистентом цієї кафедри, а з 1965 р. – старшим викладачем.  У цьому ж році захистив кандидатську дисертацію – «Хуліганство та заходи його ліквідації в СРСР».
У 1967 р. був призначений заступником декана заочного та вечірнього факультетів інституту, а в 1968 р. затверджений доцентом кафедри кримінального права. Протягом п'яти років Іван Миколайович працював проректором інституту з наукової роботи.
У 1973 р. І. М. Даньшина обрали завідувачем кафедри кримінології та виправно-трудового права, яку він очолював протягом 25 років.
У 1975 р. захистив дисертацію – «Загальні питання кримінально-правової охорони громадського порядку» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Вчене звання професора йому присвоїли у 1978 р.
З 1998 р. Іван Миколайович працює професором кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права. Крім того, протягом 1996-1998 рр. він за сумісництвом обіймав посаду заступника директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України.
До сфери наукових інтересів І. М. Даньшина входили питання кримінального права: вчення про кримінально-правові відносини, поняття «злочин», юридична характеристика окремих злочинів та інші аспекти кримінальної відповідальності; кримінології: її предмет, метод та система науки, особистість злочинця, кримінологічна характеристика та окремі види злочинів, теоретичні проблеми кримінології, усталені форми злочинності тощо.
Іван Миколайович підготував п’ять докторів наук: В. М. Трубнікова (1991), В. В. Голіну (1992), В. І. Шакуна (1996), О. Г. Кальмана (2004), О. А. Мартиненко (2007), а також 12 кандидатів наук, серед яких членами кафедри стали: О. Г. Кальман (1986), О. Ю. Шостко (1997), О. В. Лисодєд (1999), В. Ф. Оболенцев (2001), М. Ю. Валуйська (2002), О. М. Подільчак (2005), Є. П. Гайворонський (2009).
Вчений опублікував близько 200 наукових праць, серед яких 13 монографій. Є співавтором трьох підручників.
Найвідоміші роботи І. М. Даньшина: «Кримінально-правова охорона громадського порядку» (1973 р.), «За злочин – покарання» (1975 р.), «Злочинність: поняття і загальна характеристика, причини і умови» (1988 р.), «Введення в кримінологічну науку» (1998 р.), «Усталені форми організованої злочинності» (2002 р.).
І. М. Даньшин був членом редакційної колегії наукових журналів «Проблеми законності», «Вісник Академії правових наук України», членом Президії кримінологічної асоціації України, спеціалізованої вченої ради при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого, членом-кореспондентом Академії правових наук України.
У 2000 р. І. М. Даньшин посів перше місце в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена». Цього ж року йому присвоєно почесне звання «Заслужений професор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого».
В останні роки свого життя досліджував проблеми кримінологічної науки. Брав участь у складанні підручників з кримінології (2003, 2009 рр.), видав монографію «Загальнотеоретичні проблеми кримінології» (2005 р.).
Помер Іван Миколайович Даньшин у 2011 р.
Багаторічна праця вченого була відзначена державою. І. М. Даньшин – лауреат премії імені Ярослава Мудрого в номінаціях «За видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства» та «За видатні заслуги в розвитку правової науки». У 2005 році нагороджений орденом України «За заслуги» ІІІ ступеня.

Пропонуємо ознайомитися з працями І. М. Даньшина:

 1. Даньшин І. Співвідношення кримінології і соціології / І. Даньшин // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2/3. – С. 677-685.
 2. Даньшин И. Н. Общетеоретические проблемы криминологии: монография / И. Н. Даньшин. – Х. : Прапор, 2005. – 223 с.
 3. Даньшин И. Н. За преступление – наказание / И. Н. Даньшин. – Х. : Вища шк., 1975. – 105 c.
 4. Даньшин И. Н. Ответственность за хулиганство по советскому уголовному праву / И. Н. Даньшин. – Х. : Изд-во Харьковского ун-та, 1971. – 192 c.
 5. Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка / И. Н. Даньшин. – М. : Юрид. лит., 1973. – 200 c.
 6. Кримінологія : Загальна та Особлива частини : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / І. М. Даньшин [та ін.] ; ред. І. М. Даньшин. – Х. : Право, 2003. – 352 с.
 7. Кримінологія. Загальна та Особлива частини : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / І. М. Даньшин [та ін.] ; за ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х. : Право, 2009. – 285 с.
 8. Даньшин І. Міжнародна наукова співпраця в розробленні проблем боротьби з організованою злочинністю / І. Даньшин, В. Зайда // Право України. – 2001. – № 2. – С. 146.
 9. Даньшин І. До питання про поняття злочинної діяльності / І. Даньшин, О. Лисоєд // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – №  3. – С. 94-99.
 10. Даньшин І. Кримінальна політика: за і проти / І. Даньшин // Право України. – 1992. – № 8. – С. 29-32.

Література про нього:

 1. Даньшин Іван Миколайович (1923-2011) український правознавець, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондень НАПрНУ. – С. 273-274. // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть. / Авт.-упоряд.: В. В. Лень [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Леня. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2012. – 350 с.
 2. Панов М. І. Даньшин Іван Миколайович / М. І. Панов. – С.228-229 // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України; голов. редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.]. – К. : Координац. бюро ЕСУ НАН України, 2001. – Т. 7 : Г - Ді. – К., 2007. – 708 с.
 3. Тацій В. Я. Даньшин Іван Миколайович / В. Я. Тацій. – С. 13. // Юридична енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голов. ред.) [та ін.]. – К. : "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана, 1998 – Т. 3 : К - М. – 2001. – 789 c.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031