Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Використання елементів проектного методу на уроках історії

Використання елементів проектного методу на уроках історії

Використання елементів проектного методу на уроках історії

1. Бакала І. М. Проектне навчання як засіб розвитку пізнавальних потреб учнів / І. М. Бакала // Обдарована дитина. – 2010. – № 3. – С. 61-65.
2. Баханов К. О. Навчання історії в школі : інноваційні аспекти. –  Х. : Основа, 2005. – 125 с.
3. Бондаренко Л. Проект – рушійна сила в освіті / Л. Бондаренко // Директор школи. Сер. Шкільний світ. – 2010. – № 18(трав.). –  С. 19-24.
4. Гроздєва М. Ф. Використання елементів проектного методу на уроках історії з вивчення краєзнавчого матеріалу (Запорізький край) / М. Ф. Гроздєва // Історія та правознавство. – 2010. – №22/23/24. – С. 74-78.
5. Довбенко Т. Метод проектів в історії шкільництва  / Т. Довбенко // Шлях освіти. – 2005. – № 2. – С. 47-52.
6. Дороніна О. Метод проектів на уроках історії та в позакласній роботі / О. Дороніна // Історія України. Шкільний світ. – 2006. –  № 6(лют.). –  С. 14-19.
7. Кисляк Н. Ідеї проектної технології / Н. Кисляк // Директор школи. Сер. Шкільний світ. – 2010. – № 18(трав.). – С. 9-18.
8. Лебідь В. О. Методика викладання історії в загальноосвітнiй школі : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладiв. – Херсон : ХДПУ, 1999. – 142 c.
9. Левітас Ф. Л. Методика викладання історії: посіб. учителя / Ф. Л. Левітас, О. О. Салата. – Х. : Основа, 2006. – 96 с.
10. Лопушанська Г. Метод проектів у контексті сучасної освіти / Г. Лопушанська // Директор школи. Сер. Шкільний світ. – 2010. –  № 18(трав.). – С. 1,3-5.
11. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк; ред. В. М. Вдовиченко. – К. : Кондор, 2005. – 398 с.
12. Мельник Т. Система організації освітньої діяльності учнів гімназії через упровадження методу проектів у навчально-виховний процес / Т. Мельник // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 28-30.
13. Метод проектів у сучасних умовах // Відкритий урок. – 2008. – №7/8. – С. 80-82.
14. Мокрогуз О П. Інноваційні технології на уроках історії. – Х. : Основа : Тріада+, 2007. – 191 с.
15. На шляху до школи проектної культури // Завуч. Шкільний світ. - 2007. –№ 4(лют.). – вкладка.
16.  Назюта З. Проектування – перспективна технологія / З. Назюта // Завуч. Шкільний світ. – 2009. – № 33(листоп.). – С. 17-19.
17. Онищук Л. Проектна парадигма в освіті / Л. Онищук // Директор школи. Сер. Шкільний світ. – 2010. – № 45(груд.). – С. 21-24.
18. Онопрієнко О. Проектна діяльність в освіті / О. Онопрієнко // Директор школи. Сер. Шкільний світ. – 2010. – № 46(груд.). – С. 23-29.
19. Пометун О. Методика навчання історії в школі. – К. : Генеза, 2006. – 328 с.
20. Порохня Л. Метод проектів у навчальному процесі / Л. Порохня // Директор школи. Шкільний світ. – 2006. – № 42(листоп.). – С. 12-15.
21. Проектні технології // Директор школи. Шкільний світ. – 2008. – № 45(груд.). – спецвипуск.
22. Проектні технології в школі // Директор школи. Шкільний світ. – 2006. – № 48(груд.). – спецвипуск.
23. Тодосійчук В. Формування предметних та ключових компетентностей учнів на уроках історії: з досвіду роботи // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 18(трав.). – С. 10-13.
24. Цимбал І. Використання проектної технології у навчанні / І. Цимбал // Директор школи. Шкільний світ. – 2008. – № 11(берез.). – С. 10-13.
25. Чеховська Л. Проектне навчання на уроках / Л. Чеховська // Директор школи. Сер. Шкільний світ. – 2010. – № 2(січ.). – С. 11-15.

Довідка виконана 21.11.2012. Виконавець Михайленко О.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031