Використання методів Інтернет-маркетингу

Використання методів Інтернет-маркетингу

 1. Гузій С. Л. Основні інструменти і методи використання Інтернет-маркетингу в підприємницькій діяльності / С. Л. Гузій // Кримський економічний вісник : наук. журн. - 2013. - N 1 ч.1. - С. 118-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Білецький А. Новий Інтернет-маркетинг / А. Білецький // Маркетинг в Україні : фах. журн. - 2012. - N 1. - С. 61-63.
 3. Завойко О. Социальные сети - что они дают маркетологу / О. Завойко // Маркетинг и реклама. - 2010. - N2. - С. 36-38.
 4. Зозульов О. Принципи формування маркетингової стратегії: від унітарних до інтегрованих корпоративних маркетингових стратегій / О. Зозульов, О. Підмогільна // Маркетинг в Україні. - 2013. - N 3. - С. 41-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Зюзиков А. Возможности ремаркетинга на Facebook / А. Зюзиков // Маркетинг в Україні. - 2015. - N 2(берез.-квіт.). - С. 54-60.
 6. Зюзиков А. Как выстроить воронку продаж с помощью Facebook / А. Зюзиков // Маркетинг в Україні. - 2015. - N 4. - С. 42-45.
 7. Зюзиков А. Прямые эфиры - тренд маркетинга на Facebook / А. Зюзиков // Маркетинг в Україні. - 2016. - N 4. - С. 33-37.
 8. Ілляшенко С. М. Проблеми і перспективи просування продукції вітчизняних підприємств в Internet / С. М. Ілляшенко, Т. Є. Іванова // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - N 20 вип.1/2. - С. 101-107 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Как создавать веб-контент - https://texterra.ru/blog/e-book-kak-sozdavat-veb-kontent.html
 10. Компанєєтс М. О. Принципи проектування ефективних веб-сайтів / М. О. Компанєєтс // Молодий вчений. - 2015. - N 9 ч.2. - С. 106-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Кузнєцова Н. Теорія та практика формування інтернет-підприємництва в Україні / Н. Кузнєцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. - 2011. - N 121/122. - С. 110-113. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Кутовенко А. Интернет-летописцы. Сервисы кэширования веб-ресурсов / А. Кутовенко // Мир ПК. - 2011. - N 6. - С. 58-61.
 13. Мазаракі А.А. Інтернет-маркетингові комунікації в програмах е-лояльності споживачів / А. А. Мазаракі, Т. В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки. - 2015.  - N 12. - С. 423-429.
 14. Мар'їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі / О. Мар'їна // Бібліотечний вісник. - 2016. - N 4. - С. 8-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Наусед М. В. Как увеличить прибыль с веб-сайта / М. В. Наусед // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2011. - N 8. - С. 10-14 : ил.
 16. Окландер М. Комплекс інтернет-комунікацій у маркетингу / М. Окландер, І. Литовченко // Маркетинг в Україні. - 2008. - N3. - С. 29-35. - Бібліогр. у кінці ст.
 17. Романина Н. Как заставить маркетинг в социальных медиа работать эффективнее / Н. Романина // Маркетинг и реклама. - 2010. - N10. - С. 29-31.
 18. Рыбальченко Р. Как стать интернет-маркетологом? / Р. Рыбальченко // Маркетинг и реклама. - 2010. - N10. - С. 74-75.
 19. Скригун Н. П. E-mail як ефективний канал маркетингових комунікацій / Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, І. М. Авраменко // Причорноморські економічні студії. - 2016. - N 6. - С. 106-110 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Смолянюк О. В. Використання соціальних мереж у маркетингових комунікаційних стратегіях підприємств / О. В. Смолянюк // Економіка та держава. - 2013. - N 5. - С. 105-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Стелзнер М. Контент-маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в эпоху Интернета- http://www.rulit.me/books/kontent-marketing-novye-metody-privlecheniya-klientov-v-epohu-interneta-read-272212-1.html
 22. Ткаченко Д. Секреты продвижения в социальных сетях / Д. Ткаченко // Академия гостеприимства. - 2015. - N 3/4. - С. 84-89.
 23. Филина О. "Три основы долгосрочного успеха в Интернете" / О. Филина // Маркетинг в Україні. - 2013. - N 2. - С. 51-57.
 24. Флай Д. Рейтинг тенденций в онлайн-маркетинге на 2012 год / Д. Флай // Маркетинг и реклама. - 2012. - N 1. - С. 62-67.
 25. Чумаченко Андрій. Важливість правильного позиціонування бренду в соціальних медіа / А. Чумаченко // Маркетинг в Україні. - 2011. - N 2. - С. 46-50.
 26. Шахдинарян А. Что сегодня необходимо знать об Интернет-аудитории / А. Шахдинарян // Маркетинг в Україні. - 2016. - N 5. - С. 28-31.
 27. Эффективный контент-маркетинг: пять привычек, который помогут вам выделиться // Маркетинг и реклама. - 2013.  - N 3. - С. 50-52.
 28. Язвінська Н. Маркетингова веб-стратегія підприємства - данина моді чи вимога сучасності? / Н. Язвінська, Я. Касперович // Маркетинг в Україні. - 2011. - N 2. - С. 51-54. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 20.03.2017. Виконавець Тягай А.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30