Виробничі запаси

ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ

1. Басенко О.В. Основні підходи до аналізу ефективного використання запасів сировинних ресурсів на підприємствах текстильної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 2. -  С. 106-109.
2. Білова Н. Варіанти вибуття запасів / Н.  Білова, Н.  Дзюба // Податки та бухгалтерський облік. - 2007. - № 14(15 лют.). -  С. 30-64.
3. Бутромеєва І. Методичні рекомендації щодо перевірки обліку запасів на підприємствах / І.  Бутромеєва, А.  Кабітова // Фінансовий контроль. - 2009. - № 4. -  С. 48-53.
4. Войнаренко М. Аналіз методів оцінки запасів та можливості їх використання в практиці плодоовочевих переробних підприємств / М.  Войнаренко, І.  Білик // Економіст. - 2006. - № 11. -  С. 59-61.
5. Войнаренко М. Методика вибору ефективної системи управління виборчими запасами на підприємствах харчової промисловості / М.  Войнаренко, Л.  Юрчишена // Економіст. - 2009. - № 4. -  С. 48-51.
6. Гриньова В.М. Фінанси підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. - 3-тє вид., стер. - К., 2006. - 424 с. : табл., рис.
7. Дзюба Н. Методи списання запасів у податковому та бухгалтерському обліку // Податки та бухгалтерський облік. - 2007. - № 14(15 лют.). -  С. 21-23.
8. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік : основи теорii та практики : навч. посiб. / А. Г. Загородній,  Г. О. Партин. - 3-те вид., переробл. і доповн. - К., 2004. - 377 c : табл.
9. Запаси на підприємстві / А.  Свіріденко [и др.]  // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. - 2009. - № 9(28 верес.). -  С. 5-120.
10. Захарченко Р.М. Методи прийняття рішень в системах управління запасами на підприємствах в умовах обмеженого часу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук. - Херсон : [б. в.], 2005. - 20 с. :  рис., табл.
11. Киба Л.М. Передумови створення методики з розрахунку нормативів виробничих запасів матеріально-технічних ресурсів // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 9. -  С. 159-168.
12. Ковальчук І.В. Управління запасами у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / І. В. Ковальчук, Т. В. Косарева // Економіка АПК. - 2005. - № 7. -  С. 86-94.
13. Кузнецова М. Тенденции и закономерности управления // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - № 11. -  С. 63-71.
14. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 3. -  С. 49-58.
15. Пеняк Ю.С. Управління виробничими запасами у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. - 2008. - № 10. -  С. 107-111.
16. Первинні документи : Облік основних засобів. Облік запасів. Облік грошових коштів. Облік розрахунків з підзвітними особами // Все про бухгалтерський облік . - 2009. - № 66(17 лип.). -  С. 6-47.
17. Рогожкина Н. Система управления сбытовыми запасами : агрегированная оценка // Проблемы теории и практики управления. - 2008. - № 5. -  С. 71-79.
18. Рязанова Н.С. Фінансове рахівництво : навч. посіб. для студ. економ. спец. - К., 2002. - 246 c.
19. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. – К., 2004. – 654 с.
20. Сапоговська О. Облік товарних запасів на підприємствах торгівлі // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. - 2008. - № 6. -  С. 107-114.
21. Сахарцева І.І. Бухгалтерський облік : навч. посіб. з виконання практ. задач для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста ; за ред. І. І.  Сахарцевої. - К., 2005. - 553 с. : табл.
22. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств : навч. посіб. для студ. економ. спец. - 3-тє вид., доп. і переробл. - К., 2002. - 460 с.
23. Сорокіна Л.В. Використання стохастичних моделей управління запасами для підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 11. -  С. 145-154.
24. Хмелевський І. Від запасів до готової продукції // Податки та бухгалтерський облік. - 2007. - № 14(15 лют.). -  С. 23-29.
25. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Хомяков ; ред. В. М.  Вдовиченко. - К., 2005. - 431 с. : табл., рис.
26. Шевченко Є. Деякі проблемні аспекти обліку запасів у видавничій галузі // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - № 7. -  С. 35-38.

Довідка виконана 23.05.2011 . Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031