Шановні користувачі! У серпні та вересні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Видатні правознавці Володимир Михайлович Корецький - вчений-правознавець, засновник української школи міжнародного приватного та публічного права

Володимир Михайлович Корецький - вчений-правознавець, засновник української школи міжнародного приватного та публічного права

Володимир Михайлович Корецький - вчений-правознавець, засновник української школи міжнародного приватного та публічного права

«Справжній демократизм не потребує ліцемірства, маскування,
міфів «природного права». Він висуває принципи, породжені
історією боротьби народів за мир, безпеку,
за незалежність народів, їх свободу і рівність»
В. М. Корецький

18 лютого 2015 виповнилося 125 років від дня народження Володимира Михайловича Корецького - видатного вченого-правознавця, дійсного члена Академії наук України, заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора, почесного директора Інституту держави і права АН України.
Володимир Михайлович Корецький народився 5 (18) лютого 1890 у місті Катеринослав (Дніпропетровськ) в сім'ї службовця.
В. М. Корецький пройшов великий творчий шлях вченого, педагога, практика. Навчався в 1910-1911 роках на юридичному факультеті Московського університету. Після закінчення в 1916 році юридичного факультету Харківського університету, В. М. Корецький був залишений при університеті для підготовки до професорського звання. Із січня 1919 року В. М. Корецький - лектор народного університету в Харкові, з 1920 р - професор, завідувач кафедри історії держави і права юридичного факультету Харківського інституту народного господарства, а потім Харківського юридичного інституту.
(фото1) Викладацьку діяльність поєднував з практичною роботою: завідувач правового підвідділу Наркомату закордонних справ УРСР (1921-1922), завідувач юридичного відділу Укоопспілки (1922-1924), завідувач юридичного відділу Українбанку (1924-1930), старший консультант Державного арбітражу при РНК УРСР (1930-1935).
Під час Великої вітчизняної війни В. М. Корецький працював професором Ташкентського юридичного інституту, а з травня 1944 - завідувач кафедри міжнародного права Харківського юридичного інституту.
Повоєнні роки В. М. Корецького пов'язані з роботою в Києві, в Академії наук України, дійсним членом якої він став з червня 1948 року. Саме в системі Академії наук України повністю відкрилися його здібності дослідника, лектора, вченого-організатора. Він був членом Президії Академії наук УРСР, очолював Раду науково-технічної пропаганди АН УРСР.
З ім'ям В. М. Корецького пов'язано створення в системі АН УРСР сектора держави і права (1949), а з 1969 р - Інституту держави і права, які він беззмінно очолював.

 Елеонора Рузвельт та В. Корецький

Коло наукових інтересів В. М. Корецького дуже велике. Він досліджує питання загальних принципів права в міжнародному праві, проблеми основних прав і обов'язків держав у міжнародному праві, міжнародно-правової суб'єктності України, суверенітету, морського права, кодифікації і прогресивного розвитку сучасного міжнародного права, визначення поняття агресії, діяльності ООН та її органів, Статуту ООН і Статуту Міжнародного суду та ін.
Підсумком багаторічної роботи вченого в галузі міжнародного приватного права стала велика монографічна робота «Нариси англо-американської доктрини і практики міжнародного приватного права». Деякі роботи В. М. Корецького переведені на іноземні мови. 
Наукову та педагогічну роботу В. М. Корецький поєднує з великою громадською і державною діяльністю. Він брав активну участь і ряді міжнародних конференцій і сесій різних міжнародних організацій. У 1960 році на 15-й сесії Генеральної асамблеї та Ради Безпеки ООН В. М. Корецький був обраний членом Міжнародного суду ООН в Гаазі, а з 1968 по 1970 рік він - віце-президент цього Суду. Володимир Михайлович був почесним членом Індійського товариства міжнародного права (з 1960); член-кореспондентом (з 1965), дійсним (з 1977), а потім почесним (з 1983) членом Інституту міжнародного права (м. Гент, Бельгія); академіком Мексиканської академії міжнародного права (з 1968); член-кореспондентом Аргентинської асоціації міжнародного права (з 1971).

Склад Міжнародного Суду ООН.
В. М. Корецький другий праворуч
у верхньому ряду

Виявляючи інтерес до міжнародних економічних відносин, Корецький сприяв розробці вивченню проблем міжнародного права. У роботах «Уніформізм в праві» (1927), «Міжнародне радіоправо» (1928) і «Міжнародне господарське право» (1928) він першим серед радянських вчених теоретично обгрунтував необхідність створення міжнародного господарського права, заснованого на співпраці всіх держав. Ця думка багато в чому співзвучна ідеї створення нового міжнародного економічного порядку на принципах рівноправності та взаємної вигоди для всіх учасників міжнародних економічних відносин.
Заслуги В. М. Корецького високо оцінені державою. У 1980 році Володимир Михайлович, єдиний учений-юрист в СРСР, удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці, також нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, має інші урядові нагороди.
В. М. Корецький здобув глибоку повагу колег як видатний вчений і як людина, завжди чуйна і уважна до людей. 25 липня 1984 р. вченого не стало, але пам'ять про нього живе. В. М. Корецькому належить заслуга у створенні в Україні школи міжнародного приватного та публічного права.
Все життя і діяльність В. М. Корецького пройшли на Україні і були тісно пов'язані з благотворним впливом на нього кращих традицій української та російської культур, які збагачували його і духовно підтримували в складних критичних ситуаціях життя.
У 1990 році, до 100-річчя з дня народження, Інституту держави і права АН України присвоєно ім'я Володимира Корецького.
В. М. Корецький заповідав Інституту свою чудову бібліотеку з міжнародного права, більша частина фонду якої становить зарубіжна література. Ще за життя він створив в Інституті кабінет літератури міжнародного права. Цей книжковий фонд був створений вченим за рахунок власних коштів, отриманих ним під час закордонних відряджень. На жаль, зараз поповнення фонду новими зарубіжними виданнями припинилося через відсутність в Інституті коштів.
Твори В. М. Корецького, які є у фондах Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара:

1. Корецкий В. М. Избранные труды : в 2-х кн.. / В. М. Корецкий ; гл. ред. В. Н. Денисов. - К. : Наук. думка, 1989. - Кн.1. - 344 c.
У першій книзі вміщено роботи, присвячені міжнародному приватному праву, написані автором в період після встановлення Радянської влади в Україні і до кінця 30-х років. В них розкривається ряд найважливіших проблем міжнародного приватного права, які мали велике значення для захисту зовнішньоекономічних інтересів України. В книгу увійшла одна з фундаментальних робіт вченого - нариси англо-американської доктрини і практики міжнародного приватного права.
Серед них - проблема «набутих прав», «Застереження про публічний порядок», «Конфлікт кваліфікацій», а також застосування зворотного відсилання в англійському праві, що зачіпає питання права колоній.
Для науковців, викладачів історії держави і права, студентів юридичних факультетів. (2)

2. Корецкий В. М. Избранные труды : в 2-х кн.. / В. М. Корецкий ; гл. ред. В. Н. Денисов. - К. : Наук. думка, 1989. - Кн.2. - 414 с.
У другій книзі розміщені праці, присвячені проблемам міжнародного приватного та публічного права. У їх числі роботи, що висвітлюють питання «національності» юридичних осіб (корпорацій), загальних принципів права в міжнародному праві, основні права і обов'язки держав, питання міжнародного морського права.
Заслуговує на увагу робота автора, присвячена протиправності випробувань термоядерної зброї у відкритому морі.
Нариси будуть корисні науковцям, викладачам історії держави і права, студентам юридичних факультетів.

3. Політична організація суспільства / ред. В. М. Корецький. - К. : Наук. думка, 1967. - 447 с.
Збірник був підготовлений колективом авторів, серед яких В. М. Корецький. Ним, у співавторстві, був підготовлений розділ «Українська РСР - складова частина єдиної союзної держави», де охарактеризовані суверенітет України, право на територіальне верховенство, право на зовнішні зв'язки з іноземними державами, участь у міжнародних організаціях та інші питання. Робота підготовлена Сектором держави і права АН УРСР за участю Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Видання адресоване вивчаючим історію України, історію держави і права, студентам усіх форм навчання, викладачам, аспірантам, адвокатам, юристам, а також широкому колу читачів.

4. Саксонское зерцало: памятник, комментарии, исследования. / АН СССР, Ин-т государства и права ; ред. В. М. Корецкий. - М. : Наука, 1985. - 271 c.
Це видання було підготовлено академіком АН УРСР В. М. Корецьким. Видання містить вперше опублікований текст російською мовою одного з найбільших пам'ятників права середньовічної Європи. Історико-юридичне дослідження було проведено професором Л. І. Дембо, членом-кореспондентом АН СРСР Г. А. Аксененко і кандидатом юридичних наук В. А. Кікоть. Публікація розкриває соціальну природу і характерні особливості даного пам'ятника права. Показано вплив «Саксонського зерцала» на еволюцію феодальної правової системи.
Таке видання буде корисним джерелом цінної інформації для фахівців, які проводять науково-дослідну та викладацьку роботу з історії середніх віків, історії держави і права, історії Німеччини, а також для широкого кола читачів.

Література про нього:

1. Бігун В.  Конкурс Корецького 2011: традиції, новації та результати / В. Бігун // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 12. - С. 143-147.
2. Боліла А. С. Кредо вченого – гуманізм : до 120-річчя від дня народження В. М. Корецького (1890-1984) / А. С. Боліла // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2010. - № 1. - С. 66-71. - Бібліогр. у кінці ст.
3. Денисов В.  Володимир Михайлович Корецький - видатний вітчизняний юрист-міжнародник / В. Денисов // Право України. - 2012. -
№ 3/4. - С. 529-533.
4. Денисов В.  Володимир Михайлович Корецький у літописі юридичної науки України / В.  Денисов // Право України. - 2008. - № 11. - С. 131-136. - Бібліогр. у кінці ст.
5. Корецький Володимир Михайлович // Енциклопедія історії України : у 10-ти т. / В. А. Смолій (гол. ред.) [та ін.]. – К., Наукова думка, 2008. – Т. 5. – С. 154-156.
6. Михайлов А. Професор Корецький: права людини / А. Михайлов // Урядовий кур’єр. – 2008. - 3 вер. – С. 8.
7. Шемшученко Ю. С. Кредо вченого – гуманізм : до 100-річчя від дня народження академіка АН УРСР В. М. Корецького / Ю. С. Шемшученко // Вісник АН УРСР. – 1990. - № 4. – С. 83-86.

Календар подій

      1
2345678
910 11 12131415
16 1718 19 202122
23242526272829
30