З історії нотаріату України

З історії нотаріату України

1. Бондарчук В. О. Надання ступенів публічних нотаріусів в Замойській академії: (1594-1784) / В. О. Бондарчук // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 4. - С. 32-35. - Бібліогр. в кінці ст.
2. Долинська М. С. Загальна характеристика "Нотаріальної Устави" 1928 року як джерела українського нотаріального законодавства / М. С. Долинська // Право і суспільство. - 2014. - N 5. - С. 81-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
3. Долинська М. С. Загальна характеристика Положення про державний нотаріат Української РСР 1964 року як джерела українського нотаріального законодавства / М. С. Долинська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер., Юриспруденція. - 2014. - N 9/2 т.1. - С. 8-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
4. Єфіменко Л. В. Передумови зародження нотаріату в українському праві / Л. В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - N4/5. - С. 12-20. - Бібліогр. у кінці ст.
5. Єфіменко Л. В. Ступінь дослідженості питань нотаріату як органу (інституту) охорони цивільних прав у правовій науці / Л. В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - N 8/9. - С. 27-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
6. Желіховська Ю. В. Історія виникнення та розвитку нотаріату в Україні / Ю. В. Желіховська // Молодий вчений. - 2014. - N 11. - С. 155-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
7. Журавльов Д. В. Становлення нотаріату в Україні, перспективи та шляхи розвитку / Д. В. Журавльов // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - N 10. - С. 12-15.
8. Коваленко Л. М. Нестаріюча професія нотаря / Л. М. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - N8. - С. 163-173.
9. Нелін О. І. Інститут нотаріату в Україні та Росії (IX-XIX ст.): порівняльний аналіз / О. І. Нелін // Держава і право. - 2013. - N 60. - С. 64-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
10.   Нелін О. І. Історико-правовоий аналіз інституту нотаріату України та країн-членів СНД / О. Нелін // Юридична Україна. - 2013. - № 12. - С. 22-26. - Бібліогр. в примітках.
11. Нелін О. І. Становлення і розвиток контролю і нагляду у сфері нотаріату України і Росії у дореволюційний період: (історико-правовий аналіз) / О. І. Нелін // Юридична Україна. - 2014/2. - № 11. - С. 4-9. - Бібліогр. в примітках.
12. Нелін О. І.    Формування тезауруса з нотаріату в Україні / О. І. Нелін // Юридична Україна. - 2014. - № 1. - С. 4-8. - Бібліогр. в примітках.
13. Нелін О. І.. Інститут нотаріату в Україні (IX-XVIII ст.): проблеми становлення / О. І. Нелін // Часопис Київського університету права. - 2013. - N 1. - С. 15-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
14. Нелін О. Становлення і розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект) / О. Нелін // Юридична Україна. - 2012. - N 7. - С. 11-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
15. Черниш В. М. До питання про історіографію вітчизняного нотаріату: історико-правовий аспект / В. М. Черниш, В. Д. Степаненко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. - № 12. - С. 39-47. - Бібліогр. у кінці ст.
16. Черниш В. М. Дух та буква сучасного українського нотаріату. Частина 1. Чому Ахілл не може наздогнати черепаху? / В. М. Черниш, І. П. Лихолат // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - N 8/9. - С. 40-47.
17.  Черниш В. Питання деонтології нотаріальної діяльності / В. М. Черниш // Юридична Україна. - 2014. - № 1. - С. 14-19. - Бібліогр. в примітках.
18.  Черниш В.    Нотаріат України на шляху до європейських та міжнародних стандартів / В. Черниш // Юридична Україна. - 2013. - № 2. - С. 21-25. - Библиогр. в конце ст.

Довідка виконана 27.05.2015. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031