Захист прав людини в Україні

Захист прав людини в Україні

 1. Бєлов Д. М. Система захисту прав і свобод людини і громадянина: доктринальні засади. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2017. № 42. С. 27–31.
 2. Бєлов Д. М. Складники сучасної конституційної системи захисту прав і свобод людини та громадянина: окремі аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2016. № 40 т. 1. С. 32–35.
 3. Біліченко В. В. Забезпечення національною поліцією України прав і свобод людини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2016. № 40 т. 1. С. 134–137. 
 4. Дешко Л. М. Генеза конституційного права звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій. Прикарпатський юридичний вісник. 2016. № 2. С. 21–25.
 5. Єльникова М. О. Сучасні концепції розуміння прав і свобод людини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2014. № 28 т.1. С. 68–72.
 6. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. Голос України. 2008. № 236. С. 15–17.
 7. Карелова Д. А. Захист прав і свобод людини Верховною Радою України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2014. № 26. С. 59–62.
 8. Карпінська О. Б. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб'єкт правозахисної діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2015. № 31 т.1. С. 82–86.
 9. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні / Ю. С. Шемшученко [та ін.]. К. : Юрид. думка, 2008. 251 с.
 10. Корнієнко П. С. Конституційні основи правозахисної діяльності Україні: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. 348 с.
 11. Корнієнко П. С. Місце і роль Верховної Ради України у формуванні правозахисного механізму держави. Держава і право. Сер. Юридичні науки. 2019. № 84. С. 49–60.
 12. Корнієнко П. С. Особливості правозахисної діяльності Верховної Ради України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 12. С. 98–104.
 13. Корнієнко П. С. Правозахисна діяльність органів публічної влади України в сфері забезпечення надання безоплатної правової допомоги. Бюлетень Міністерства юстиції України.2014. № 10. С. 78–83.
 14. Матрос О. О. Основні аспекти та напрями роботи уповноваженого Верховної Ради України з захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Молодий вчений. 2018. № 1 ч. 1. С. 98–102.
 15. Органи державної влади України / за ред. В.Ф. Погорілка: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. 592 с.
 16. Пильгун Н. В. Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина в контексті функціонування принципу верховенства права в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2014. № 26. С. 40–43.
 17. Рабінович П. М. Конституційне забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні: можливості ефективізації. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 5. С. 68–78.
 18. Реформа конституційних засад судової влади, прав і свобод людини: поточний результат і очікувані перспективи. Національна безпека і оборона.2016. № 5/6. С. 22–32.
 19. Савчук О. Процес юридичного закріплення прав і свобод людини і громадянина в Україні: міжнародно-правовий досвід. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 251–256.
 20. Страшинський Б. Р. Функціональне призначення принципів права в системі засобів забезпечення прав і свобод людини. Держава та регіони. Сер. Право. 2020. № 1 т. 1. С. 30–33.
 21. Трихліб К. О. Забезпечення основних прав і свобод людини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. 2016. № 36 т. 1. С. 21–26.
 22. Троян Я. Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття, основні ознаки. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 210–215.
 23. Цимбалюк В. І. Звернення громадян як важлива складова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. Молодий вчений. 2017. № 5.1 спец. вип. С. 149–154.
 24. Чистоколяний Я. В. Права і свободи людини в конституційному праві України та Європейського Союзу: порівняльний аспект. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 2. С. 43–46.
 25. Шило С. М. Механізм захисту прав і свобод людини і громадянина як гарантія забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів внутрішніх справ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2013. № 22 ч.1. С. 269–273.
 26. Яковлєв А. Соціальна держава і проблеми її конституційного вдосконалення в умовах сучасного розвитку України. Юридична Україна. 2016. № 5/6. С. 15–22.

Уклала Л.М. Віжічаніна
Дата укладання 05.04.2021

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031