Адміністративне провадження

Адміністративне провадження

1. Адміністративна діяльність : частина особлива: пiдруч. для вищ. закл. освiти / ред. О. М. Бандурка. - Х. : Еспада, 2000. - 367 c.
2. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навч. посіб. / В. Д. Сущенко та ін. ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. - К. : КНТ, 2008. - 264 с.
3. Бортняк Д. Характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення в умовах реформування адміністративного права / Д. Бортняк // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - N10. -  С. 179-182.
4. Весельська Т. Провадження в справах про адміністративні правопорушення: межі оскарження в адміністративному судочинстві / Т. Весельська // Юридична Україна. - 2010. - № 4. -  С. 42-46.
5. Гордєєв В. Теоретичні основи доказів і доказування в адміністративному судочинстві / В. Гордєєв // Юридична Україна. - 2007. - № 9. -  С. 30-33.
6. Горелов М. Правовий статус слідчих підрозділів органів внутрішніх справ / М. Горелов // Право України. - 2005. - № 10. -  С. 67-70.
7. Грянка Г. В. Роль заходів адміністративного примусу в забезпеченні провадження у справах про адміністративні правопорушення / Г. В. Грянка // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 3. -  С. 36-39.
8. Гусаров С. Теоретико-правові основи адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (міліції) в Україні / С. Гусаров // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 2. -  С. 9-11.
9. Гусаров С. М. Розширення повноважень ОВС щодо здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності у сфері дозвільної системи / С. М. Гусаров // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. - № 1. -  С. 61-70.
10. Гусаров С. М. Суб'єкти адміністративно-юрисдикційних повноважень органів внутрішніх справ (міліції) / С. М. Гусаров // Віче. - 2009. - № 10. -  С. 11-14.
11. Закон України "Про виконавче провадження": постатейні матеріали, комент. / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. - К. : Атіка, 2002. - 270 с.
12. Іваненко Я. Адміністративне неюрисдикційне провадження в публічно-правових відносинах / Я. Іваненко // Віче . - 2010. - № 14. -  С. 11-13.
13. Ільницький М. Правовий статус органів внутрішніх справ України як суб'єктів фінансових правовідносин / М. Ільницький // Віче. - 2008. - № 24. -  С. 7-8.
14. Карпенко Л. В. Предмет доказування у справі про визнання права власності на об'єкт самочинного будівництва / Л. В. Карпенко // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 3. -  С. 46-50.
15. Коломоєць Т. Адміністративно-юрисдикційний процес - сфера об'єктивізації участі особи у відносинах із органами публічної адміністрації (доктринальний аналіз проблемних питань) / Т.  Коломоєць, П.  Лютіков // Підприємництво, господарство і право. - 2010. -№ 2. -  С. 43-47.
16. Котик З. Поняття, зміст і обов'язок доказування / З. Котик // Прокуратура.Людина.Держава. - 2005. - № 11. -  С. 86-93.
17. Лаврищев В. Правове регулювання діяльності органів досудового розслідування ОВС / В. Лаврищев // Вісник прокуратури. - 2009. - № 3. -  С. 88-93.
18. Мікулін В. Проблеми доказування обвинувачення про злочини, вчинені в організованих формах / В. Мікулін // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - № 1. -  С. 193-199.
19. Мінка Т. П. Дослідження адміністративно-правових режимів, що забезпечуються органами внутрішніх справ з використанням синергетики / Т. П. МІнка // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. -  С. 142-146.
20. Науково-практичний коментар до законів України "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження": закони  та підзаконні акти / В. Б. Авер"янов, Л. М. Горбунова, В. В. Комаров та ін.; відп. ред. О. В.  Лавринович; М-во юстиції України. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 320 с.
21. Нижнікова В. В. Провадження в справах про порушення митних правил як різновид адміністративного провадження / В. В. Нижнікова // Митна справа . - 2008. - № 1. -  С. 107-110.
22. Патик А. А. Форми взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при розслідуванні майнових злочинів / А. А. Патик // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 6. -  С. 26-29.
23. Перепелиця А. В. Особливості державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ / А. В. Перепелиця // Митна справа. - 2008. - № 5. -  С. 84-88.
24. Полях В. Деякі проблеми в діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ / В. Полях // Вісник прокуратури. - 2006. - № 9. -  С. 25-28.
25. Рогатинська Н. Класифікація видів предмета доказування у справах, що закриваються провадженням / Н. Рогатинська // Право України. - 2005. - № 8. -  С. 82-85.
26. Саворонюк Р. Межі доказування в досудовому слідстві / Р. Саворонюк // Право України. - 2006. - № 6. -  С. 91-94.
27. Тертишніков Р. Доказування в цивільному і адміністративному судочинстві та його мета / В. Фелик // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - № 2. -  С. 136-141.
28. Фелик В. Особливості компетенції органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод громадян у провадженні в справах про адміністративні правопорушення // Право України. - 2008. - № 12. -  С. 59-65.
29. Фелик В. Правові аспекти державного управління в процесі реформування адміністративної діяльності органів внутрішніх справ / В. Фелик // Право України. - 2007. - № 8. -  С. 97-101.
30. Хіміч В. Адміністративна діяльність - головний напрям з охорони довкілля міліцією / В. Хіміч // Право України. - 2006. - № 11. -  С. 113-117.
31. Черновський О. Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобу доказування в адміністративному судочинстві у справах, пов'язаних із виборами та виборчим процесом / О. Черновський // Право України. - 2008. - № 10. -  С. 38-43.
32. Шатрава С. Правова регламентація діяльності судової міліції в умовах сьогодення / С. Шатрава // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 9. -  С. 48-50.
33. Ярошенко С. Щодо визначення завдань провадження по адміністративним проступкам у сфері інтелектуальної власності / С. Ярошенко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 3. -  С. 101-103.

Довідка виконана 27.09.2012 . Виконавець Михайленко О.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031