Аграрна реформа в Україні

Аграрна реформа в Україні

1. Аграрна політика: стратегія чи рух навпомацки? // Пропозиція. – 2006. - № 12. – С. 6-9.
2. Барановський М. Депресивні аграрні території України: методичні підходи до ідентифікації, практичні результати / М. Барановський // Економіка України. – 2006. - № 11. – С. 70-76.
3. Бачуріна І. В. Сутність поняття «Аграрній ринок» / І. В. Бачуріна // Економіка АПК. – 2009. - № 10. – С. 108-111.
4. Беренштейн Б. Л. Формування аграрного ринку / Б. Л. Беренштейн // Економіка АПК. – 2006. - № 2. – С. 98-103.
5. Бородина О. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації / О. Бородина // Економіка України. – 2008. - № 10. – С. 94-111.
6. Гудзь О. Є. Фінансове-кредитна інфраструктура аграрної сфери України / О. Є. Гудзь // Економіка АПК. – 2009. - № 6. – С. 59-63.
7. Дем'яненко М. Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва / М. Я. Дем'яненко // Економіка АПК. – 2009. - № 9. – С. 3-9.
8. Діброва А. Д. Аграрна політика США: тенденції розвитку та уроки для України / А. Д. Діброва // Економіка АПК. – 2007. - № 6. – С. 127-132.
9. Діяльність уряду щодо розвитку аграрного сектору економіки у 2008 році // Голос України. – 2008. – 9 грудня. – С. 4.
10. Калінчик М. Реформування АПК до останнього жителя села / М. Калінчик // Пропозиція. – 2010. - № 1. – С. 8-14. (Додаток «Агрокомпас»).
11. Калінчик М. Щодо наведення порядку в земельних питаннях / М. Калінчик // Пропозиція. – 2008. - № 3. – С. 12-14.
12. Коротич П. Аграрна політика обов’язково має спиратися на грунтовий аналіз, прогноз і план дій / П. Коротич // Пропозиція. – 2006. - № 1. – С. 8-11.
13. Косарева Т. В. Аграрна логістика: сутність і багатоаспектність / Т. В. Косарева // Економіка АПК. – 2008. - № 10. – С. 37-43.
14. Кропивко М. Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації управління розвитком агропромислового виробництва / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. - № 11. – С. 3-13.
15. Куян Н. Економічні аспекти реформування АПК України // Н. Куян / Ефективне тваринництво. – 2010. – № 6. – С. 15-17.
16. Лерман Ц. Оцінки наслідків реформування сільськогосподарських підприємств / Ц. Лерман // Економіка України. – 2007. - № 6. – С. 59-68.
17. Лупенко Ю. О. Системні трансформації аграрного сектору економіки / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2007. - № 5. – С. 49-51.
18. Масель–Веселяк В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. - № 4. – С. 3-18.
19. Месель-Веселяк В. Я. Організаційно – економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. - № 9. – С. 3-12.
20. Микитенко І. А. Аграрний сектор України за умов становлення нової соціально-економічної системи – глобалізму / І. А. Микитенко // Економіка АПК. – 2009. - № 2. – С. 29-35.
21. Могильний О. Реалії та парадокси аграрної політики / О. Могильний // Економіка України. – 2008. - № 12. – С. 40-51.
22. Науменко В. М. Формування пріоритетів розвитку спеціалізованих агроформувань / В. М. Науменко // Економіка АПК. – 2009. - № 11. – С. 34-38.
23. Олійник Т. У. Державна підтримка аграрного сектору економіки України / Т. У. Олійник // Економіка АПК. – 2009. - № 7. – С. 80-85.
24. Онищенко О. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики / О. Онищенко // Економіка України. – 2006. - № 1. – С. 4-13.
25. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві Рішення ХІХ річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 25-26 лютого 2010 р. // Ефективне птахівництво. – 2010. - № 5. – С. 38-42.
26. Павленчик Н. Ф. Еволюція розвитку аграрного ринку України / Н. Ф. Павленчик // Економіка АПК. – 2008. - № 4. – С. 116-121.
27. Пасхавер Б. Рентний чинник розвитку аграрного ринку / Б. Пасхавер // Економіка України. – 2008. - № 11. – С. 72-80.
28. Підлісецький Г. М. Підвищення рівня фондооснащеності аграрного виробництва як основа зростання його ефективності / Г. М. Підлісецький // Економіка АПК. – 2009. - № 12. – С. 21-28.
29. Саблук П. Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2010. - № 10. – С. 3-10.
30. Саблук П. Т. Роль державної аграрної політики у підвищенні ефективності агропромислового виробництва / П. Т. Саблук // Вісник аграрної науки. – 2006. – С. 103-105.
31. Соловйова Н. І. Параметри системного прогнозування в аграрному секторі економіки / Н. І.  Соловйова // Економіка АПК. – 2010. - № 1. – С. 22-29.
32. Третяк А. М. Напрями розвитку аграрного ринку в Україні та підтримки сільськогосподарських товаровиробників / А. М. Третяк // Вісник аграрної науки. – 2007. - № 8. – С. 63-67.
33. Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законів Україні щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 46. – С. 1480-1481.
34. Україна. Наказ Міністерство Аграрної політики. Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2010/2011 маркетинговому періоді // Офіційний вісник. – 2010. - № 14. – С. 83-84.
35. Україна. Розпорядження Кабінету Міністрів. Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції // Офіційний вісник України. – 2008. - № 89. – С. 56-57.
36. Фирсов Е. А. Об экономических основах аграрной политики / Е. А. Фирсов // Економіка АПК. – 2008. - № 3. – С. 24-38.
37. Червінська Л. До питання використання інтелектуального потенціалу аграрної науки / Л. Червінська // Економіка України. – 2010. - № 8. – С. 77-84.
38. Шпикуляк О. Г. Проблеми розвитку та регулювання аграрного ринку / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2009. - № 7. – С. 120-127.
39. Юрчишин В. В. До проблем майбутнього вітчизняного села і селянства / В. В. Юрчишин // Вісник аграрної науки. – 2007. - № 3. – С. 61-64.
40. Юрчишин В. В. Формування і системна розбудова новітньої державної аграрної політики / В. В. Юрчишин // Економіка України. – 2007. - № 10. – С. 4-14.

Довідка виконана 29.12.2011 . Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031