Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Алгоритм складання бібліографічного покажчика

Алгоритм складання бібліографічного покажчика

1. Вибір і вивчення теми; 2. Розробка проспекту; 3. Складання і затвердження графіка роботи; 4. Виявлення і первинний відбір документів; 5. Перегляд de visu. 6. Складання бібліографічних описів; 7. Анотування або реферування; 8. Систематизацыя: класифікація і індексування; 9. Предметизація. Рубрикація; 10. Складання бібліографічних записів; 11. Групування відповідно до схеми; 12. Нумерація; 13. Складання допоміжних покажчиків; 14. Розробка системи посилань і відсилок; 15. Складання оглядової статті, додатків; 16. Складання передмови, змісту; 17. Редагування покажчика: наукове, літературне, бібліографічне; 18. Друкування, правка і редагування рукопису; 19. Рецензування і обговорення рукопису; 20. Внесення поправок; 21. Оформлення рукопису і відповідної документації. Здача покажчика до друку.

Наведений алгоритм укладання бібліографічного покажчика може підлягати уточненню, а деякі операції (наприклад, укладання оглядових статей, додатків) — скороченню. Ці зміни зумовлюються функціональним призначенням показника, об'єктивними умовами: матеріально-технічним оснащенням бібліотеки, професіоналізмом кадрів. Наукове і бібліографічне редагування слід здійснювати протягом усього часу роботи над покажчиком.

З метою підвищення якості бібліографічних покажчиків ХДНБ ім. В.Г. Короленка поширила коло науковців, спеціалістів народного господарств спеціалістів-галузевиків, які працюють з систематичним каталогом бібліотеки, представників професорсько-викладацького складу Харківського Інституту культури, котрі залучаються до наукового редагування бібліографічних посібників.

Матеріали дослідження, розробка методичної документації спільними зусиллями бібліографів бібліотеки і викладачами Харківського Інституту культури створили можливість намітити програму підвищення якості бібліографічних посібників і в цілому оптимізації формування їхніх систем. З метою її реалізації переглянуто склад споживачів бібліографічної інформації, що користуються послугами наукової бібліотеки. Наслідком цього стає збільшення питомої ваги науково-допоміжних посібників у загальній кількості видань ХДНБ ім. В.Г. Короленка. Впроваджується в практику складання покажчиків,  підготовка яких розраховується на кілька років. Цим можуть бути досягнуті більша науковість розробки тем, глибина ретроспекції, залучення різноманітних за видами і типами документів.  Значна  робота  проведена   щодо упорядкування технологічних процесів, ритмічності підготовки і випуску бібліографічних видань, підвищення культури їхнього оформлення, впровадження в структуру талона зворотнього зв’язку і макета  анотованої каталожної картки.  Ознакою часу стають підготовка посібників на договірній основі згідно із замовленням споживачів інформації, випуск комплексних бібліографічних посібників з урахуванням специфіки запитів різних груп читачів тощо.

Реалізація всієї програми, що базується на значному досвіді підготовки бібліографічних посібників, сприятиме подальшій оптимізації їхньої системи на Україні.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031