Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Видатні правознавці Арнольд Едмундович Кристер – професор, представник правничої науки України початку XX століття

Арнольд Едмундович Кристер – професор, представник правничої науки України початку XX століття

Арнольд Едмундович Кристер – професор, представник правничої науки України початку XX століття

«Вивчаючи звичаєве право, ми черпаємо його з свіжого струмочка,
наповненого правними нормами, утвореними протягом довгого часу
через саме життя в галузі приватного народного побуту»
.
Арнольд Кристер

2016 р. виповнилося 130 років від дня народження Арнольда  Едмундовича Кристера, українського правознавця, професора юридичних наук.
Народився А. Кристер 30 жовтня 1886 р. у м. Києві, в родині відомого ботаніка та садовода німецького походження  Едмунда Кристера. Після закінчення у 1904 році Київської гімназії навчався на фізико-математичному, а згодом – на юридичному факультеті Київського університету ім. Св. Володимира. Закінчивши у 1913 р. юридичний факультет з дипломом першого ступеня, був залишений при університеті для приготування до професорського звання на кафедрі російського цивільного права. У цей же час А. Кристер стає членом Київського юридичного товариства.
З 1913 по 1914 рр. слухав лекції у Бернському (Швейцарія) та Тюбінгенському (Німеччина) університетах, працював під керівництвом відомого швейцарського правника Є. Губера.
Після здачі магістерського іспиту та прочитання пробних лекцій почав викладання на юридичному факультеті Київського університету ім. Св. Володимира на посаді приват-доцента. Читав курс обов'язкового права і вотчинного права за проектом російського Цивільного уложення. У 1918-1919 рр. читав курс правознавства та міжнародного права в Київському комерційному інституті і вів практичні заняття з цивільного права на Вищих жіночих курсах.
З другої половини 1919 р. жив на Кавказі та Дону. За власним свідченням, не зміг повернутися до Києва з відпустки через обставини воєнного часу. Із весни 1920 – професор кафедри енциклопедії та історії філософії права Донського (Ростовського) університету, викладав загальний курс енциклопедії права.
Після повернення в серпні 1921 р. до Києва працював у Всеукраїнській академії наук (нині Національна академія наук України) заступником керівника, а з 1922 р. – керівником Комісії ВУАН для виучування звичаєвого права України.
Протягом 1922-1929 рр. А. Кристер був заступником голови Правничого товариства при ВУАН, керівником Семінару з виучування цивільного та звичаєвого права (заснований у травні 1921 р. для молодих науковців ВУАН), головою, а згодом – секретарем заснованої 1928 р. Статутної («Статутарної») комісії ВУАН, дійсним членом Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (з 1928 р.).
До сфери наукових інтересів Арнольда Кристера входили проблеми речового права, а в пореволюційний час – теоретичні питання звичаєвого права, правові відносини в сільському дворі, проблеми заставного права, загальні питання господарського (торгово-промислового) права. За його редакцією вийшли друком «Програми до збирання матеріалів звичаєвого права» (1925 р.); два перші випуски академічного видання «Праці Комісії для виучування звичаєвого права України» (1925, 1928 рр.); збірник «Наукові досліди та розвідки Комісії радянського права» (1929 р.).
Арнольд Кристер на прикладі Кролевецького повіту Чернігівщини описав, як у селянському побуті передається земельна власність та господарське майно за спадком у різних ситуаціях: при відкритті спадщини батька (за волею батька, через його смерть, втрату здоров’я і т.д.), коли при ньому проживали не відділені сини і дочки; внуки батька – діти не відділеного сина. Автор узагальнив: “сини, котрі не відділилися, і дочки незаміжні спадкують рівними частинами”. Сестра, яка проживає при одруженому братові, виходячи заміж, одержує четверту частину власності, а три четвертих залишається братові. І хоч А. Кристер розглянув питання дуже детально, його висновки, побудовані на матеріалах одного повіту, вочевидь, не можуть вважатися такими, що відображають загальноукраїнські звичаєво-правові норми.
Крім того, у науковому  виданні ВУАН «Записки Соціально-економічного відділу» А. Кристер публікував біографічні нариси, присвячені творчості професора Є. Губера, академіка О. Гуляєва і академіка В. Гордона, у журналі «Україна» (1927-1929) кілька бібліографічних оглядів нової цивілістичної літератури, низку статей у виданнях «Наукові записки Київського інституту народного господарства. Техніка, економіка і право» та «Право и жизнь».
З 1921 по 1933 рр. одночасно працював у Київському інституті народного господарства: завідуючим правничим семінаром, деканом правничого факультету, проректором з навчальної частини. Викладав курси цивільного права, цивільного процесу, міжнародного приватного права.
На початку 30-х рр. ХХ ст. відбулася різка зміна основних напрямів діяльності Комісії, зумовлена припиненням кодифікації робіт в умовах згортання нової економічної політики, формування адміністративно-командної системи. Центральне місце посіли питання радянського будівництва. У 1930 р. при Комісії було засновано Кабінет радянського будівництва, який мав стати центром відповідної теоретичної і методичної роботи, осередком законодавчих і бібліографічних матеріалів, аналізу судової практики. Відповідно змінено назву Комісії. Формально її очолив М. І. Палієнко, реально обов'язки керівника Комісії у 1930-1932 рр. виконували А. Е. Кристер, М. М. Лозинський, Г. М. Розенблат.
У липні 1933 А. Кристер звільнений з ВУАН «за саботаж у науковій роботі» і з Київського інституту народного господарства у зв’язку з ліквідацією юридичного факультету. З 1934 року працював юрисконсультом «Укрцивільбуду» Наркомату комунального господарства УСРР та науковим співробітником сектору медичного законодавства Інституту охорони здоров’я, а з 1936 р. – старшим консультантом Державного арбітражу при РНК УСРР.
Арнольд Едмундович Кристер заарештований у лютому 1937 р. і 23 жовтня 1937 р. виїзною сесією Військової колегії Верховного суду СРСР (після попереднього схвалення «розстрільного списку» Й. Сталіним, В. Молотовим, Л. Кагановичем, К. Ворошиловим і А. Мікояном) засуджений за сфабрикованим звинуваченням в участі в антирадянській націоналістичній терористичній організації та шпигунстві на користь Німеччини до вищої міри покарання. Страчений у Києві наступного дня. Реабілітований у лютому 1959 року.
Основні праці А. Кристера: «Головне майно і приналежності. Вчення про речі з погляду догми та історії цивільного права» (1912), «Завдання вивчення історії римського права. Вступна лекція» (1917), «Спадкування за звичаєм у Кролевецькому повіті на Чернігівщині» (1925), «Три ступені правоутворення» (1925), «Приналежності та складові частини речей в історії російського та українського права» (1926), «Духівниці XVI-XVII в.» (1927), «До питання про вивчення народного права України» (1928). Доробком ученого є також понад 30 юридичних наукових доповідей на різних академічних засіданнях.

У фондах нашої книгозбірні збереглися праці А. Е. Кристера. Пропонуємо ознайомитися з ними:

  1. Кристер А. Професор Євген Губер (1849-1923) / А. Кристер // Академія наук України. Записки соціально-економічного відділу / АН України ; гол. ред. Н. П. Василенко. - К. : Друкарня Української Академії наук, 1923. - Т. 1. - 1923. – С. 119-137.
  2. Кристер А. Спадкування за звичаєм у Кролевецькому повіті на Чернігівщині / А. Кристер // Всеукраїнська Академія Наук. Соціально- Економічний відділ. Праці комісії для виучування звичаєвого права України / За ред. А. Е. Кристера. - К. : Друкарня ВАН, 1925 - Вип. 1. - С. 13-17.
  3. Кристер А. Три ступені правоутворення / А. Кристер // Всеукраїнська Академія Наук. Соціально- Економічний відділ. Праці комісії для виучування звичаєвого права України / За ред. А. Е. Кристера. - К. : Друкарня ВАН, 1928 - Вип. 1. - 1925. – С. 61-71.
  4. Програми до збирання матеріалів звичаєвого права, вироблені в Комісії для виучування звичаєвого права України / Укр. акад. наук ; за ред. А. Е. Кристера. – К. :  Друкарня Української Академії Наук, 1925. - 129 c.

Література про нього

  1. Губар К. А. З історії правничої освіти в Україні: юридичне відділення Київських вищих жіночих курсів / К. А. Губар // Часопис Київського інституту права. – 2011. – № 3. – 320-326.
  2. Ніколаєва Н. Репресований викладач Київського державного університету - юрист Кристер Арнольд Едмундович / Н. Николаєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету  імені Володимира Гнатюка : Сер. Історія. – 2014. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 96-101. Режим доступу : catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/hystory/2014_2_2.pdf
  3. Усенко І. Б. Кристер Арнольд Едмундович / І. Б. Усенко // Юридична енциклопедія. – Т. 3. – К. : Українська енциклопедія, 2001. – С. 417-418.
  4. Усенко І. Б. Кристер Арнольд Едмундович / І. Б. Усенко // Енциклопедія історії України. – Т. 5. – К. : Наукова думка, 2001. – С. 395-396.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031