Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Бібліографічні посібники

Бібліографічні посібники

В74420
91
К 17

Календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини на 2015 рік : реком. бібліогр. довід. / уклад. В. О. Мельник ; ред.: В. В. Маковська, Т. Ф. Марчак. - Хмельницький : Поліграфіст-2, 2014. - 175 с. - Бібліогр. наприкінці ст.


К91
З-72

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2015 рік : бібліогр. покажч. / уклад. Г. П. Мокрицька ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2014. - вип. 42.  - 120, [1] с. : портр.


К91
К 53

Книга Херсонщини' 2012/2013. Вип. 6-7 : анот. кат. місцевих вид. / Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. унiверс. наук. б-ка iм. Олеся Гончара ; уклад. Г. П. Мокрицька, відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБ ім. Олеся Гончара, 2015. - 150 с., [2] арк. іл.

К91
Л 64

Література про Херсонську область за 2013 рік, вип. 2 (108) : бібліогр. покажч. / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ,  2014. - 73, [1] с.
за 2013 рік, вип. 3 (109) / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2014. - 83, [1] с.
за 2013 р., вип. 4 (110) / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2015. - 94, [1] с.

В67755(2013)
91я1
М 54

Метабібліографія України (2013). [Вип. 6] : покажч. бібліогр. посіб. : [щорічник] / упоряд. О. М. Кордюкова ; наук. ред. В. О. Кононенко. - К. : НПБ України, 2014. - 271 с.

Г4563
91.18
А 87

Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог. - К. : [б. и.], 2014. - 303 с

В73019
91.18
П 32

Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918-1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Н. Г. Мацібора [та ін.] ; наук. ред. П. І. Рогова. - К. : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2014. - 375 с.

В77364
91.18
С 68

Сохань С. Микола Петров: життя серед книг і рукописів : монографія / Світлана Сохань ; [відп. ред. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2015. - 408 с. : табл., портр.

Г4532
91.312
Г 13

Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (кер.), О. С. Залізнюк ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; ред.-бібліогр.: О. О. Стиркул, І. М. Швець. - К. : НБУВ, 2014. - 433 с.

Г4815
91.312
З-22

Залізнюк О. С. Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / [авт.-уклад.] О. С. Залізнюк ; [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 602, [2] с.

М91.312
К 29

Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на 2014 р., 2 півріччя / уклад. Н. І. Білоус / Херсон. обл. бібл. т-во, Обл. унiверс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон : ХОУНБГ,  2015 (2014). - 26, [1] с.

В73357
91.325
З-11

З історії бібліотекознавства і бібліографії : ”Бібліотечний збірник” (1926-1927), ”Журнал бібліотекознавства та бібліографії” (1927-1930) : сист. анот. покажч. змісту / авт.-упоряд. Т. М. Заморіна ; наук. ред. В. Кононенко. - К. : НПБУ, 2014. - 111 с.

В74304
36.874г(4УКР)д
Р 88

Русаков В. А. и виноделие : биобиблиогр. сб. / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. пищ. технологий, Науч.-тех. б-ка, Каф. технологии вина и энологии. - О. : Апрель, 2015. - 166 с. : фот., портр.

В11698(2012)
91.9:63.3(4УКР)
І-90

Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2012 рік : ювіл вид. : 45 вип. / упоряд.: Т. А. Приліпко [та ін.], ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна, наук. ред., авт. вступ. ст. Г. В. Боряк. - К. : ІІУ НАНУ.  - 2014. - 711 с.

В74591
91.9:74.58
Б 48

Михайло Захарович Бердута : біобібліогр. покажч. : (до 80-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. діяльн.) / уклад.: В. В. Федоренко, С. Б. Глибицька ; наук. ред. В. В. Калініченко. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 27 с.

Г4548
91.9:74.58
П 65

Почесні члени Харківського університету : біогр. довід. / Б. П. Зайцев [та ін.] ; редкол.: В. С. Бакіров (голов. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 355 с. : портр.

В74590
91.9:74.58
П 88

Євген Петрович Пугач - професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. : (до 80-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Іст. ф-т, Центр. наук. б-ка ; уклад.: Ю. Ю. Полякова, М. Г. Станчев ; наук. ред. С. Ю. Страшнюк. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 23 с., [2] арк. фот.

Г4546
91.9:74.58
Р 36

Ректори Харківського університету (1805-2014) : біобібліогр. довід. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; редкол.: В. С. Бакіров (голов. ред.) [та ін.] , уклад.: В. Д. Прокопова [та ін.]. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 191 с. : портр.

В73359
91.9:76.17
Ч-49

Наталія Черниш : бібліогр. покажч. : монографії, навч. посіб., наук. публ., навч.-метод. вид. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Клуб львів. поліграфістів ; уклад. Л. Дячишин ; вступ. ст. М. С. Тимошика ; ред. О. Білець. - Л. : Укр. акад. друкарства, 2014. - 105, [1] с. : портр., іл.

В51214(2006-2010)
91.9:78.3
Б 59

Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006-2010) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. О. А. Політова ; наук. ред. І. О. Негрейчук. - К. : НПБ України, 2014. - 271 с.

В74319
91.9:78.5
Б 59

Библиотековед и библиограф Нина Михайловна Березюк : (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ. / сост.: В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицкая, науч. ред., авт. предисл. С. И. Посохов. - Х. : Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 43 с., [4] л. кольор. фот.

В74381
91.9:79.1
П 16

Панахид Г. І. Музейна педагогіка: тематичний покажчик літератури [Текст] / Г. І. Панахид ; Львів. іст. музей. - Л. : ЛІГА Львів, 2015. - 65 с.

К83.3(4УКР)6я2
Л 28

Лауреаты и дипломанты литературной премии имени Бориса Лавренева (2010-2014 г.г.) : биобиблиогр. справ. / вступ. ст. П. И. Пыталев ; сост. Л. В. Марченко. - Херсон : Айлант, 2014. - 67 с. : портр.

В73487
91.9:83.3
Ш 49

Шеренговий Олекса Гнатович : біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. - О. : ОННБ ім. М. Горького, 2014. - 84 с.

В74518
91.9:85.37
М 91

Мусієнко Оксана Станіславівна : матеріали до біогр. / Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. ; упоряд. Н. Б. Мусієнко ; бібліогр. ред. Н. В. Казакова. - К. : Логос, 2014. - 217 с. : фот.

***

М26.8г
І-90

Історія стародавнього мореплавства : навч. посіб. / А. О. Молчанов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. мор. акад. - Херсон : ХДМА, 2014. - 303 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 282-285. - Термінол. слов.: с. 286-303.

В72394
28.693.3
З-14

Загороднюк І. Раритетна фауна Луганщини: хребетні першочергової уваги / І. Загороднюк, М. Коробченко. - Луганськ : ШИКО, 2014. - 219 с. : фот., рис., табл. - Покажч. назв тварин: с. 183-190. - Бібліогр.: с. 191-214.

В73762
28.74я73
П 55

Помогайбо В. М. Генетика людини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов ; ред. Г. Т. Сенькович. - К. : Академія, 2014. - 278 с. : рис., табл. -  Термінол. слов.: с. 253-275. - Бібліогр.: с. 276-278.

В73263
60.550.57я73
П 14

Палеха Ю. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. - К. : Ліра-К, 2014. - 384 с. : портр., рис., табл. - Бібліогр.: с. 366-382.

В74321
60.550.74
Х 43

Хижняк А. В. Лабиринты толерантности  : моногр. / А. В. Хижняк ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Х. : Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. - 159 с. : табл. - Библиогр.: с. 136-152.

В73395
63.1(4УКР)
К 44

Кісельова Ю. А. Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті : моногр. / Ю. А. Кісельова ; наук. ред. С. І. Посохов. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 251 с. - Бібліогр.: с. 207-250 та в підрядк. прим.

В73394
63.1(4УКР)6-8
Ч-96

Чухлій С. О. Історик Михайло Васильович Клочков (1877-1952): життєвий шлях та творча спадщина : моногр. / С. О. Чухлій ; наук. ред. С. І. Посохов. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 187 с. : граф. - Бібліогр.: с. 124-183 та в підрядк. прим.

ПА673-2
63.3(4УКР=ВІР)я54
А 43

Актуальні питання вірменознавства  = Актуальные вопросы арменоведения : [зб. наук. ст.] / Спілка вірмен України, Ком. з питань іст.-культ. спадщини; редкол.: С. С. Казаров [та ін.]. - О. : Удача. - 2014. - Вип. 2. - 209 с. : іл. - Текст укр., рос., вірм. - Бібліогр. наприкінці ст.

К63.52(45=УКР)
Я 45

Якименко С. І. Становлення та розвиток духовного світу особистості мешканця Миколаївщини (кінець XIX - початок XX століття) : моногр. / С. І. Якименко, Л. П. Шинкаренко. - 2-ге вид., допов. та перероб. - К. : Слово, 2014. - 191 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 170-183. - Слов.: с. 184-185.

В73249
65.050.286я73
К 36

Керування документацією : підруч. [для студ. ВНЗ] / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; за заг. ред. Ю. І. Палехи ; авт. післямови О. Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2015. - 293 с. : рис., табл. - (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). - Слов. термінів: с. 255-270. - Бібліогр.: с. 277-292.

В7320
65.050.9(4УКР)2я73
Б 81

Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; ред. О. Г. Гріневич ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К. : Ліра-К, 2015. - 485 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці модулів. - Дод.: с. 468-478. - Глосарій: с. 479-485.

В73848
65.050.214я73
К 38

Кізян С. М. Вступ до фаху. Менеджер і команда: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. Кізян, М. І. Небава, О. О. Адлер. - К. : Слово, 2014. - 162 с. - Термінол. слов.: с. 141-157. - Бібліогр.: с. 158-163.

В73259
65.050.9(4УКР)286я73
У 67

Управлінське документування : підручник [для студ. ВНЗ] / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; авт. післямови О. Г. Оксіюк. - К. : Ліра-К, 2014. - 366 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 350-365.

М65.28-18
К 54

Князєва Т. В. Міжнародна екологічна політика: теорія, методологія, сценарії розвитку : монографія / Тетяна В'ячеславівна Князєва ; в авт. ред. ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : [б. в.] ; Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 383 с. : табл. - Бібліогр.: с. 325-367.

М65.9(4УКР)261.38
Ф 79

Формування фінансової поведінки домогосподарств в Україні : моногр. / В. М. Мельник [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Європ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 211 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр.: с. 158-169.

В73498
65.9(4УКР)261.9
В 68

Волохова І. С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні : моногр. / Ірина Семенівна Волохова ; Одес. нац. екон. ун-т. - О. : Атлант, 2014. - 461 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 412-444.

В73567
65.9(4УКР)32-212.1
Р 32

Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції  : [монографія] / за ред. А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського. - К. : Інтердрук, 2014. - 572 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 495-521.

В74029
65.9(4УКР)32-517я73
М 59

Микула О. Я. Кадастр природних ресурсів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Я. Микула, М. Г. Ступень, В. Ю. Пересоляк. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 389 с. : рис., табл. - Короткий термінол. слов.: с. 358-369. - Бібліогр.: с. 370-389.

В73264
65.9(4УКР)321-212я73
О-64

Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підруч. [для студ. ВНЗ] / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2015. - 407 с. : рис., табл. - Глосарій: с. 383-395.

В73367
65.9(4УКР)375-21
П 12

Павелко В. Ю. Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості : моногр. / В. Ю. Павелко. - Запоріжжя : Кругозір, 2014. - 318 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 253-279.

В74754
67.2(4УКР)
С 51

Смолій В. А. Інститут влади в політичній системі України, середина - друга половина XVII ст. / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; ред.: В. О. Луконіна, А. Я. Бельдій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України. - К. : Наук. думка, 2014. - 241, [2] с. - Бібліогр.: с. 177-238.

В73257
67.513.3я73
П 14

Палеха Ю. І. Документування в дипломатичній діяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, В. В. Пристайко ; вступ. ст. авт. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Ліра-К, 2015. - 282 с. : табл. - (Документування в праводіловій сфері) (Культура діловодства : сер. посібників) (Бібліотечка документознавця). - Бібліогр.: с. 273-281.

М67.9(4УКР)309.02-1
К 17

Калашник Н. Г. Розвиток системи пенітенціарних закладів для неповнолітніх в Україні (20-30-ті роки XX ст.)  : моногр. / Н. Г. Калашник, Т. М. Швець ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2015. - 147 с. - Бібліогр.: с. 120-136.

М74.03(0)
К 90

Куликова Л. Б. Исторический опыт и традиции изучения античности в отечественном образовании : монография / Л. Б. Куликова. - Херсон : ХГМА, 2014. - 427 с. : іл., портр. - Библиогр.: с. 360-417.

В73858
74.202.1я73
Д 50

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. М. Дичківська. - К. : Слово, 2014. - 447 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд. та в тексті. - Термінол. слов.: с. 422-447.

Г4433
76.11я73
Ч-49

Черниш Н. І. Основи бібліології : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш ; ред. Л. Дячишин ; Наук.-вид. центр "Наша культура і наука". - К. : Наша культура і наука, 2014. - 219 с. : іл. - Дод.: с. 127-174. - Бібліогр.: с. 217-219 та наприкінці розд.

В73393
76.125.2(4РОС)
Ф 53

Філіпенко Л. В. "Ідейні" жіночі журнали в Російській імперії початку XX століття: становлення та еволюція : моногр. / Л. В. Філіпенко ; наук. ред. С. І. Посохов. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 367 с. : табл. - Бібліогр.: с. 165-217, в прим.

В74601
81.432.4-3
П 35

Пихтовникова Л. С. Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе: когнитивный и прагмастилистический аспекты : моногр. / Л. С. Пихтовникова, С. Н. Коринь ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Х. : Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 199 с. : табл., рис. - Текст рус., англ. - Библиогр.: с. 166-192.

В73816
83.011
А 91

Астрахан Н. І. Буття літературного твору : Аналітичне та інтерпретаційне моделювання : моногр. / Наталія Астрахан ; наук. ред. О. С. Чирков. - К. : Академвидав, 2014. - 429, [2] с. - (Монограф : засн. у 2006 р.). - Бібліогр.: с. 390-429.

В73769
83.3(4УКР)6
І-19

Іванишин П. В. Українське літературознавство постколоніального періоду : моногр. / Петро Іванишин ; ред. В. П. Павліченко. - К. : Академія, 2014. - 190 с. - Бібліогр.: с. 177-190.

К85.31рг(4УКР)
Я 45

Якименко С. І. Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській губернії (кінець XIX - початок XX століття) : моногр. / С. І. Якименко, А. В. Желан. - 2-ге вид., допов. та перероб. - К. : Слово, 2014. - 236 с. : табл. -  Бібліогр.: с. 216-237.

В74049
88.492я73
Л 38

Легка Л. М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посіб. / Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 370 с. - (Вища освіта в Україні). - Слов. осн. термінів: с. 285-295. - Бібліогр.: с. 296-303.

М88.840
Б 86

Бочелюк В. Й. Управління освітніми організаціями: соціально-психологічний аспект [Текст] : моногр. / В. Й. Бочелюк, І. В. Шапошникова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 307 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 281-307.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031