Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Бібліографічні посібники

Бібліографічні посібники

К91
З-72

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2017 рік, вип. 44 / уклад. Г. П. Мокрицька ; відп. ред. О. В. Хмельницька : бібліогр. покажч. / Херсон. обл. бібл. т-во, Обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон : ХОУНБГ, 2017. - 141, [1] с. портр

К91
З-72

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2018 рік : календар /  уклад. І. Ю. Сінкевич, Херсон. облдержадмін., Держ. арх. Херсон. обл. - Херсон : [б. в.], 2017. - 32 с.

К91
К 53

Книга Херсонщини' 2015. Вип. 9 : анот. кат. місц. вид. / Упр. культури Херсон. облдержадмін., КЗ "Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради ; уклад. І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька. - Херсон : Друк-різографія ХОУНБГ, 2017. - 107, [1] с., [2] арк. кольор. іл.

К91
Л 64

Література про Херсонську область за 2016 рік, вип. 1 (119) : січ.-берез. : бібліогр. покажч. / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; ред.: Л. І. Зелена, О. В. Хмельницька. Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон : ХОУНБГ, 2017. - 61, [1] с.
- за 2016 рік, вип. 2 (120) : квітень-червень 2016 / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька. - Херсон : Друк-різографiя ХОУНБГ, 2017. - 81 с.
- за 2016 рік, вип. 3(121) : липень-вересень 2016 / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька. - Херсон : Друк-різографiя ХОУНБГ, 2017. - 56 с.
- за 2016 рік, вип. 4 (122) : жовтень-грудень / уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька. - Херсон : Друк-різографiя ХОУНБГ, 2017. - 103 с.

Г4936
91.18
Б 77

Бойко Ю. О. Архівна спадщина академіка НАН України Георгія Степановича Писаренка / Юлія Бойко, Тетяна Брязкало ; [редкол.: С. В. Старовойт (відп. ред.) [та ін]. ; авт. вступ. сл. Ю. Г. Писаренко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. - 381 с. : фот. - (Джерела з історії науки в Україні). - Бібліогр. в підрядк. прим.

Г4944
91.18
Д 33

Дениско Л. М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2017. - 349 с. : іл. - Бібліогр.: с. 281-310. 

В56604(2011-2015)
91.18
К 78

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України, 2011-2015 : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд. О. В. Михайлова ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська. - Київ : НАКККіМ, 2017. - 154 с.

Г4941
91.18
С 60

Солонська Н. Г. Українська канадіана : анот. покажч. вид. з фонду Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Наталія Солонська, Галина Борисович ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук ; вступ. сл. І. Осташа ; вступ. ст., передм. Н. Г. Солонської ; передм. Г. О. Борисович] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2017. - 171, [3] с. - Контртитул парал. англ. - Бібліогр.: с. 20-23.

Г4945
91.312
Г 13

Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-упоряд. Н. М. Носкіна (кер.) [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2017. - 981, [2] с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Г4935
91.312
К 38

Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2017. - 569 с

Г4937
91.325
В 53

Вісник Національного банку України : бібліогр. покажч. змісту, 1994-2016 / авт.-уклад. Д. Крохмалюк. - Київ : Ун-т банк. справи, 2017. - 479 с., [8] арк. іл. - Покажч. імен: с. 395-427. - Бібліогр.: с. 465-467.

В77374
91.9:63.1
С 24

Світленко Сергій Іванович : біобібліогр. покажч. : (до 60-річчя від дня народж.) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [уклад., авт. вступ. ст. О. Б. Шляхов, ред. Н. Ю. Яценко]. - Дніпро : Грані, 2017. - 212 с.

К91.9:63.1
С 38

Сінкевич Євген Григорович : біогр. і бібліогр. покажч. з нагоди 60-річного ювілею / Ін-т укр. археогафії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; уклад. І. Ю. Сінкевич. - Херсон : Айлант, 2017. - 26 с.

К91.9:63.3
М 18

Малі міста України. Херсонська область : біобібліогр. покажч. / Мінрегіон України, Держ. наук. архіт.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; [уклад.: Д. О. Мироненко, С. М. Кайнова, О. В. Углова, редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.) та ін., наук. конс. В. І. Дмитрук]. - Київ : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2017. - 159 с. : фот.

В11698(2015)
91.9:63.3(4УКР)
І-90

Історія України : наук.-допом. бібліог. покажч. за 2015 рік / [упоряд. Н. Вощевська [та ін.]; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна]. - К. : НІБУ, 2017. - 649 с.
- за 2016 рік / [упоряд. Н. Вощевська та ін. ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна]. - Київ : Вініченко, 2017. - 643 с. 

К91.9:66.3(4УКР)
Х 39

Херсонці підкорюють світ : бібліогр. довід. / Упр. культури облдержадмін., Херсон. обл. б-ка для юнацтва ім. Б. А. Лавреньова ; [уклад.: Н. О. Попова, А. С. Михайлова ; ред. С. Д. Коваль ; кер. проекту В. Л. Лобзова]. - Херсон : [б. в.], 2017. - 32 с. : фот.

В76518
91.9:74.58
Т 18

Василь Іванович Танцюра - професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : (до 80-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Філос. ф-т ; уклад. О. С. Журавльова ; наук. ред. Д. М. Чорний. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 27с., [2] арк. іл.

В77826
91.9:78.3
Т 33

Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства (2007-2016) : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич ; ред. О. В. Михайлова]. - Київ : НАКККіМ, 2017. - 192 с.

В78738
91.9:81
С 48

Слов'янознавство в Харківському університеті (1991-2016) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Центр болгаристики та балканських дослідж. ім. Марина Дринова, Іст. ф-т ; [уклад. Журавльова О. С. ; наук. ред. С. Ю. Страшнюк]. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 95 с.

В78733
91.9:83.3(4УКР)
Ш 37

Шевченкознавство у працях викладачів та вихованців Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (40-ві роки XIX - початок XXI ст.) : бібліогр. покажч. / [О. П. Чугуй та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Філол. ф-т, Філософ. ф-т, Центр укр. студій ім. Д. Б. Багалія, Центр. наук. б-ка. - Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 127 с.

В77381
91.9:86.391
З-14

Загадкова Олена Блаватська : біобібліогр. покажч. : до 185-річчя від дня народж. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія, Краєзнав. від. ; [упоряд. І. Голуб ; ред. О. Літуча]. - Дніпро : ДОУНБ, 2016. - 36 с. : фот.

***

26.17(4УКР-4ХЕС)я43
Н 37

Наш край у картографічних дослідженнях XVI-XX ст. : матеріали VII Обл. краєзнав. читань, 27 січ. 2017 р., м. Херсон / КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради ; ред. З. В. Філончук. - Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2017. - 79 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

В77539
28.04
М 90

Мукерджі С. Ген : надзвичайна історія / Сіддгартха Мукерджі ; [пер. з англ. Я. Лебеденка ; ред. О. Г. Руда]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 767 с. - (Бестселер the New York Times). - Слов. термінів: с. 696-699. - Бібліогр.: с. 702-754.

В76517
28.081вя73
Н 47

Некос А. Н. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: дистанційні методи : підручник / А. Н. Некос, А. Б. Ачасов, Е. О. Кочанов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 243 с. : табл., рис. - Предм. покажч.: с. 234-235. - Бібліогр.: с. 236-243.

В77695
36.81я73
Х 22

Харчова біотехнологія : підручник / Т. П. Пирог [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Ліра-К, 2017. - 406 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 391-401.

В77801
36.997
Ц 26

Цвєк Д. Я. У будні і свята : [секрети приготування страв на щодень галицької господині] / Дарія Цвєк ; [голов. ред. М. Савка, авт. передм., фот. М. Душар]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 469, [2] с. : кольор. іл. - Словничок: с. 452-455. - Покажч. страв: с. 456-[470].

К42.229
В 25

Вдовиченко Ю. В. Буркун білий в Південному Степу України: сучасний стан, поширення, кормові властивості та технологія вирощування : [монографія] / Юрій Васильович Вдовиченко, Володимир Григорович Кононенко. - Нова Каховка : ПИЕЛ, 2017. - 191 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 173-191.

М51.1(4УКР)
М 59

Микитенко Д. О. Реорганізація національної медико-генетичної служби в умовах соціально-економічних трансформацій : монографія / Д. О. Микитенко ; ред. В. С. Вишемирський ; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая. - К. : МНТУ ім. Ю. Бугая ; Херсон : Вишемирський В. С., 2017. - 303 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 262-303.

В78144
53.549я73
З-13

Заваріка Г. М. Курортна справа : навч. посіб. для студ ВНЗ / Г. М. Заваріка ; [в авт. ред.] ; М-во освіти і науки України. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 263 с. : іл. - Термінол. слов.: с. 200-205. - Бібліогр.: с. 206-210.

В77053
60.550.2
Ф 43

Фергюсон Н. Цивілізація : як Захід став успішним / Ніл Фергюсон ; пер. з англ. В'ячеслав Циба ; [наук. ред. О. Гарань] . - Київ : Наш формат, 2017. - 487, [1] с. - (Світоглядна література). - Контртитул англ. - Бібліогр.: с. 419-443 та в прим.: с. 469-[488].

В77052
60.550.51
Ф 82

Фріланд Х. Плутократи : епоха нових багатих і занепад старої системи / Христя Фріланд ; пер. з англ. Микола Климчук. - Київ : Наш формат, 2017. - 327, [1] с. - (Світоглядна література) (ICU Busness Books : започатк. 2015 р.). - Контртитул англ. - Бібліогр. в прим.: с. 298-321 та с. 322-[328].

В76947
60.550.57
Т 80

Трэски А. Теория видео : онлайн-видео: эстетика или деградация видео / Андреас Трэски ; пер. с англ.: Е. А. Кривошея, О. В. Гритчина ; гл. ред. О. В. Гритчина. - Харьков : Гуманит. центр, 2017. - 250 с. : ил. - Библиогр.: с. 242-250.

Г4986
63.215(4УКР)
К 26

Карпов В. В. Українська звитяга у символах / Віктор Карпов. - Київ ; Вишгород : Олег Філюк, 2017. - 420 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 199-341.

В76536
63.3(4УКР)-27
Б 43

Беліцер Н. Кримські татари як корінний народ : історія питання і сучас. реалії : посіб. для тих, хто прагне з'ясувати / Наталя Беліцер. - Київ : Нац. газ.-журн. вид-во, 2017. - 117, [1] с. - Бібліогр.: с. 116.

В78206
63.3(4УКР)4
Ч-96

Чухліб Т. В. Козаки і татари. Українсько-кримські союзи 1500-1700-х років / Тарас Чухліб ; [відп. ред. В. А. Смолій ; худож. оформ. О. Я. Остапова]. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2017. - 272 с. : іл. - (Міжнародна історія України). - Бібліогр.: с. 236-272 та в підрядк. прим. 

В77666
63.3(4УКР)5-8
К 55

Кобижча Н. І. Культурницька діяльність Бориса Грінченка: світоглядний аспект : монографія / Н. І. Кобижча ; [в авт. ред.] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 203 с. : портр. - Бібліогр.: с. 169-203.

Б10274
63.3(4УКР)63-41
Л 17

Лазарович М. Російсько-українська війна (2014-2017 роки) : короткий нарис / Микола Лазарович ; [ред. Я. О. Довган]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. - 239, [1] с. : кольор. фот. - Бібліогр.: с. 219-238.

М63.3(4ПОЛ)6-8
З-48

Зелінський М. В. Українське питання в політичній і публіцистичній діяльності Романа Дмовського (1888-1939) : монографія / М. В. Зелінський. - Херсон : Грінь Д. С., 2017. - 271 с. : портр., карти. - Бібліогр.: с. 225-257 та в підрядк. прим.

В77671
65.050.214я73
Б 28

Батченко Л. В. Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті : навч. посіб. / Л. В. Батченко, І. С. Бондар, В. А. Русавська ; [ред. Н. П. Монойло] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 303 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 276-290.

В76151
65.050.24
Н 93

Ньюмеєр М. Заг = Zag : [найкращий посіб. із брендингу] / Марті Ньюмеєр ; пер. з англ. Ю. Кузьменко ; ред. Р. А. Трифонов. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 191 с. : іл. - Контртитул. англ. - Бібліогр.: с. 171-181. - Абет. покажч.: с. 187-189.

Д4011
65.497.58я73
К 88

Кудла Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. / Н. Є. Кудла ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 151 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 147-151 та в підрядк. прим.

М65.9(4УКР)262.7
С 48

Слободянюк О. В. Інституціональна модель страхового ринку України та фінансові механізми її розвитку : моногр. / О. В. Слободянюк ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. - Херсон : Гельветика, 2017. - 391 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 362-391.

М65.9(4УКР)305.5
Б 86

Бояринова, К. О. Функціонування інноваційно орієнтованих підприємств: методологія забезпечення розвитку : моногр. / К. О. Бояринова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". - Київ ; Херсон : Вишемирський В. С., 2017. - 435 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 350-435.

М65.9(4УКР)497.58-214я73
М 50

Менеджмент туристичної галузі : підручник / О. М. Білоусов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон : Гельветика, 2017. - 579 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 505-525.

В77643
66.050
П 68

Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя : моногр. / [О. О. Безрук та ін.] ; за ред., [передм.] проф. М. П. Требіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 558 с. - Бібліогр.: с. 515-558 та в підрядк. прим.

В76949
66.07
М 86

Мохаддам Ф. М. Психология диктатуры / Фатали М. Мохаддам ; пер. с англ. Е. Д. Михновой ; науч. ред. В. П. Третьяков ; гл. ред. О. В. Гритчина. - Харьков : Гуманит. центр, 2017. - 326 с. - Авантит., контртитул англ. - Библиогр.: с. 312-326.

В77072
66.3(5КИТ)
Б 43
Белл Д. Китайська модель : політична меритократія та межі демократії / Деніел Белл ; пер. з англ. Олександр Дем'янчук ; [наук. ред. В. Кіктенко] . - Київ : Наш формат, 2017. - 309 с. - (Світоглядна література). - Контртитул англ. - Вибр. бібліогр.: с. 206-226 та бібліогр. у прим.: с. 227-309.

В77633
67.2(4УКР3)я73
Б 77

Бойко І. Й. Галичина у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918) : навч. посіб. / І. Й. Бойко ; [ред. Д. С. Карпин] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 311 с. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 280-311 та в підрядк. прим.

М67.301я73
П 29

Пєтков В. П. Менеджмент у державному управлінні : навч. посіб. / В. П. Пєтков, В. М. Торяник ; за заг. ред. О. В. Негодченка ; Дніпропетров. гуманіт. ун-т. - Дніпро : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2017. - 403 с. : портр., схеми. - Бібліогр.: с. 365-382.

Г4846
67.308
Ч-75

Човган В. О. Обмеження прав в'язнів: правова природа та обґрунтування : монографія / Вадим Олександрович Човган. - Харків : Права людини, 2017. - 607 с. - Бібліогр.: с. 551-607 та в підрядк. прим.

М67.511
С 59

Соколецька К. М. Незаконна міграція в Європі та правові аспекти її протидії в Україні : монографія / К. М. Соколецька, О. С. Саінчин ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т, Херсон. держ. ун-т. - О. : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. - 447 с. : табл. - Бібліогр.: с. 397-415.

Г4844
67.512
С 17

Самойленко Є. А. Міжнародно-правове регулювання судноплавного використання міжнародних рік : монографія / Є. А. Самойленко ; [наук. ред. А. Л. Чернявський] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Сум. держ. ун-т. - Київ : Ліра-К, 2017. - 264 с. : рис., карти. - Зміст парал. укр., англ. - Бібліогр.: с. 209-256.

М67.516
Г 75

Грабович Т. А. Правовые основы политики энергетической безопасности ЕС : монография / Т. А. Грабович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одесса : [б. и.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. - 175 с. - Библиогр.: с. 153-174.

Г4842
67.516.8
С 60

Солоненко О. М. Міжнародна кримінальна юстиція: етапи становлення та розвитку : монографія / О. М. Солоненко ; [ред. О. М. Конопацька] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України, Каф. конституц, та міжнар. права. - Київ : Ліра-К, 2017. - 358 с. : фот. - Бібліогр.: с. 348-357.

М67.52
Б 43

Бєлогубова О. О. Правове регулювання праці моряків у міжнародному приватному праві : монографія / О. О. Бєлогубова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. - 175 с. - Бібліогр.: с. 156-175 та в підрядк. прим.

М67.52
М 24

Мануїлова К. В. Міжнародна уніфікація норм про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки : монографія / К. В. Мануїлова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. - 191 с. - Бібліогр.: с. 165-191 та в підрядк. прим.

М67.9(4УКР)300я43
Д 39

Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. конституц. права, Рада молодих вчен. - Одеса : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. - 207 с. - Текст укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

М67.9(4УКР)300.3
Ч-75

Чорненький В. І. Конституційно-правовий статус осіб з інвалідністю в Україні : монографія / В. І. Чорненький. - Ужгород : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. - 231 с. - Бібліогр.: с. 200-231 та в підрядк. прим.

М67.9(4УКР)301
Б 79

Болокан І. В. Теорія реалізації норм адміністративного права : монографія / І. В. Болокан ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. - 559 с. - Бібліогр.: с. 478-559.

М67.9(4УКР)301.011.2
Л 44

Ленгер Я. І. Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект : монографія / Я. І. Ленгер ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : УНУ ; Херсон : Гельветика, 2017. - 335 с. - Бібліогр.: с. 314-335 та в підрядк. прим.

В77673
67.9(4УКР)301.02я73
А 72

Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / І. С. Бондар [та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 191 с. : рис. - Бібліогр.: с. 175-180.

М67.9(4УКР)301.15
Д 46

Діордіца І. В. Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення : моногр. / І. В. Діордіца ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2017. - 547 с. : табл. - Бібліогр.: с. 476-546.

М67.9(4УКР)301.15
З-40

Заярний О. А. Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект : монографія / О. А. Заярний ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. - 699 с. - Бібліогр.: с. 583-658.

М67.9(4УКР)301.15
Н 37

Нашинець-Наумова А. Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання : монографія / А. Ю. Нашинець-Наумова ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - К. ; Херсон : Гельветика, 2017. - 167 с. - Бібліогр.: с. 151-167.

В77377
67.9(4УКР)308.111.3
Б 20

Балабко В. В. Злочини проти життя та здоров'я особи: кримінальна відповідальність медичних працівників : монографія / В. В. Балабко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Запоріжжя : Дніпров. металург, 2017. - 287 с. : табл. - Бібліогр.: с. 221-267.

М67.9(4УКР)308.111.6
Н 41

Негодченко О. В. Кримінологічне дослідження злочинів проти інтелектуальної власності : моногр. / О. В. Негодченко, А. А. Ломакіна, А. В. Хрідочкін ; ВНПЗ "Дніпропетр. гуманіт. ун-т". - Дніпро : [б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. - 239 с. - Бібліогр.: с. 200-238.

В77084
67.9(4УКР)308.111.7
Б 92

Бусол О. Ю. Political games, або Створення Державного бюро розслідувань в Україні : [монографія] / Олена Бусол ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Самміт-Книга, 2017. - 231 с. - (Із книгою - по життю!). - Бібліогр.: с. 214-231 та в підрядк. прим

М67.9(4УКР)311.72я73
П 84

Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування : навч.-практ. посіб. / О. Ф. Вакуленко [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Держ. н.-д. ін-т, Нац. поліція. - К. : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. - 203 с. : табл. - Бібліогр.: 155-167 та в підрядк. прим.

В77637
67.9(4НІМ)311я73
О-75

Основи кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччина : навч. посіб. / [В. А. Савченко та ін.] ; Івано-Франків. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.". - Харків : Право, 2017. - 369, [1] с. - Бібліогр.: с. 360-367 та в підрядк. прим.

В77238
74.03(4УКР)5-8
Б 74

Богуш А. М. Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського у вимірі сучасності : монографія / Алла Богуш, Вікторія Пікінер. - Київ : Слово, 2017. - 341, [1] с. : іл., портр., табл. - Бібліогр.: с. 246-271.

В77237
74.03(4УКР)6-8
Я 45

Якименко С. І. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В. В. Рюміна в кінці XIX - на початку XX століття : монографія / С. І. Якименко, В. В. Паскаленко. - Київ : Слово, 2017. - 223 с. - (Історичними стежинами : пед. сер.). - Бібліогр.: с. 198-223.

В77239
74.102.12я7
К 17

Калмикова Л. О. Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри : навч.-метод. посіб. / Л. О. Калмикова. - Київ : Слово, 2017. - 446, [1] с. - Бібліогр.: с. 417-[447].

В78153
74.3я73
П 75

Приболотько О. А. Технологии психологической помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья : учеб.-практ. пособ. / О. А. Приболотько. - Киев : Центр учеб. лит., 2017. - 277 с. - Библиогр.: с. 249-256.

В77240
74.580.054я73
Я 45

Якименко С. І. Формування культури здоров'я студентів у системі фізичного виховання політехнічного коледжу : навч.-метод. посіб. / С. І. Якименко, Л. М. Ізбаш. - Київ : Слово, 2017. - 266, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 195-239.

К76.106г
Н 12

"...На користь розумового процвітання..." : нариси за док. з фонду рідкіс. і цін. вид. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара ; авт.-уклад. О. Г. Сак ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2017. - 163 с., [2] арк. іл. : іл. - Назва на обкл. : На користь розумового процвітання.. - Бібліогр. наприкінці ст. - Покажч. вид., згадуваних у нарисах: с. 146-149. - Імен. покажч.: с. 150-161. - До 145-річчя з часу заснування б-ки.

М81.432.1-7
П 82

Просяннікова Я. М. Семіотична природа художнього порівняння : монографія / Я. М. Просяннікова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Айлант, 2017. - 191 с. : рис. - Бібліогр.: с. 149-179.

В77691
82.3(4УКР)
П 59

Поріцька О. А. Духовна культура українців: народна демонологія у загальнослов'янському контексті (XIX - XX ст.) : монографія / Ольга Поріцька ; [в авт. ред.] ; передм. М. В. Попович] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 163 с. - Бібліогр.: с. 145-159.

В77115
83.07г(4УКР)6д
Г 85

Гриців Н. М. Василь Мисик : різногранний діамант українського художнього перекладу : [монографія] : до 110-річчя з дня народж. Василя Мисика / Н. М. Гриців ; [наук. ред. Л. М. Черноватий] ; [Всеукр. спілка викл. пер. (UTTU)]. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 290 с. : портр. - (UTTU Series). - Бібліогр.: с. 194-257 та в підрядк. прим

В75779
85.11
Б 98

Бюхли В. Антропология архитектуры / Виктор Бюхли ; гл. ред. О. В. Гритчина ; пер. с англ. М. В. Григорьевой, О. В. Гритчиной. - Х. : Гуманит. Центр, 2017. - 286 с. : рис. - Контртитул англ. - Библиогр.: с. 277-286.

Г4691
85.32я73
С 91

Сучасний танець : основи теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус [та ін.] ; літ. ред. В. А. Олійник ; вступ. ст. О. О. Бігус ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Каф. сучас. хореогр. - К. : Ліра-К, 2017. - 262, [1] с. : рис., фот. - Бібліогр. наприкінці підрозд. та в підрядк. прим.

В77693
85.364.1(4УКР)
Т 60

Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез [Текст] : монографія / В. М. Тормахова ; [в авт. ред.] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 203 с. : ноти. - Бібліогр.: с. 156-165 та в підрядк. прим.

М88.47
Г 95

Гурський В. Є. Професійно-психологічний розвиток працівників спецпідрозділів поліції імітаційними засобами : монографія / В. Є. Гурський, В. О. Лефтеров. - Одеса : [б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. - 163 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 146-160.

В76721
88.52
Ч-60

Чиксентмігаї М. Потік : психологія оптимального досвіду / Мігай Чиксентмігаї ; пер. з англ. Г. Ф. Луіс ; ред. Т. О. Небесна. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 367, [1] с. - Контртитул англ. - Прим.: с. 342-358. - Бібліогр.: с. 359-[368].

В76714
88.53
Ч-16

Чалдині Р. Переконання: революційний метод впливу на людей / Роберт Чалдині ; пер. з англ. Т. Микитюк ; ред. С. О. Вербич. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 351 с. - (New York Times Bestseller) (Wall Street Journal Bestseller). - Контртитул англ. - Бібліогр.: с. 285-311.

В77544
88.53
Ч-16

Чалдині Р. Психологія впливу : [переконуйте та досягайте успіху] / Роберт Чалдині ; [пер. з англ. М. Скоробогатова ; ред. О. М. Журенко]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 351 с. - Контртитул англ. - Бібліогр.: с. 334-344.

В78157
88.55
С 66

Соснин В. А. Психология массового поведения : [монография] / В. А. Соснин ; [ред. Семенова ; авт. предисл. А. Л. Журавлев]. - Киев : Сварог, 2017. - 158 с. - Библиогр.: с. 132-156.

В76845
88.56я73
С 28

Седих К. В. Психологія сім'ї : навч. посіб. / Кіра Седих ; ред. Г. Т. Сенькович. - 2-ге вид., стер. - Київ : Академія, 2017. - 190, [1] с. : табл., рис. - (Alma mater+ : засн. в 1999 р.). - Термінол. слов.: с. 179-185. - Бібліогр.: с. 186-[191].

В76759
88.59
К 94

Кусумано М. А. Стратегії геніїв : п’ять найважливіших уроків від Білла Гейтса, Енді Гроува та Стіва Джобса / Майкл А. Кусумано і Девід Б. Йоффі ; пер. з англ. С. Новікової ; ред. Т. М. Мишиньова. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 256 с. - Контртитул англ. - Бібліогр. в прим.: с. 238-256.

Календар подій

     12
3 4 567 8 9
10111213141516
17 18 192021 22 23
24252627282930