Касаційне провадження в Україні

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

1. Беляневич В. Е.  Про «запровадження» судового прецеденту // Вісник господарського судочинства. - 2003. - № 6. - С. 167.
2. Беляневич В. Е. Судова реформа: деякі проблеми другого етапу // Вісник господарського судочинства. - 2003 . - № 2. - С. 177.
3. Біда К.М. Суб’єкти права на касаційне оскарження в господарському судочинстві України (сучасність та перспективи) // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 4. - С. 180-187.
4. Гражданский процесс Украины: Учебное пособие. – Х.: Одиссей, 2003. – 352 с.
5. Гражданский процессуальный кодекс Украины: научно-практический комментарий / под ред. В.И. Тертышникова. - Х.: Консум, 2001. - 432 с.
6. Ємєяьянова І. Теоретичні та практичні аспекти апеляційного та касаційного перегляду судових рішень у цивільному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2003. - № 11. - С.41.
7. Клейн Н. И. Основные направлення развития арбитражного процесуального законодательства // Законодательство и экономика. - 1998. - № 12. - С. 15.
8. Кожемяко А. С. Принципы арбитражного процесса в кассационом судопроизводстве и их реализация. // Арбитражная практика. - 2001. - № 5. - С. 43.
9. Мармазов В.  Принцип stare decisis та динамічність практики Європейського суду з прав людини // Право України. - 2003. - № 2. - С.140-141.
10. Організація судових та правоохоронних органів. Навчальний посібник. - Х., 2000. - 272 с.
11. Осетинський А. И. Порівняльно-правовий аналіз функцій касаційної інстанції в судових системах країн романо-германської системи права та перспективи розвитку касації в господарському судочинстві України // Право України. - 2004. - № 5. - С. 23.
12. Осетинський А. Й.   Касаційний перегляд як спосіб забезпечення правильного застосування процесуального та матеріального законів у практиці господарських судів // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2003. - № 11. - С. 47.
13. Осетинський А.Й. Господарське судочинство: деякі теоретичні та практичні аспекти касаційної інстанції // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 2. – С. 175-178.
14. Притика Д. М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи її удосконалення. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 255 с.
15. Україна. Закони. Конституція України // Офіційне видання ВРУ. - К., 1996. - 52 с.
16. Цивільне процесуальне законодавство України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2004. - № 5. - 544 с.
17. Цивільний процесуальний кодекс України (Станом на 1 серпня 2004 р.) //  Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2004. - № 5. - 544 с.

Довідка виконана 31.07.2011 . Виконавець Федько Т.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 212223
24252627282930