Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Державне регулювання ринку фінансових послуг України

Державне регулювання ринку фінансових послуг України

Державне регулювання ринку фінансових послуг України

 1. Гайдук Л. А. Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій / Л. А. Гайдук // Фінанси України. - 2012. - N 10. - С. 68-75. - Бібліогр. в підрядк. прим.
 2. Давидкова Н. М. Банківський сектор економіки як об'єкт державного регулювання / Н. М. Давидкова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2014. - N 1. - С. 137-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Еш С. М. Роль і місце факторингу на ринку фінансових послуг України / С. М. Еш // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 7/8. - С. 37-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Еш С. М. Формування фінансового посередництва на ринку фінансових послуг / С. М. Еш // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2013. - N 2/1. - С. 226-230 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Карпенко С. До питання про суб'єктний склад фінансових правовідносин на ринках фінансових послуг / С. Карпенко // Юридична Україна. - 2015. - N 2. - С. 5-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Клименко О. В. Розвиток системи регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні / О. В. Клименко // Економіка України. - 2014. - N 5. - С. 58-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Коваленко Ю. М. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг: сутність, сегменти, суб'єкти / Ю. М. Коваленко //  Фінанси України. - 2013. - N 1. - С. 101-112. - Бібліогр. в підрядк. прим.
 8. Корень Н. В. Напрями модернізації фінансової системи в контексті імплементації європейських стандартів надання фінансових послуг / Н. В. Корень // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 12. - С. 10-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Кузьмук І. Я. Роль банківського сектору на ринку фінансових послуг в умовах іноземного інвестування / І. Я. Кузьмук // Молодий вчений. - 2014. - N 9. - С. 42-46 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Малікова І. П. Особливості реалізації страхового товару на ринку фінансових послуг / І. П. Малікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2013. - N 1. - С. 106-111 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Маслова С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Маслова, О. А. Опалов ; наук. ред. К. В. Павлюк. - 3-тє вид., виправл. - К. : Каравела, 2004. - 344 с.
 12. Науменкова С. В. Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання / С. В. Науменкова // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 4. - С. 363-371. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Пінчук А. П. Фінансовий омбудсмен як невід'ємна частина системи регулювання ринку фінансових послуг / А. П. Пінчук, Н. В. Міокова // Економіка та держава. - 2013. - N 1. - С. 104-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Подзигун І. Фінансовий ринок та ринок фінансових послуг: взаємозв'язок та єдність / І. Подзигун // Ринок цінних паперів України. - 2013. - N 1/2. - С. 83-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Радченко О. Ю. Система органів державної влади щодо забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг / О. Ю. Радченко // Право і суспільство. - 2015. - N 6 ч.2. - С. 134-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Коваленко, Л. М. Радванська, Н. В. Лобанова, Г. М. Швороб. - Херсон : Олді-плюс, 2005. - 572 с.
 17. Русул Л. В. Стан та тенденції розвитку ринку страхування туризму як сектора ринку фінансових послуг / Л. В. Русул, А. І. Воробель, М. В. Заліско // Економічні студії. - 2014. - N 4. - С. 55-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Солошкіна І. В. Адміністративно-правовий статус органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг / І. В. Солошкіна. - С. 244-250. - Бібліогр. наприкінці ст. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 2014, вип. 1, т. 2. - 2014. - 283 с. : рис.
 19. Ткачук В.   Макроекономічне середовище діяльності фінансових посередників: сучасні тенденції / В. Ткачук // Ринок цінних паперів України. - 2012. - N 8. - С. 93-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Фінансові послуги. Платіжні системи : 2.4. - С. 128-184. // Грехов, А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Грехов ; ред. Л. Г. Василенко. - К. : Кондор, 2008. - 302 с. : рис., табл., портр.
 21. Шовкопляс Г. Сучасні теоретичні аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні / Г. Шовкопляс // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - N 11. - С. 93-96. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 29.02.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 212223
24252627282930