Діяльність міжнародних організацій системи ООН

Діяльність міжнародних організацій системи ООН

 1. Бенедик Я. С. Роль міжнародних організацій системи ООН у сфері відновлюваної енергетики / Я. С. Бенедик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2015. – № 34 т. 3. – С. 122-126.
 2. Богданович І. Підтримка організацій громадянського суспільства з боку міжнародних інституцій та завдання світової спільноти / І. Богданович // Віче. – 2015. – № 6. – С. 2-6.
 3. Болгов О. Є. Правові аспекти реалізації Організацією Об’єднаних Націй операцій із підтримки миру / О. Є. Болгов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – 2014. – № 9/2 т.2. – С. 132-134.
 4. Єремєєва І. А. Проблеми миротворчості ООН в умовах трансформації міжнародних безпекових інститутів / І. А. Єремєєва // Політикус. – 2016. – № 1. – С. 204-209. 
 5. Жукорська Я. М. Напрями реформування ООН: Рада Безпеки / Я. М. Жукорська // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 8-12.
 6. Кудряченко А. Ялтинська конференція держав Великої трійки і вихід України на міжнародну арену / А. Кудряченко // Віче. – 2015. – № 5. – С. 25-27.
 7. Лисенко О. Є. Підсумки Другої світової війни та Україна / О. Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 2005. – № 6(листопад-грудень). – С. 128-138.
 8. Лозинський А. Світовий Конгрес Українців та ООН : заради справедливості / А. Лозинський; упоряд. Ю. Пригорницький, передм. С. Квіт, худож. оформ. П. Гальченко – К. : Києво-Могил. акад., 2013. – 217 с.
 9. Лозинський А. Світовий Конгрес Українців та ООН: заради справедливості / А. Лозинський ; упоряд., ред. Ю. Пригорницький, передм. С. Квіт, худож. оформ. П. Гальченка. – К. : Києво-Могил. акад., 2013. – 217 с.
 10. Організація Об'єднаних Націй. Статут Організації Об'єднаних Націй / Орг. Об'єдн. Націй. - К. : Департамент громад. інформації ООН, 2008. - 69 с.
 11. Перова Л. В. Проблеми міжнародно-правового регулювання миротворчих операцій ООН / Л. В. Перова // Держава та регіони. Сер. Право. – 2019. – № 4. – С. 186-191.
 12. Перова Л. В. Правове регулювання участі України в Міжнародних миротворчих операціях ООН / Л. В. Перова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. – 2019. – № т. 30 5. – С. 243-247.
 13. Снапковський, В. Спільний шлях Української РСР і Білоруської РСР до складу держав-засновниць ООН / В. Снапковський // Зовнішні справи. – 2017. – № 11. – С. 39-43.
 14. Снапковський В. Спільний шлях Української РСР і Білоруської РСР до складу держав-засновниць ООН / В. Снапковський // Зовнішні справи. – 2017. – № 11. – С. 39-43.
 15. Спеціалізовані установи системи ООН : навч. посіб. / В. С. Бруз, В. М. Грабажей, В. О. Єлфімов [та ін.]; за ред. В. С. Бруза. – К. : Либідь, 1995. – 115 c.
 16. Столярський О. В. Роль ООН у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю / О. В. Столярський // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер. Юридические науки. – 2013. – № 2-2 т. 26. – С. 396-400.

Довідка виконана 15.05.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24252627282930